Умовне вивільнення чисельності робітників Уч в результаті навчання їх передовим методам праці та практичного застосування більш продуктивних прийомів і способів робіт рекомендується розраховувати за такою формулою:

Уч = К1П1В1+ К2П2В2+…Кн1ПнВн/100

де К1, К2… Кп — плановане кількість робітників за професіями для навчання в будівельних і межпостроечных школах передових методів праці;

П1, П2… Пн — відсоток підвищення продуктивності праці після проходження навчання (визначається за обліковими або практичним даними минулого періоду, або по планованому збільшенню норм виробітку);

В, В2… Вн — час роботи в поточному році після навчання передовим методам праці.

Приклад. У РМВ планується в березні навчити в школі передових методів праці (або на курсах підвищення кваліфікації навчального комбінату) 60 штукатурів і 40 бетонників.

Після закінчення навчання вони будуть працювати 200 днів у поточному році. Інша група робітників у складі 70 мулярів і 25 монтажників пройде такий же курс навчання, після чого будуть працювати до кінця року 150 днів.

За звітними даними РМВ (шкіл, навчального комбінату) в результаті навчання середня продуктивність праці підвищувалася: у бетонників на 10%; у штукатурів на 15, у мулярів на 12 і монтажників на 18.

Виходячи з наведених даних і користуючись формулою (20), визначаємо число умовно вивільнених людино-днів у поточному році

Уч=40*10*200 + 60*15*200 + 70*12*150 + 25-18*150 /100 = 4535 чол.-днів.

Економія накладних витрат складе Ен = 0,6*4535 = 2721 руб.

Зменшення втрат робочого часу, пов’язаних з виправленням браку і переробок

Зменшення чисельності робітників Уч в результаті вжиття заходів щодо скорочення кількості робіт, пов’язаних з виправленням браку і виконанням переробок, рекомендується визначати за такою формулою:

Уч=УвКЧ/100,

Ув — питома вага втрат, пов’язаних з виправленням браку і виконанням переробок в собівартості робіт у звітному періоді (року, кварталу, місяця);

До —коефіцієнт, на який планується зниження втрат часу, пов’язаних з шлюбом і переробками; Ч — чисельність робітників, зайнятих на будівельно-монтажних роботах.

 

Приклад. У першому півріччі 1973 р. за звітними даними питома вага втрат часу, пов’язаних з виправленням браку і виконанням робіт, склав 4% в цілому по РМВ.

В результаті запланованих заходів на друге півріччя 1973 р. повинні зменшити втрати часу і пов’язані з цим матеріальні витрати на 70% (К = 0,7). Чисельність основних робітників у даному БМУ 415 чол. Користуючись формулою (20), визначаємо умовне вивільнення чисельності робітників

Уч = 4* 0,7* 415 /100 =12 чол.

У другому півріччі 1973 р. планових виходів робітників було 120. У цьому випадку умовне число вивільняються людино-днів буде 120 *12 = 1440 чол-днів. Економічний ефект від зниження накладних витрат

0,6* 1440 = 864 руб.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here