Очевидно, що і астрологія, і астрономія пов’язані з небесними тілами, існуючими в космічному просторі. Це об’єднує два поняття. Але що конкретно означає кожне з них і чим відрізняється астрологія від астрономії? Розглянемо ці питання.

Визначення

Астрологія – напрямок, що вивчає вплив небесних об’єктів на людину та її долю. Історія зародження цього вчення сходить до раннього історичного періоду. Спочатку небесні тіла асоціювалися з міфічними богами, які правлять світом.

Астрономія – наука про Всесвіт і знаходяться в ній космічних тілах. Виділяють дві взаємозалежні галузі астрономії: спостережна (надає дані про небесні об’єкти) і теоретична (орієнтована на побудову різних гіпотез та формування висновків).

Різниця між астрологією і астрономією

Опишемо основні відмінні критерії.

Об’єкт дослідження

У центрі уваги астрології перебуває зв’язок між космічною сферою і людиною. Вчення висуває ідею про те, що весь світ являє собою єдину систему, частини якої підпорядковуються одним і тим же законам. Так, рух об’єктів Всесвіту надає прямий вплив на розвиток людини і події, що відбуваються з нею.

Спектр розділів астрології досить широкий. Ось деякі з них:

  • Натальна астрологія. Вона стосується народження людини і присвячена вивченню впливу світил на особливості її характеру, психологічні риси і основні тенденції у подальшій долі.
  • Прогностична астрологія. В її компетенції – прогнози щодо подій, надалі очікують людини.
  • Елективна астрологія. Вона спеціалізується на пошуку сприятливих моментів для всіляких успішних починань.
  • Бізнес-астрологія. Головний наголос в ній робиться на прогнозування процесів, що відбуваються в діловому житті людей і економіці.

Відміна від астрології астрономії полягає в тому, що астрономія орієнтована на глибоке дослідження самих об’єктів Всесвіту, їх походження, хімічного складу, закономірностей розвитку, траєкторій руху. Такими об’єктами, зокрема, є зірки (у тому числі Сонце), планети зі своїми супутниками, туманності, астероїди і т. д. Результатом подібних досліджень стають нові відкриття, що сприяють розвитку технічного прогресу.

Застосовувані методи

Астрологічна діяльність в якості головного методу використовує складання та інтерпретацію астрологічних карт. Схематичне зображення небесних тіл, спостережуваних в цікаву одиницю часу, називається гороскопом. При цьому важливо, як саме розташовані об’єкти по відношенню один до одного, знаків зодіаку і дванадцяти домівках гороскопу. За цими даними і складаються прогнози і опису.

Астрономія спирається на наукові методи дослідження: спостереження, вимірювання величин, спектральний аналіз, перевірку достовірності відомостей у лабораторіях. Використовуються закони фізики і механіки, виробляються математичні розрахунки. Якщо в очах астрологів небесні тіла наділені особливими характеристиками, як би випливають з їх суті, то для астрономів ці тіла є звичайними об’єктами з реальними, доведеними шляхом ретельного вивчення властивостями.

Офіційність

У чому різниця між астрологією і астрономією з позиції сучасної науки? Вважається, що астрологія схоже магії та езотерики, оскільки вона не оперує об’єктивними фактами і доказами. Незважаючи на численні спроби дати астрології фізичне обгрунтування, вона визнається лженаукою.

Астрономія ж, описуючи реальний світ і існуючі в ньому закономірності, відноситься до точних наук і є офіційно визнаною.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here