Вже дуже багато років різні види банків допомагають людям у вирішенні найрізноманітніших питань. Поступово вони працювали над розширенням своєї сфери послуг, завдяки чому з’явилося їх поділ на кілька категорій. Тепер у багатьох громадян виникають питання, що стосуються того, які є банки для взяття кредиту, спонсорування нововведень, проведення операцій з цінними паперами та ін.

Загальна характеристика

Класифікація фінансових установ може проводитися за такими ознаками: території діяльності, організаційно-правової форми, типу власності, масштабами діяльності, наявності дочірніх компаній та їхнього числа. Крім того, види банків можна підрозділити по функціональному призначенню.

Центральний банк: характеристика

Завдяки правильному вибору фінансової установи інвестор може розраховувати на успіх у проведенні операцій з грошима і отримання прибутку. Для мінімізації ризику помилок необхідно знати характеристики наявних фінансових структур. Основні види банків – це центральні та комерційні.

Центральний банк є керівником всіх секторів банківської сфери економіки будь-якої держави. Він є тією єдиною організацією, у якої є право на випуск грошей. Він володіє статусом юридичної особи, його діяльність не включається обслуговування організацій і громадян. Види центральних банків виділяються тільки в розрізі держав. Банком ведеться грошово-кредитна політика, яка регулює грошовий обіг у країні, а також розробляє вимоги у фінансовій сфері.

Цілями центральних банків є:

– забезпечення стабільності валюти держави;

– гарантування виконання всіх функцій наявної банківської системи;

– здійснення всіх видів платежів;

– розвиток банківської системи.

Отже, якщо розглядати види банків Росії, то для ЦРЛ всі повноваження прописані Конституцією РФ і її законодавством. Структура не залежить від виконавчих органів країни, а підпорядковується безпосередньо уряду і президенту. У вище керівництво ЦРЛ включається голова і 12 членів правління, в сукупності це рада директорів. Сума статутного капіталу дорівнює трьом мільярдам російських рублів.

Комерційні фінансові установи

Комерційні банки – це фінансові установи недержавного характеру, які виконують різні дії для організацій і громадян: це іпотека, кредитування, операції з дорогоцінними металами і валютами, а також з цінними паперами. Права емітувати грошові знаки у комерційних банків немає.

Ощадний банк

Якщо розглядати види комерційних банків, то першим слід назвати Ощадбанк, який володіє багаторічною історією, а основою для його утворення є безліч дрібних кредитних організацій. Сьогодні це стабільне і надійне установа, яка займає особливе положення. Успіху в розвитку вдалося домогтися за рахунок довірчого відносини громадян, а також співпраці з пенсійними фондами. Розглянуті види банків беруть на себе важливу соціальну та економічну функцію. Їх метою є залучення невеликих заощаджень і отримання доходів за допомогою кредитної системи. Вся діяльність Ощадбанку здійснюється із суворим дотриманням законів, щоб захистити інтереси вкладників. У цьому закладі можна отримати іпотечний і споживчий кредит, автокредит, карту.

Переваги Ощадбанку

– Умови кредитування досить вигідні, особливо в порівнянні з фінансовими установами іншого роду.

– Позика надається в оптимальні терміни.

– Малий бізнес також може розраховувати на отримання кредиту в цьому закладі.

– Для багатьох верств населення процентна ставка є цілком доступною.

Недолік полягає в тривалому терміні розгляду подається документації.

Інвестиційна фінансова установа

Такі види комерційних банків займаються залученням капіталу на фондовому ринку. Вони акумулюють кошти, що надаються позичальникам в формі акцій, облігацій та інших інструментів фінансового характеру. Метою інвестиційного банку є забезпечення безпеки заощаджень, ліквідності коштів і зростання прибутку від вкладень. Ці види банків відрізняються від інших тим, що не надають позички населенню, так як головний напрям їх діяльності пов’язано з портфельними інвестиціями на ринку цінних паперів. Діяльність таких структур вибудовується за певним алгоритмом: спочатку накопичується капітал, після чого настає момент придбання цінних паперів. Коли операція буде проведена успішно, частина прибутку осяде в банку (зазвичай це 10%), а решта буде повернена інвесторам.

Якщо ви бажаєте розібратися в тому, які є види банків для формування інвестиційного портфеля, то вам варто знати про те, які ризики є при проведенні операцій:

– курс цінних паперів може несподівано змінитися;

– при достроковому відкликанні засобів втрачається прибуток;

– незбалансована ліквідність, яка виражається в обов’язковій готовність інвестора пожертвувати зручністю вилучення грошей на користь отримання високих доходів;

– діловий ризик, що виражається у занепаді ринкової економіки і зниження рівня продажів;

– кредитний ризик, пов’язаний з тим, що при несвоєчасному погашенні основного боргу втрачається додатковий дохід.

