Згідно з вітчизняним законодавством, у Російської Федерації в залежності від типу власника виділяють три види установ: державні, приватні та муніципальні. В свою чергу як державні, так і муніципальні організації можуть підрозділятися на казенні, автономні та бюджетні. Поділ на типи установ закріплено у Федеральному законі № 83-ФЗ від 08 травня 2010 року. Дана класифікація визначає фінансово-господарську самостійність установи, його права та обов’язки щодо нерухомого та рухомого майна та грошових коштів, а також ступінь незалежності від держави. Але чим відрізняється автономне установа від бюджетного?

Зміст статті

Визначення установ

Бюджетна установа – некомерційна державна або муніципальна організація (залежно від рівня засновника), створена з метою надання послуг і виконання робіт в різних сферах, починаючи з науки і освіти і закінчуючи фізичною культурою і спортом. Фінансове забезпечення бюджетної організації здійснюється на підставі бюджетної кошторису за рахунок коштів бюджету відповідного рівня.

Автономне установа – це некомерційна організація, засновником якої може виступати як держава в особі Російської Федерації, так і суб’єкт, муніципальне освіту. Основною метою діяльності автономної організації, як і у випадку з бюджетною установою, є надання послуг та виконання робіт в різних сферах.

Власниками майна двох вищезазначених типів установи, закріпленого за ними на праві оперативного управління, є Російська Федерація, суб’єкт нашої країни і муніципалітет. Таким чином, основна відмінність автономного установи від бюджетного полягає в рівні незалежності від держави та фінансово-господарської самостійності.

до змісту ?Різниця між автономним і бюджетною установою

Згідно з російським законодавством, в автономному установі повинен обов’язково бути присутнім такий колегіальний орган, як наглядова рада, яка є наглядовим органом у відношенні керівника і діяльності організації. В автономній організації не може бути більше одного засновника.

Що стосується фінансування, то бюджетні установи одержують бюджетні кошти від засновника допомогою кошторису витрат і доходів, а автономні – за рахунок субсидій і субвенцій. Крім того, всі доходи, одержані бюджетною установою, перераховуються на рахунки засновника. Але автономна організація самостійно розпоряджається одержаними від фінансово-господарської діяльності засобами, і Засновник не має права розпоряджатися доходами АТ. І що найголовніше – автономне установа має право займатися господарською діяльністю, яка не суперечить законодавству РФ.

Кожна бюджетна організація зобов’язана розміщувати свої кошти тільки на рахунках Федерального казначейства. Право розміщення коштів на депозитах кредитних організацій дано лише автономним організаціям. Причому, як і у випадку з депозитами, тільки автономні установи можуть здійснювати операції з цінними паперами.

У чому різниця між автономним і бюджетною установою? Крім прав, у кожній організації є обов’язки, по яким відповідають як засновник, так і сама організація. Засновник бюджетної організації несе субсидіарну відповідальність за всіма зобов’язаннями при недостатності фінансування бюджетної установи. У свою чергу засновник автономного установи не несе відповідальності за борги автономної організації.

до змісту ?Порівняльна таблиця

Автономне установа
Бюджетна установа

У складі установи присутній наглядова рада, що виконує функції наглядового органу
Бюджетна установа не має права залучати позикові кошти

Установа має право відкривати рахунки в банках, здійснювати операції з цінними паперами та акціями
Особові рахунки бюджетної установи відкриваються тільки у Федеральному казначействі РФ

Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями організації
Засновник несе субсидіарну відповідальність

Доходи надходять на рахунки організації
Доходи від діяльності надходять на бюджетні рахунки

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь