Класифікація цін. Ціни і ціноутворення

0
1553

У капіталістичній економіці, ймовірно, будь-який товар має свою ціну. Формуватися вона може на основі різноманітних механізмів і закономірностей. Більш того, єдиний підхід до визначення сутності ціни в середовищі світових дослідників виявити досить складно. Є велика кількість критеріїв класифікації відповідного показника. Які з них поширені в Росії?

Що таке ціна і які її функції

Ціна згідно з поширеним визначенням — це спосіб вираження вартості того чи іншого товару в грошовому вигляді. Вона покликана виконувати самі різні функції. У числі таких: облік, стимулювання, а також розподіл.

Щодо функції обліку, то її виконання передбачає, що з допомогою ціни фіксуються витрати на виробництво і продаж продукції. Стимулювання покликане формувати позитивні умови для зростання ефективності випуску товарів, поліпшення їх якості, підвищення технологічності виробничих процесів. Функція розподілу передбачає включення в ціну різних податків, акцизів і зборів, які потім перераховуються продавцем до бюджету.

Деякі дослідники також виділяють соціальну функцію ціни. Вона передбачає, з одного боку, що населення тієї чи іншої країни (регіону або муніципалітету) зможе купувати товари за економічно обґрунтованої вартості, з іншого — підприємство, що випускає відповідний вид продукції, зможе бути рентабельним і підтримувати тим самим робочі місця. Як варіант — для жителів того ж міста або регіону.

Розглянемо тепер, яким чином може бути здійснена класифікація цін.

Особливості класифікації цін

Існує велика кількість підстав та ознак, за якими відповідні показники вираження вартості товару можуть бути віднесені до тієї або іншої категорії. Так, у числі найпоширеніших методів — класифікація цін, виходячи із сфери товарного обігу. За цією підставою показники вираження вартості товару можуть бути представлені у вигляді:

 • оптових цін (як варіант, на промислову продукцію);
 • закупівельних показників вартості в сільському господарстві;
 • транспортних тарифів;
 • роздрібних цін;
 • споживчих тарифів (наприклад, за надання комунальних послуг);
 • цін, задействуемых при визначенні зовнішньоторговельних пріоритетів.

Деякі дослідники схильні доповнювати дану схему класифікації, заснованої на специфіку етапів товарного обігу.

Товарне звернення

Так, виділяються три основні стадії цього процесу:

 • рух товару від підприємства, яке її випустило, до оптовим організаціям;
 • переміщення продукції від оптовиків до роздрібних підприємствах;
 • продаж товару роздрібними точками кінцевому споживачеві.

Дана схема формує ще одну підставу для класифікації цін — поділ відповідних показників на оптові та роздрібні. Трохи пізніше ми розглянемо їх специфіку докладніше.

Щодо оптових цін, можна зазначити, що вони в достатній мірі близькі закупівельними, що застосовуються у сфері сільського господарства. Їх встановлюють приватні фермери або агрофірми для кінцевого споживача або, наприклад, посередницьких структур — торговельних точок, мереж, кіосків і т. д.

Є економічний критерій, в рамках якого здійснюється класифікація і структура цін. Так, дослідники засновують віднесення показників до тієї чи іншої категорії, виходячи зі ступеня втручання держави в ціноутворення. Якщо дотримуватися цієї методології, то ознаки класифікації цін будуть виражатися у ступеня їх відповідності закономірностям попиту і пропозиції. Таким чином, показники можуть бути:

 • вільними (тобто формування цін здійснюється тільки на основі закономірностей попиту і пропозиції);
 • регульованими (держава іноді втручається у відповідні механізми, найчастіше це стосується стратегічно важливих для національної економіки галузей);
 • фіксованими (влади чітко фіксують ціни для конкретних видів продукції).

При цьому в економіках навіть найрозвиненіших, що розглядаються в якості еталонно капіталістичних країн можуть бути присутніми другий та третій механізми. Аналогічно в державних формаціях з сильним втручанням влади в економіку: наприклад, в Китаї є місце вільному ціноутворенню.

