Профорієнтація в школі та її структура

0
2409

Структурно профорієнтація в школі поділяється на три основних елемента: профинформацию, профконсультацію і профвідбір.

Структурні елементи профорієнтаційної роботи

Профінформації і профконсультация учнівської молоді можуть проводитися в середній загальноосвітній школі та спеціальних середніх навчальних закладах. Профвідбір відноситься до компетенції виробництва і науково-дослідним установам і може бути організовано на підприємствах і в господарствах, а також в спеціальних профконсультаційних пунктах або лабораторіях.

Загальноосвітня середня школа – це центр всієї профорієнтаційної роботи, так як саме школа гарантує високий рівень освіти молодого покоління, як загального, так і політехнічного. Профорієнтація в школі виховує у молоді моральну готовність працювати. Також вона формує трудові навички та підстави для свідомого вибору професії.

Що включає робота з профорієнтації в школі?

  • Знайомство школярів з різними галузями народного господарства і виробництва як на уроках трудового навчання, так і поза стінами школи.
  • Формування у школярів різних навичок і умінь, які необхідні для виконання різних видів праці в промислових умовах.
  • Ознайомлення учнів з найбільш поширеними і популярними професіями.
  • Розкриття і вивчення нахилів, інтересів, бажань, здібностей, а також фізичних і психічних можливостей підлітків.
  • Ознайомлення школярів з вимогами, які ставлять певні професії до формату технічних, спеціальних і загальноосвітніх знань, навичок, умінь і змісту роботи майбутніх фахівців.
  • Надання підтримки учням у професійному самовизначенні допомогою педагогічної консультації про професії, їх вимоги, про навчальні заклади, де можна оволодіти відповідними професіями, про умови праці і тому подібне.
  • Подальший аналіз і розбір ефективності застосованих раніше засобів педагогічного виховного впливу.

Ефективність профорієнтаційної роботи у школі

Для того щоб профорієнтація в школі здійснювалася ефективно, важливо дотримуватися наступні основні вимоги:

  • Профорієнтація повинна будуватися на основі ретельного обліку поточних і високоперспективних потреб виробництва в робітничих кадрах на місцях, на основі аналізу професійної структури виробництва і господарства. Профорієнтація неможлива без ретельного вивчення здібностей, схильностей, інтересів та стану здоров’я школярів.
  • Профорієнтація в школі повинна бути органічно пов’язана зі всім навчально-виховним процесом, спиратися на загальноосвітню і трудову підготовку учнів. Це забезпечує їх широкий політехнічний кругозір і полегшує свідомий вибір професії.

Заходи з профорієнтації у школі

У здійсненні заходів щодо профорієнтації в школі слід налаштовувати тісні зв’язки школи з виробництвом, з громадськими та державними організаціями.

Професійну орієнтацію в загальноосвітній школі слід розглядати як базисну складову всієї системи виховної роботи, а не як сукупність окремих заходів, до того ж пов’язаних тільки з випуском учнів. Вона має тісне відношення до процесу формування всебічного розвитку особистості, підготовки учнів до життя, до праці і втілюється в дійсність планомірно допомогою навчальної та позакласної роботи в школі. Неправильною є позиція тих, хто поєднує профорієнтацію тільки з позаурочної роботою. Основна передумова профорієнтаційної роботи – виховання в учнів любові до праці, активного бажання і потреби брати участь у суспільно корисній і особливо в продуктивній праці. Таку роботу слід проводити з дітьми вже з початкових класів, закладаючи надійну основу для подальшої професійної орієнтації учнів.

 

Профорієнтаційна робота в школі

У 1-4-му класах учні привчаються любити і поважати працю, знайомляться з найпоширенішими професіями свого району, професій батьків. У дітей формуються певні трудові вміння. У 5-8-му класах вводиться систематичне ознайомлення учнів з професіями, їх змістом, вивчаються і спрямовуються їхні інтереси, таланти і здібності, організовується відповідна трудова діяльність. У 9-му класі узагальнюються результати профорієнтаційної роботи минулих років, уточнюються професійні наміри і складається план по профорієнтації в школі. Визначається майбутній вид навчання, проводиться систематичне ознайомлення учнів з різними професіями.

У 10-11-му класах завершується профорієнтація в школі учнів, узагальнюються знання про професії та спеціальності, розвиваються інтереси, таланти, схильності і здібності школярів з урахуванням індивідуальних особливостей кожного з них, забезпечується підготовка і можливість участі їх у практичній діяльності.

 

 

Загрузка...

 

 

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here