Облік нерозподіленого прибутку та непокритих збитків

0
1241

Фінансовий результат – збиток або прибуток – представляє собою економічний результат діяльності підприємства, виражений у грошовому вигляді. Він визначається за конкретний період і враховується на рахунку 99.

Характеристика фінансово-результатної статті

Про рахунку збитків і прибутків можна говорити у вузькому і широкому розумінні. У першому випадку слід безпосередньо розуміти фінансово-результатную статтю, призначену для узагальнення даних та складання кінцевого фінансового результату діяльності підприємства в звітному циклі. Він формується з результатів від звичайних виробничих процесів, а також інших доходів і витрат, в тому числі і надзвичайних. У широкому сенсі рахунок збитків і прибутків є системою синтетичних позицій, передбачених обліковими планом. У число його елементів входять статті витрат і доходів. До них, зокрема, відносять рахунки “Продажі” (90), “Інші витрати й доходи” (91). У межах цієї системи здійснюється систематичне спостереження за ходом утворення фінансового результату. Вона дозволяє складати звіт на базі облікових записів протягом періоду.

Рахунок 84

Протягом фінансового року результат діяльності підприємства фіксується на рах. 99. 31 грудня, при реформації балансу величина чистого доходу (витрат) списується на рахунок “Непокритий збиток (нерозподілений прибуток)”. Характеризуючи дану статтю, необхідно відзначити, що її економічний зміст полягає в акумулюванні несплачених у вигляді доходів (дивідендів) надходжень, що залишаються в обороті підприємства як внутрішнє джерело фінансування довгострокового характеру. На пасивному рахунку 84 здійснюється облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) – систематизація інформації про наявність і переміщенні відповідних сум.

Специфіка

З введенням нового Плану рахунків при складанні кінцевого фінансового результату компанії повинні бути враховані операції по нарахуванню пені, податків та інших платежів, раніше сплачуються за рахунок прибутку, що залишалася в розпорядженні підприємства після всіх розрахунків за податковими зобов’язаннями. Остаточний результат діяльності компанії за станом на дату складання звіту, зменшений на величину нарахованих сум за зборами та санкцій, прийнято тепер називати чистим доходом. Його якраз і фіксують на рах. 84, де здійснюється облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

Класифікація результатів

В якості фінансового підсумку може виступати:

 • Отримання збитку.
 • Відсутність збитків або прибутку.
 • Отримання доходу.
 • Слід роз’яснити, в яких випадках здійснюється облік нерозподіленого прибутку та непокритих збитків. Все залежить від показника фінансового результату. Якщо на кінець року підсумок позитивний, то буде здійснюватися бухгалтерський облік нерозподіленого прибутку. Результат може бути і позитивним. В цьому випадку підприємство буде вести витратний облік. Нерозподілений прибуток списується з рах. 99 на кредит рах. 84.

  Напрямки чистого доходу

  Розподіл суми чистого прибутку виконується згідно з рішенням компетентного органу підприємства. Це може бути збори акціонерів (АТ), учасників (ТОВ) і так далі. Після того як проведено облік, нерозподілений прибуток може використовуватися на виплату доходів (дивідендів) засновникам (учасникам) підприємства. Вона також може бути спрямована на створення резервного капіталу в компанії. Нерозподілений прибуток використовується на покриття збитків, що утворилися в минулі роки. Акціонерне товариство за підсумками першого кварталу, 6, 9 місяців фінансового циклу має оголошувати про відрахування дивідендів по акціях. Рішення може бути прийнято протягом трьох місяців після завершення відповідного періоду. ТОВ має право раз на півроку або на рік, а також щоквартально оголошувати про розподіл прибутку між власними учасниками. Рішення про це приймається на загальних зборах.

  Особливості ведення звітності

  Сума чистого доходу і витрат формується протягом звітного року в установленому порядку згідно з Правилами. Здійснюючи облік нерозподіленого прибутку до рах. 84 рекомендовано відкривати субрахунок. Це може бути, наприклад, субрах. 84-1. На ньому може вестися облік нерозподіленого прибутку звітного року. На початок нового фінансового циклу сума чистого доходу завершився періоду не показується окремо. Вона приєднується до величини минулих років. Облік нерозподіленого прибутку попередніх періодів може виконуватися на субрахунку 84-2.

  Кореспонденція рахунків

  Розподіл частини чистого прибутку на виплату дивідендів відображається за дебетом рах. 84 в кредит:

  Рах. 75 “розрахунки з засновниками” (субрахунок 75-2 “Розрахунки по виплаті доходів”) при сплаті дивідендів учасникам, які не є штатними працівниками на підприємстві.

  Рах. 70 “розрахунок з персоналом по зарплаті” – при відрахуванні доходів засновникам, які є працівниками організації.

  При виплаті проміжних доходів робляться аналогічні записи. Переміщення коштів у резервний капітал відображається за рахунком 82 в кореспонденції з рах. 84. Покриття збитку минулих періодів за рахунок чистого доходу фіксується за дебетом і кредитом субрах. 84-1 і 84-2. Сума чистого від’ємного показника звітного циклу списується заключними оборотами грудня з рах. 99 в дебет рах. 84. Вибуття з балансу збитку фінансового року відображається за кредитом рах. 84 в кореспонденції з дебетом:

  Рахунки “Статутний капітал” (80) – при направленні коштів з резервних активів на погашення збитків.

  Рахунку “розрахунки із засновниками” (75) – при покритті від’ємного показника простого товариства з використанням цільових внесків учасників.

  Облік нерозподіленого прибутку: проводки

  № п/п

  Господарська операція

  Кореспондуючий рахунок

  Дебет

  Кредит

  1

  Відрахування дивідендів (доходів) засновникам, які у штаті підприємства, від участі у капіталі.

  84

  70

  2

  Нарахування дивідендів (доходів) від участі в капіталі засновникам, які не перебувають у штаті підприємства.

   

  84

  75-2

  3

  Частина чистого доходу спрямовується на збільшення статутного активу.

  84

  80

  4

  Відрахування в резервні кошти.

  84

  82

  5

  Покриття збитку минулих періодів з прибутку звітного циклу.

  84-1

  84-2

  6

  Визначення розміру чистого збитку заключними оборотами за грудень.

  84

  99

  7

  Відображення зменшення статутного капіталу для приведення його у відповідність з розміром сум чистих активів підприємства.

  80

  84

  8

  Відображення погашення збитку з використанням коштів з резервного капіталу.

  82

  84

  9

  Визначення величини чистого прибутку на звітний рік заключними оборотами в грудні.

  99

  84

  Висновок

  Аналітичний облік нерозподіленого прибутку повинен організовуватися певним чином. Мова йде про те, щоб була можливість забезпечити формування інформації за всіма напрямками використання активів.

  В аналітичному обліку нерозподілений прибуток, кошти якої служать в якості фінансової підтримки виробничого розвитку підприємства та інших заходів аналогічного характеру за створення (придбання) майна і активи, які ще не використані, можуть бути розділені. У фінансовому балансі чистий дохід відображається у рядку 470 у розділі “Капітал і резерви”.

   

  Загрузка...

  НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here