Торгові механізми

Класифікація цін може здійснюватися і з інших підстав. Так, відповідні показники вартості товару можуть бути віднесені до тієї або іншої категорії торгової сфери. Якщо говорити про даному сегменті комерційних відносин, то ціни можуть бути: аукціонними, біржовими або договірними. Першого типу показники можуть характеризуватися значною несхожістю при зіставленні з ринковими цифрами. У цьому простежується відома специфіка аукціонів. Щодо близькою до ринкової ціною, можуть бути біржові показники. У комерційних правовідносинах поширені договірні критерії. Згідно з ними може визначатися ціна товару, який одне підприємство за контрактом має поставити іншому.

Іноді застосовується класифікація цін за географічною ознакою. Так, відповідні показники вартості товару можуть бути національними, регіональними або місцевими. Але в економіці РФ даний підхід до класифікації цін не надто поширений.

Вивчимо специфіку деяких типів цін, які мають, можливо, найбільшу поширеність в світових економіках. Види цін і їх класифікація, прийняті в експертних середовищах різних країн світу, можуть відрізнятися, але практично завжди у відповідних методиках є така категорія, як оптові показники вартості товару. Розглянемо їх докладніше.

Особливості оптових цін

Оптова ціна — це показник, який характеризує продукцію підприємств, що працюють частіше всього в різних сферах промисловості, в аспекті продажів і закупівель при взаємодії з контрагентами. Форма власності в рамках відповідних механізмів найчастіше значення не має. Є ряд додаткових підстав, за якими може здійснюватися класифікація цін, що належать до категорії оптових. Так, виділяють:

 • відпускні ціни;
 • промислові показники вартості.

Специфіка відпускних цін на тому, що їх встановлює виробник того чи іншого товару з метою продажу збутових підприємствах. У деяких випадках відповідний показник може визначатися у вигляді трансфертної ціни. Це можливо, якщо здійснюється взаємодія між структурами одного юридичної особи (наприклад, декількох АТ в рамках холдингу). Часто трансфертна ціна фіксується у контрактах, предмет яких — комерційний позику.

Що стосується промислових показників вартості, вони характеризують товари, що передаються в цілому по тим же каналам, що і при оптових цінах, але з урахуванням ПДВ та інших зборів і націнок (як правило, формуються за рахунок посередницьких послуг). Таким чином, різниця між двома зазначеними різновидами оптових показників помітна, але в цілому спостерігається їхня суттєва структурна близькість.

Деякі дослідники виділяють в окрему категорію оптові ціни, які формуються при помітному впливі біржових факторів. Передбачається, що відповідний показник формується на основі котирувань на біржі і остаточно встановлюється з урахуванням можливих знижок та інших преференцій постачальника для споживача (або, навпаки, за умови збільшення, наприклад, в силу не цілком стійких відносин між бізнесами).

Функції та класифікація цін, прийняті у багатьох дослідницьких спільнотах, припускають виділення в окремий тип роздрібних показників вартості товарів. Вивчимо їх особливості.

Особливості роздрібних цін

Роздрібні ціни — показники, які характеризують вартість товарів, реалізованих підприємством безпосередньо споживачеві в особі громадянина або іншої організації. Їх формування передбачає вплив ряду ключових економічних компонентів. У числі таких — оптова ціна (в ряді випадків відповідна закупівельної), різні податки і збори (наприклад, ПДВ), трудові витрати. Формування роздрібних показників безпосереднім чином залежить від критеріїв рентабельності бізнесу, його кредитної навантаження, умов домовленостей з інвесторами.

Методологія, яку включає в себе поширена в Росії система цін та їх класифікація, передбачає, що роздрібні ціни зазвичай більш волатильні, ніж оптові. Справа в тому, що вони більш чутливі до кінцевого рівня попиту, який не завжди стабільний (особливо щодо елітних товарів, меншою мірою — для повсякденних). Як правило, роздрібні ціни не фіксуються в контрактах (як оптові у ряді випадків). Більше того, відповідні показники можуть істотно відрізнятися в різних магазинах. Чим це обумовлено? Найчастіше розходженням у зазначених нами ключових аспектах бізнес-моделі — рентабельності, витрати на кредитне обслуговування і т. д.