Інноваційні фінансові органи

Такі види комерційних банків працюють у сфері надання кредитів на перспективні авторські розробки і нововведення, вдосконалення технологій і інші проекти, які призначені для масового впровадження. Характер і масштаб роботи мають безпосередній вплив на умови надання грошей. Інноваційні види банків займаються фінансуванням у формі придбання акцій або розміщення облігаційної позики. Їх завданням є стимулювання розвитку НТП в промисловості і сільському господарстві. З цією метою вже розроблений цілий комплекс програм:

– Програма «Інвестування» орієнтована на вдосконалення бізнес-процесів і управлінського апарату організації, що існують на даний момент. Тут мається на увазі надання позички в 300 тис. – 60 млн. рублів строком на 1-5 років. В якості забезпечення використовується майно організації: транспорт, нерухомість та інші.

– Програма «Мікрокредити» спрямована на надання спонсорської підтримки малому і середньому бізнесу. Максимальна сума позики становить 1 млн руб.

– Програма «Фінансування нововведень та реконструкцій» призначена для видачі кредитів тим, хто може виготовити і реалізувати конкурентоспроможну продукцію, а також створити нові робочі місця. Отримання грошей вимагає від претендента на надання патенту, експертизи, а також авторського свідоцтва. Кредит видається у розмірі не більше 150 млн руб.

Інноваційні види банків володіють певними перевагами:

– простота оформлення документації;

– зручність внесення платежів;

– до кожного клієнта застосовується індивідуальний підхід;

– всі види операцій комерційних банків даної категорії можна здійснювати, використовуючи сучасні технології (смартфони, банкомати);

– засоби перебувають під постійним контролем.

Є у таких структур і недолік, який полягає в тому, що видача кредиту здійснюється з обов’язковою виплатою комісії. Отримання позики вимагається від позичальника дотримання низки вимог: наявності ІП або ЮО з кількістю працівників не більше 250 чол., обсягу річної виручки в межах 166-1000 млн руб. Відстань від інвестиційного банку до підприємства має становити не більше 300 км.

Іпотечний банк: особливості, переваги та недоліки

Такі види банків ведуть діяльність у сфері надання іпотеки під заставу нерухомості або перепродажу відповідних цінних паперів. Ці структури дають можливість громадянам, що мають невисокий рівень заробітної плати, вносити плату кожен місяць невеликими сумами, але впродовж досить тривалого періоду часу.

Надання кредиту іпотечним банком може здійснюватися в кількох напрямках:

– на ділянки землі;

– на нерухомість в місті;

– на поліпшення ґрунтових властивостей.

Всі види клієнтів банку, які бажають отримати такий кредит, набувають певні переваги. Вони полягають в наступному:

– процентна норма мінімальна;

– місячні виплати невеликі;

– нерухомість може бути придбана максимально швидко;

– надається право на податкове вирахування;

– громадянин може помітно заощадити за рахунок швидкого придбання житла, адже з часом ціни та інфляція помітно збільшуються.

Однак послуг іпотечних організацій є й очевидні недоліки: високий початковий внесок, ризик позбавлення житла, якщо борг не буде погашений, суворі вимоги в плані оформлення кредиту.

Спеціалізовані банківські установи

Такі структури можуть займатися певним видом кредитування, наприклад, обслуговуванням зовнішньоекономічної діяльності. До таких організацій можна віднести ощадбанки, ломбарди, банківські союзи громадян та кредитну кооперацію. У Росії такі структури поки що не отримали широкого розповсюдження, але в багатьох містах вже діє така організація, як ломбард. Ці організації видають позики під заставу будь-яких речей, які мають хоч якусь цінність.

Види рахунків у банку

Їх існує досить багато. Особисті рахунки орієнтовані на задоволення ваших щоденних потреб у фінансах.

В їх число входять:

– Ощадні рахунки, на яких здійснюється зберігання грошей. Банком будуть виплачуватися певні відсотки на ті кошти, які там зберігаються.

– Поточні рахунки орієнтовані на здійснення щоденних операцій банків, наприклад, зняття коштів з рахунку, оплату рахунків тощо. Поточний рахунок дозволяє виписувати чеки, при цьому зазвичай використовується дебетова картка.

– Комбіновані рахунку створені для зберігання заощаджень, а також для щоденного використання.

Рахунки для малого бізнесу відкривають, якщо у клієнта є якесь невелике підприємство. З їх допомогою забезпечується допомогу в управлінні діловими операціями. Якщо ви не знаєте, які види рахунків у банку для вас будуть слушними, то співробітники фінансової установи допоможуть зробити вибір.

Плата за обслуговування

Як і будь-який вид діяльності банку, ведення рахунку передбачає, що з вас буде стягуватися плата за його обслуговування. Це може бути фіксована сума за місяць або платежі за кожну проведену операцію з рахунком. Перед вибором того чи іншого рахунку потрібно оцінити, з якою метою він буде відкритий, а також частоту, з якою будуть використовуватися кошти. Якщо операцій буде багато, то краще шукати варіант з низькою оплатою за кожну виконану операцію. При бажанні зберігати гроші потрібно орієнтуватися на рахунок з високою ставкою відсотків.

0 0 голосів
Рейтинг статті
Підписатися
Сповістити про
guest

0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі