Чим відрізняється кандидатська від докторської?

0
700

Людина, яка прагне стати вченим, вступає в аспірантуру і пише кандидатську, а після, при наявності бажання і можливості, навчається в докторантурі і готує докторську дисертацію. У чому полягає специфіка обох різновидів наукових праць? Чим відрізняється кандидатська від докторської?

Зміст статті

Що являє собою кандидатська дисертація?

Під кандидатською дисертацією розуміється наукова праця, яка пишеться людиною в період навчання в аспірантурі (після закінчення вузу) і захищається в цілях отримання наукового ступеня кандидата наук. Характеризується істотно більш глибокою переробкою теми у порівнянні, наприклад, з дипломною роботою або магістерською дисертацією.

Здобувач звання кандидата повинен показати в своїй роботі, що володіє здатністю виявляти актуальні теми, визначати проблематику дослідження, формулювати і вирішувати завдання наукового характеру, доводити спроможність власних теоретичних концепцій на практиці.

Написавши кандидатську, учень аспірантури публікує статті, засновані на матеріалах своєї наукової праці, у виданнях, що мають акредитацію Вищої атестаційної комісії, або ВАК.

Захист роботи передбачає:

  • написання автореферату;
  • отримання відгуків від рецензентів.

Захист дисертації відбувається перед спеціальною комісією, яка збирається та здійснює свою роботу у відповідності з правилами ВАК. Аспірант розповідає про основні тези своєї наукової праці, про досягнуті результати дослідження, їх застосування на практиці, дає відповіді на виникаючі питання комісії.

до змісту ?Що являє собою докторська дисертація?

Під докторською дисертацією розуміється наукова праця, яка пишеться учням докторантури і захищається в цілях отримання наукового ступеня доктора наук. Практично завжди допуск до її написання пов’язаний з наявністю у претендента захищеної кандидатської роботи і відповідного вченого ступеня.

Докторська передбачає ще більш якісне і детальне наукове дослідження, ніж кандидатська. Головний її ознака — практична спрямованість. Докторська повинна містити в собі тези, що можуть бути задіяні з користю для тієї наукової, виробничої або соціальної сфери, проблематику якій досліджує у своїй роботі здобувач. Ще один важливий критерій докторської — принципова новизна. Дисертація не повинна повторювати тези інших відомих робіт або бути схожою на них.

Захист докторської здійснюється в цілому у тому ж порядку, що і при захисті кандидатської: здобувач доповнює свій проект авторефератом, рецензіями, після чого особисто подає його комісії.

до змісту ?Різниця між кандидатської та докторської

Основна відмінність кандидатської від докторської у тому, що перший тип наукової праці пишеться здобувачем статус аспіранта, другий — людиною, яка навчається в докторантурі, тобто установі, куди йдуть здобувати знання в цілях отримання більш високою наукового ступеня. Захист обох дисертацій відбувається за схожими схемами.

Стати доктором наук людина може лише за умови попереднього захисту кандидатської дисертації. У деяких випадках за підсумками захисту праці аспіранта атестаційна комісія дозволяє представити відповідну роботу (якщо вона має найвищий рівень якості та опрацьованості теми) на захист в рамках здобуття наукового ступеня доктора.

Визначивши, в чому різниця між кандидатської та докторської, зафіксуємо висновки у невеликій таблиці.

до змісту ?Порівняльна таблиця

Кандидатська
Докторська

Що спільного між ними?

Захист обох типів наукових праць здійснюється за схожими схемами

У чому різниця між ними?

Пишеться в процесі навчання в аспірантурі
Пишеться в процесі навчання в докторантурі, для допуску до якої необхідно мати диплом кандидата наук

 

Загрузка...

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here