Терміни «картель» і «синдикат» часто вживаються в одному контексті. Однак вони не взаємозамінні. Чим відрізняється картель від синдикату?

Зміст статті

Факти про картелі

Картель — одна з форм монополістичних союзів підприємств, створюваних на основі міжкорпоративного угоди. Предметом відповідної домовленості стає встановлення цін, умов продажу, збуту, патентної, кадрової, управлінської політики, які вигідні для учасників об’єднання. При цьому члени картелі зберігають господарську і юридичну самостійність. Формування об’єднань, про яких йде мова, як правило, здійснюється в межах однієї ринкової галузі.

Ставлення до картелів в середовищі підприємців в цілому негативний. Однак формування відповідних об’єднань може вітатися тими чи іншими суб’єктами ринкових відносин в силу того, що картель — один з ефективних інструментів встановлення стратегічного контролю над найбільшими галузями економіки.

до змісту ?Факти про синдикаті

Синдикат — різновид картелі. Формується за допомогою схожих механізмів — укладання міжкорпоративних угод, що визначають ті або інші умови бізнесу, вигідні для учасників. Відрізняється від «класичної» картелі більш вузькою спрямованістю угоди, що укладається між бізнесами: у ньому фіксуються головним чином за умови збуту і закупівель.

У відповідності з такими домовленостями члени синдикату зобов’язуються об’єднувати наявні ресурси по збуту і закупівель — з тим, щоб господарські витрати в межах відповідних активностей були нижче, ніж у інших гравців ринку. Синдикати були дуже поширені в царській Росії, а також в СРСР в роки Непу.

до змісту ?У чому принципова різниця між картелью і синдикатом?

Головна відмінність картелі від синдикату — це мета утворення відповідних об’єднань. «Класичні» картелі формуються підприємствами, прагнуть, насамперед, оптимізувати структуру витрат і підвищити прибуток. Фірми хочуть знизити конкуренцію на ринку, але ця активність розглядається відповідними бізнесами скоріше як засіб, але не мета.

Таким чином, основні фактори формування картелів — занадто високий рівень конкуренції і низька рентабельність бізнесу. Як наслідок, у багатьох фірм виникає прагнення змінити умови підприємницької діяльності на свою користь, знизити витрати і збільшити прибуток.

У свою чергу, метою формування синдикатів є, власне, завоювання ринку, збільшення частки відповідної групи підприємств у тій чи іншій галузі. Саме встановлення контролю над збутом і закупівлею — ключовий чинник успішного вирішення такого завдання. Саме цим пояснюється пріоритет умов, що стосуються зазначених господарських компонентів, у договорах установи синдикатів.

Таким чином, основний фактор створення синдикатів — зацікавленість окремих підприємств, промислових груп, великих бізнесів, транснаціональних корпорацій, у ряді випадків — держави, збереження лідируючого положення в тому чи іншому сегменті економіки, у збільшенні частки на ринку.

до змісту ?Порівняльна таблиця

Отже, ми з’ясували, в чому різниця між картелью і синдикатом. Спробуємо відобразити основні критерії, виявлені нами в таблиці.

Картель
Синдикат

Що між ними спільного?

І те й інше — різновиди монополістичних об’єднань, синдикат — підвид картелі

Учасники зберігають юридичну та господарську самостійність

Чим відрізняються поняття?

Мета формування — підвищення рентабельності бізнесу за рахунок отримання преференцій у різних цінах, умовах продажів, інших господарських процесах
Мета формування — збереження частки на ринку і збільшення її за рахунок створення за участю інших фірм монополістичних преференцій у ключових господарських компонентах бізнесу — збут і закупівлі

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here