Система цін та їх класифікація, прийняті в багатьох державах, включають виділення в окрему категорію показників, які відносяться до зовнішньої торгівлі. Вивчимо їх специфіку докладніше.

Специфіка зовнішньоторговельних цін

Зовнішньоторговельні ціни характеризують товари і послуги, що поставляються приватними і державними підприємствами, які мають прописку в тій чи іншій країні, за кордон. Встановлюватися вони можуть як в силу ринкових факторів, так і внаслідок приватних домовленостей, в яких, як правило, беруть участь урядові структури.

Класифікація світових цін на той чи інший вид продукції, як правило, носить досить універсальний характер. Наприклад, що стосується відповідних показників для нафти, то сучасні країни-експортери даного виду палива взяли методику, за якою базова вартість товару обчислюється на основі марки Brent.

Існує велика кількість механізмів, у рамках яких формуються розглянуті показники вартості товарів. Такі аспекти, як поняття та класифікація цін, ми досліджували. Корисно буде розглянути тепер, у рамках яких закономірностей може здійснюватися ціноутворення.

 

Можна виділити два основних механізму формування цін: внутрішньокорпоративний (коли відповідні показники формує підприємство, яке випускає товари або надає послуги), а також ринковий, коли ті чи інші цифри, що відображають вартість товару, формуються, виходячи з співвідношення попиту і пропозиції в тому чи іншому сегменті вільного ринку. Як правило, обидва зазначених механізму задіюються одночасно. Розглянемо їх докладніше.

Внутрішньокорпоративне формування цін

Отже, ціни можуть виставлятися, насамперед, менеджментом самого підприємства, яке випускає товари або надає сервіси. Виходячи з якихось пріоритетів здійснюється визначення відповідних показників? Цінова політика компаній-виробників товарів та постачальників послуг може бути заснована на таких факторах, як завдання розвитку компанії, величина витрат при виробництві, пріоритетів власників, інвесторів і т. д.

У деяких випадках фірма тримає низькі ціни з метою заняття більшої ринкової ніші, ніж конкуренти, і в цьому випадку вже підключається другий механізм формування показників вартості товару — ринковий. Вивчимо його специфіку докладніше.

Ринкове формування цін

Низькі ціни, таким чином, можуть бути виставлені підприємством, виходячи з об’єктивних ринкових факторів. Так, це можливо, якщо попит недостатній (або він знизився, як варіант, в результаті кризи) або ж конкуренція в сегменті настільки велика, що її доводиться витримувати за рахунок маніпуляцій з цінами.

Цілком припустимо, що відповідні показники будуть зумовлювати збитковість підприємства. У цьому випадку фірма може прийняти рішення скоротити витрати (як за рахунок економії тих чи інших ресурсів, так і за рахунок удосконалення бізнес-процесів) або серйозно зменшити свою присутність на ринку. У ряді випадків дуже висока конкуренція і зовсім приводить підприємство до банкрутства.

Неринкові чинники формування цін

Зазначимо, що в ряді випадків ціноутворення (класифікація цін також може ґрунтуватися на відповідному критерії) здійснюється під впливом неринкових факторів. Найчастіше це адміністративні механізми, які може задіяти держава (або локальний суб’єкт — регіональний уряд, муніципалітет). На прикладі поточної обстановки в світі можна простежити вплив політичного чинника формування цін: ті чи інші показники вартості товару можуть бути вище або нижче ринкових, не в силу механізмів попиту-пропозиції, а з причини напружених відносин між державами або, навпаки, занадто дружнього ставлення однієї країни до іншої.

Отже, ми дослідили, що таке ціна (поняття, функції, класифікація). Ми зрозуміли, що є велика кількість дослідницьких підходів до визначення її сутності. Також ми виділили кілька популярних критеріїв класифікації цін, поширених в Росії і в середовищі світових експертів. Можемо зробити висновок про те, що аналізований показник вартості товару, незважаючи на уявну простоту структури, — явище, виключно важливе з точки зору розвитку будь-якої економічної системи — окремого підприємства, холдингу або країни в цілому. Грамотне ціноутворення — фактор успішного забезпечення конкурентоспроможності господарських механізмів, що вибудовуються підприємцями і владою держав.

 

 

Загрузка...

 

 

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here