Чим відрізняється економічне зростання від економічного розвитку?

0
1831

Поняття «економічне зростання» та «економічний розвиток» дуже близькі, але не тотожні. Що вони означають? Чим відрізняється економічне зростання від економічного розвитку?

Зміст статті

Що таке економічне зростання?

Під економічним зростанням прийнято розуміти збільшення обсягів економіки держави, яке можна поспостерігати на основі макропоказників — насамперед, величини ВВП. При цьому в розрахунок береться реальне збільшення відповідного показника, а не номінальне — тобто коли ВВП обчислюється з урахуванням зростання інфляції. Якщо ВВП випереджає її, то фіксується економічне зростання.

Розглянуте поняття може позначати не тільки збільшення вартості вироблених підприємствами держави товарів і послуг, але також і зростання обсягу їх випуску в кількісному вираженні. У цьому сенсі поняття економічного зростання слід трактувати більш вузько — стосовно до якої-небудь галузі, наприклад, машинобудування.

до змісту ?Що таке економічний розвиток?

Під економічним розвитком розуміється загальне поліпшення стану економіки держави, яке може виражатися, по-перше, в економічному зростанні (але це не завжди так — далі ми розглянемо, чому), а по-друге, якісної модернізації господарських процесів — з точки зору застосовуваних технологій, продуктивності праці, якості і конкурентоспроможності товарів і послуг, що поставляються на внутрішній і світовий ринок.

Економічний розвиток держави передбачає зростання доходів громадян, причому, як і у випадку з ВВП, в реальному, а не номінальному вираженні: в темпах, що випереджають інфляцію. Наявність більшого обсягу наявних грошових коштів зумовлює поліпшення багатьох соціальних показників, таких як якість освіти жителів країни (для них стає доступнішим платне навчання у вузах та на різних курсах, в тому числі і за кордоном), а також, наприклад, підвищення рівня знань громадян у галузі національної та міжнародної культури (людина отримує можливість більше подорожувати, брати участь в експедиціях, жити в інших країнах).

Важливі аспекти економічного розвитку — інвестиційна привабливість національного господарства країни, обсяг торгів на фондових ринках держави. Має значення і динаміка курсу валюти країни. При стійкому економічному розвитку він стабільний або відображає подорожчання національної валюти держави.

до змісту ?Різниця між економічним зростанням і економічним розвитком

Головна відмінність економічного зростання від економічного розвитку в тому, що другий процес — більш ємний за змістом. Як правило, він включає в себе і економічне зростання. Але обов’язково — доповнює його іншими показниками, причому не лише економічного, але й соціального характеру.

Може спостерігатися економічне зростання без економічного розвитку, і навпаки?

Теоретично і те, і інше можливо. В окремі періоди економічного розвитку держави нерідко реалізується сценарій, при якому ключові макроекономічні показники, такі як ВВП стабільно зростають, але це слабо позначається на якісних характеристиках національного господарства. Підприємства країни можуть продовжувати активно випускати затребувані товари, але без поліпшень в частині технологічних процесів і підвищення, як наслідок, конкурентоспроможності продукції.

В свою чергу, економічний розвиток цілком можливо і без помітного економічного зростання. Навіть якщо ВВП країни не росте або ж зовсім знижується — підприємства, розташовані в державі, можуть тим не менш активно модернізувати фабричні лінії, збільшувати продуктивність праці, забезпечувати зростання зарплати співробітникам.

Але в довгостроковій перспективі економічний розвиток малоймовірно без економічного зростання — і навпаки. У певний момент подальше збільшення ВВП держави стає можливим лише за умови якісної модернізації виробництва і соціальної системи, при впровадженні нових технологій, підвищення купівельної спроможності населення. Аналогічно, якщо ВВП і обсяги виробництва в національному господарстві довгий час зростати не будуть, то в економіці просто не з’явиться ресурсів для необхідної модернізації.

Визначивши, в чому різниця між економічним зростанням і економічним розвитком, відобразимо висновки у невеликій таблиці.

до змісту ?Порівняльна таблиця

Економічне зростання
Економічний розвиток

Що між ними спільного?

Економічне зростання — в числі можливих складових економічного розвитку (але не завжди зумовлює його в короткостроковій перспективі або є наслідком і навпаки)

У чому різниця між ними?

Виражається в кількісних показниках — розмір ВВП, обсяги продукції підприємствами держави продукції
Виражається також в якісних індикаторів — у рівні технологічності виробництв, якості та конкурентоспроможності товарів і послуг, у соціальних показниках

 

Загрузка...

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here