Чим відрізняється нарис від розповіді?

0
459

Літературні жанри, незважаючи на велику кількість характеризують чорт, не мають чітко зазначених меж. Творчий процес навіть ці пунктирні лінії той ігнорує, а то й самовпевнено стирає. Інший раз визначити, чим відрізняється нарис від розповіді або есе, практично неможливо: Тургенєв свої «Записки мисливця» написав більше століття тому, а літературознавці досі сперечаються про жанрі.

Зміст статті

Розповідь – жанр малої оповідної прози, що характеризується невеликим об’ємом, обмеженим кількістю персонажів і єдиною сюжетною лінією. Має, як правило, строгу композицію.

Літературний нарис вважається підвидом розповіді і часто протиставляється новелі. Характеризується відсутністю гострого конфлікту і масштабної описовістю, а також широким спектром використовуваних виражальних художніх засобів.

З розвитком періодичної преси з’явився нарис, званий газетним. Коли журнали стали трибуною для обговорення соціально-політичних питань, саме в цій точці змішалися художні й публіцистичні жанри. Відмінність нарису від розповіді в такому контексті виявляється особливо яскраво.

Різниця між нарисом і розповіддю

Нарис завжди характеризується наявністю чіткого, вираженого авторського ставлення до порушеної проблеми або героям. В оповіданні ж автор підкреслено нейтральний, а його особиста думка відображено в деталях за допомогою обраних художніх засобів.

Розповідь як жанр залишає за автором право на художній вимисел, навіть якщо в основу сюжету лягає реальна історія. Літературний нарис більш документальний, його персонажі взаємодіють з письменником в житті. Публіцистичний нарис передбачає мінімум відступів від фактичного матеріалу. Новеліст може переказувати події зі слів третьої особи, нарисовець ж говорить тільки про те (або тих), чого був свідком особисто.

Композиція і художнього і публіцистичного нарисів може бути вільним у тій мірі, в якій дозволяє це ідея автора. Розповідь має чітку структуру згідно з одним з типів. Так, О. Генрі в новелах волів шарнірну (за класифікацією Веллера), коли визначає кульмінацію подія вилучається з тексту і розкривається лише у фіналі. Будь нарис носить більше повествовательно-описовий характер, тоді як в оповіданні обов’язково наявність динамічного сюжету. Художній нарис може такого взагалі не мати: подібним чином, наприклад, шикуються побутописання і нравописания.

Розповідь може охоплювати значний період, самовільно переривати його, включати опису минулих подій. Для нарису характерно зосередження уваги на невеликому часовому відрізку. Місце дії в оповіданні може бути умовним або постійно змінюватися, слідуючи сюжету, нарис ж локально обмежений.

Деякі дослідники в процесі визначення, у чому різниця між нарисом і розповіддю, помилково наділяє образи першого конкретикою, другого – типізацією. Ця думка базується на відносинах жанру з документальною базою. Насправді типові якраз образи художнього нарису – в іншому випадку оповідання було б зовсім не цікавим читачеві.

В оповіданні авторська ставка робиться на виражений конфлікт і психологізм, а перевантажувати сюжет деталями, довідками, роздумами і відступами неприпустимо. Нарис дозволяє письменникові в цьому відношенні розгулятися; публіцистичний (залежно від заявленої теми) містить елементи масштабного дослідження, включає довідкову та статистичну інформацію, відповідає на запитання.

Градація літературних жанрів досить умовна, і тому розбиратися у відмінностях нариси і розповіді набагато приємніше, читаючи їх. Візьміть «Вечір був…» Галини Щербакової і «Борг» Інни Руденко, «Одноповерхову Америку» Ільфа і Петрова і «Голос великого міста» О. Генрі – і ніяких потемків теорії.

до змісту ?Порівняльна таблиця

Нарис
Розповідь

Жанр на стику художньої літератури і публіцистики
Жанр художньої літератури

Грунтується на фактичному матеріалі, багато в чому документальний
Допускає художній вимисел

 

Виражене авторське ставлення до явища, проблеми або персонажам
Нейтральна авторська позиція

Вільна композиція
Чітка структура

Відсутність динамічно розвивається сюжету
Гострий конфлікт, завершена сюжетна лінія

Дія локалізовано, описується короткий часовий відрізок
Здатний охоплювати значний період часу, дія може переноситися

Може містити довідкову та статистичну інформацію, велика кількість деталей
Деталізація реалізується на рівні художнього методу

м

 

 

Загрузка...

 

 

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here