Об’єкти управління, які виражають характер, та зміст керованих процесів є вагомими ознаками класифікації видів аналізу, що застосовується до діяльності господарського типу. Примітним видом є функціональний аналіз, який слід розглянути більш докладно.

Поняття

Функціональний аналіз являє собою різновид аналізу, яка передбачає розгляд об’єкта, з точки зору комплексу його функцій, не враховуючи його як матеріально-речову структуру. Тобто його приймають не як сукупність конструктивних деталей, а як носій певної функції.

Предметом аналізу цього типу є причинно-наслідкові зв’язки, структура функцій і зміст конкретного продукту. Проведення досліджень даного типу вимагає наявності спеціальних знань.

Особливості функціонального аналізу

У об’єкті, який аналізу, присутні корисні функції, яким супроводжують нейтральні і негативні функції. Щоб зрозуміти, що це означає, можна розглянути конкретний приклад. Ніж м’ясорубки виконує три функції одночасно: нейтральну – нагрівання продукту, корисну – його подрібнення, а також негативну – мне його. З цієї передумови виходить функціональний аналіз. Варто також розуміти, що функції одного об’єкта можуть бути для нього корисними, а для інших шкідливими або нейтральними.

Аналіз даного типу дозволяє зосередити всю увагу на функціях розглянутого об’єкта, абстрагуючись від його виконання. Щоб підвищити ступінь виконання і зменшити витрати функцій, проводиться пошук альтернативних варіантів для їх реалізації. Аналіз цього виду може використовуватися з метою вдосконалення технічних процесів і об’єктів.

Основні цілі функціонального аналізу

Функціональний аналіз застосовується для досягнення таких цілей:

  • Усунення зайвих функцій. Часто деякі вживані функції не відповідають умовам нинішньої економічної системи. З цієї причини виконується їх обґрунтоване скорочення. Це можна робити з метою економії коштів, а також удосконалення організаційної структури установи.
  • Додавання необхідних відсутніх функцій. Наприклад, для переходу до ринкової економіки може бути недостатньо адміністративних функцій. Разом з тим деякі з тих, що є, вже давно застаріли. Якщо замінити нейтральні функції корисними, це дозволить поліпшити діяльність підприємства.
  • Раціоналізація в розподілі. Щоб уникнути зниження ефективності, слід забезпечити ефективне одночасне виконання різних функцій. Для цього необхідно виконати їх розподіл раціонально.

Функціональний аналіз має розроблятися з максимальною уважністю, що дозволить досягти поставлених цілей.

Функціональні підходи

Структурно функціональний аналіз являє собою один з найголовніших підходів до вивчення соціальних явищ. Він одержав найбільше значення в теорії організацій. У деяких випадках соціальний об’єкт розглядається як адаптивна система, складові якої задовольняють потреби системи в цілому.

Функціональний вартісний аналіз являє собою один із способів проведення системного дослідження функцій об’єкта. Завдяки йому можна знайти баланс між корисністю об’єкта і його собівартістю. Його застосовують для вдосконалення продукції і послуг.

Розглянувши дане поняття, можна почати більш поглиблене вивчення функціонального аналізу, який дозволить детально вивчити тему.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here