Слово “морфологія” походить від грецького “монарх” – форма і “логос” – вчення. У загальному розумінні – наука про форму і будову чого б те ні було, що має ці самі ознаки. Визначити, виходячи з перекладу, що вивчає морфологія, неможливо, хоча б тому, що наук морфологий налічується кілька.

Найчастіше обиватель стикається з морфологією, яка являє собою лінгвістичну дисципліну, і основи якої викладають у середній школі. Тут морфологія – розділ граматики, що вивчає граматичні класи слів з точки зору граматичних форм, граматичних категорій і граматичних значень. Іншими словами, морфологія вивчає всі аспекти морфологічного (за складом) розбору слів.

Граматичне значення – абстрактне мовне зміст, укладену в граматичну форму, і повністю абстрагированное від лексичного значення слова. Граматична форма – зовнішнє вираження граматичного значення в кожному конкретному випадку слововживання. Колись академік Лев Щерба наочно пояснював студентам, що означають ці два поняття, використовуючи фразу “Глокая куздра штеко будланула бокра і кудрячит бокренка”. Незважаючи на те, що кореневі основи всіх слів у цьому реченні в українській мові відсутні (ми не можемо уявити, що таке “куздра”, “будланула”, “кудрячит”), загальний сенс нам ясний: якась (прикметник) куздра (іменник) як (прислівник) зробила щось (дієслово) з бокром (іменник) і робить щось (дієслово) з дитинчам бокра (іменник). Те ж саме стосується і лінгвістичних казочок Людмили Петрушевської: у нас не викликає відчуття простого набору слів фраза “Бутявка вздребезнулась, сопритюкнулась і усяпала з напушки”.

За рахунок чого ми сприймаємо ці фрази як одиницю тексту? Автори використовували звичні нам приставки, суфікси і закінчення, які утворили в поєднанні з невідомими нам корінням зрозумілі граматичні форми. З формами пов’язані і зрозумілі нам граматичні значення числа, роду (глокая, будланула, вздребезнулась), відмінка (куздра, бокра, бутявка, з напушки), часу (будланула, кудрячит, вздрбезнулась, усяпала). Ці форми і відповідні їм значення будуть мати такий же вигляд, як утворені від знайомих коренів: глокая (кошлата, велика, зелена) куздра (собака, риба, жаба), штеко (бадьоро, швидко, рано), будланула (штовхнула, стукнула, повернула), бокра (зайця, людини, відвідувача), кудрячит (миє, кличе, жене). Відповідно, граматичне значення притаманне не тільки конкретного слова, але і класу слів.

У кожного граматичного значення є однорідне йому і противопоставленное значення: в будь-якому разі мінімум два значення є завжди. Так, значення чоловічого роду припускає наявність інших родів – жіночого і середнього, називний відмінок – інших відмінків, єдине число вимагає наявності множини. Інакше значення не визначається. Граматична категорія – сукупність однорідних соотносительных граматичних значень. У російській мові виділяють іменні категорії роду, числа, відмінка, одухотвореності, ступені порівняння; дієслівні категорії виду, способу, часу, особи, застави.

Отже, морфологія як розділ лінгвістики вивчає форми і будову слів. Але існує ще морфологія біологічна, вивчає зовнішню форму та внутрішню будову організму. Морфологія рослин – розділ ботаніки, що займається закономірностями будови та процесами формоутворення рослин. Морфологія людини – розділ антропології. Зовсім окремо стоїть математична морфологія, яка займається вивченням геометричних структур з точки зору теорії множин, топології і випадкових функцій.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here