Акціонерне товариство являє собою одну з організаційно-правових форм компаній. Формується він шляхом централізації коштів (об’єднання грошового капіталу) різних осіб, Ця процедура проводиться шляхом продажу акцій. Метою цього заходу виступає здійснення господарської діяльності з одержанням прибутку. Розглянемо далі, якими повинні бути установчі документи акціонерного товариства.

Загальні відомості

Підприємство може виступати як ЗАТ, ТОВ та відкрите акціонерне товариство. Установчі документи ВАТ і ТОВ відрізняються один від одного. Зокрема, перше підприємство діє на підставі Статуту. Установчі документи акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю – Статут і Договір. В ці акти можуть вноситися відомості, які встановлені законодавством. Установчими документами акціонерних товариств є папери, в яких міститься інформація про:

 • вигляді підприємства;
 • цілі та предмет діяльності;
 • фірмове найменування;
 • склад учасників.

Крім того, установчі документи акціонерного товариства повинні містити відомості про розмір статутного фонду, склад та повноваження виборних органів і порядку, згідно з яким ними будуть прийматися рішення. У паперах вказуються правила розподілу прибутку і відшкодування витрат. Установчими документами акціонерних товариств є акти, положення яких є обов’язковими для виконання всіма органами компанії та її учасниками. Якщо в паперах не прописаний термін дії підприємства, то воно визнається створеним на невизначений період.

Статут

Установчі документи закритого акціонерного товариства та публічного однакові. Основний папером виступає Статут. У ньому присутні такі відомості:

 • скорочене та повне найменування компанії;
 • місце розташування підприємства;
 • тип підприємства (публічне або непублічне);
 • кількість, номінальна вартість, типи та категорії акцій (привілейовані, звичайні), які розміщуються компанією;
 • величина статутного капіталу;
 • повноваження і структура адміністративних органів, порядок, відповідно до якого вони приймають рішення, в тому числі ті, по яких необхідна кваліфікована більшість або одностайність голосів.
 • правила, у відповідності з якими будуть готуватися і проводитися загальні збори учасників, переліки питань для розгляду;
 • інформація про представництвах та філіях.

Акт спрямований на представлення як внутрішніх, так і зовнішніх характеристик компанії.

Особливості Статуту

Цим документом можуть встановлюватися обмеження щодо кількості акцій, які можуть належати одному учаснику, сумарної номінальної вартості. Окрім цього, у ньому може визначатися максимальна кількість голосів для кожного зацікавленої особи. Установчі документи акціонерного товариства, в тому числі Статуту, можуть включати в себе інші відомості, що не суперечать законодавству. При відсутності будь-якої інформації з переліку, наведеного вище, папери вважаються недійсними.

Важливий момент

Користь в Статуті повинні бачити не тільки безпосередні учасники компанії, але і контрагенти. У зв’язку з цим логічно припустити, що з ним можуть ознайомитися і інші особи. До таких, наприклад, відносять партнерів, з якими співпрацює відкрите акціонерне товариство. Установчі документи на вимогу учасника, аудитора або іншого зацікавленого суб’єкта підприємства повинні бути в розумний строк надано для ознайомлення.

Договір

Він являє собою непублічне (закрите) угода між засновниками. Договір охороняється законом, оскільки наділений статусом комерційної таємниці. У цьому документі визначається порядок спільної діяльності засновників у формуванні юридичні особи, а також умови, згідно з якими у його власність передається їх майно і здійснюється функціонування підприємства в цілому. Договором також затверджується Статут компанії.

Установчі документи і реєстрація акціонерного товариства

Будь-яка юрособа повинна пройти облікову процедуру у відповідних органах. Порядок, за яким виконується держреєстрація, встановлений у ФЗ №129. Ця процедура проводиться за місцем знаходження компанії у виконавчому уповноваженому органі. Згідно з Постановою №319 від 17 травня 2002 року в якості зазначеної інстанції виступає Податкова служба. Держреєстрація здійснюється при ліквідації, реорганізації, заснування компаній, а також у разі внесення доповнень або змін в установчі документи.

Особливості процедури

В ході держреєстрації уповноважений орган здійснює перевірку ліквідації, реорганізації, створення юросіб на відповідність цих операцій законодавства. При цьому здійснюється облік компаній в реєстрі. Реєстрація АТ відрізняється подвійним характером. При створенні компанії вона вноситься до реєстру емітент цінних паперів та юрособа.

Список паперів

Держреєстрація АТ являє собою строго формальну процедуру. До документів, які слід надати при створенні підприємства, відносять:

 • Заяву. В ньому підтверджується, що установчі документи, які надані в уповноважений орган, відповідають вимогам, що пред’являються законодавством до таких паперів. Заява також засвідчує, що відомості, які містяться в актах, достовірні, а при формуванні компанії був дотриманий порядок її установи.
 • Рішення про створення АТ.
 • Статут.
 • Квитанція про сплату мита за реєстрацію.

Якщо серед учасників є іноземні юридичні особи, необхідна додатково виписка з реєстру країн їх походження. При реєстрації реорганізації акціонерного товариства надається відповідне рішення (замість акта про створення).

Уповноважена особа

Воно призначається для передачі документів на реєстрацію. Уповноваженою особою може бути:

 • Керівник діє на постійній основі виконавчого органу компанії.
 • Засновник АКЦІОНЕРНОГО товариства при його формуванні.
 • Голова ліквідаційної комісії або конкурсний керуючий.
 • Керівник юридичної особи, виступає засновником реєструється компанії.
 • Інша особа, уповноважена довіреністю.

Результати розгляду поданих паперів

Уповноважений орган здійснює держреєстрацію протягом 5 днів з моменту отримання документів. Прийняте рішення виступає в якості підстави для внесення відповідної відмітки до реєстру, у якому містяться повні відомості про ліквідацію, створення та реорганізації юридичних осіб. Протягом 15-ти днів з моменту закінчення реєстрації про проведену процедурою повідомляється ФАС, якщо на частку загальних активів учасників доводиться більше 100 тисяч МРОТ (мінімальний розмір оплати праці). При реорганізації підприємства шляхом злиття також повинна бути повідомлена Антимонопольна служба, якщо величина активів перевищує зазначений ліміт.

Відмова в обліку

Рішення уповноваженої інстанції може бути таким лише у випадку, якщо склад представлених документів і зміст паперів не відповідає встановленим вимогам закону. Відмова органу має бути мотивованим. Обґрунтоване рішення повинно бути передано уповноваженій особі, яке зазначено в заяві.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь