Приклад. У РМВ в I кварталі поточного року 75 робітників V розряду виконували роботу ІІІ розряду, а 68 робітників IV розряду виконували роботу II розряду.

Нагадаємо, що тарифний коефіцієнт V розряду — 1,6; IV—1,43; III 1,27 і II -1,13 (з округленням до другого знака).

Розмір зниження продуктивності праці визначаємо за формулою вище

V розряд – Сп = (1-Тк/Тк 1)*100=(1-1,27/1,6)*100=21%;
IV розряд – Сп = (1-Тк/Тк 1)*100=(1-1,13/1,43)*100=20%.

Завдяки вжитим заходам у II кварталі значно знизилося число робітників, які використовуються не за кваліфікацією, і втрата продуктивності (розрахована аналогічним способом) вже склав у робітників V розряду — 3%, а у робітників IV розряду -2%.

У цьому випадку умовне зменшення чисельності робітників (проти рівня 1 кварталу), розраховане за формулою вище, складе

Уп= (21-3)/100*75+(20-2)/100*68=26чел.

У II кварталі за календарем 64 робочих дня. Умовне вивільнення людино-днів за квартал становитиме

64* 26 = 1564 чол.-дня.

Зробить свій вплив упорядкування використання робочих по кваліфікації і на умовно-постійну частину накладних витрат, що будуть знижені на

0,6* 1564 = 938 руб. 40 коп.

Однак розраховану суму не можна вважати прямим заощадженням. Використання робочих по кваліфікації призведе до зменшення підвищених накладних витрат, що в кінцевому рахунку зменшить собівартість будівельно-монтажних робіт.

Укрупнення бригад

Збільшення чисельного складу бригад призводить до скорочення числа бригадирів, що впливає на зростання продуктивності праці, та розрахунок економічного ефекту від цього заходу розглянемо на конкретному прикладі.

У тресті, де 1820 робітників-відрядників, за фактичної середньої чисельності робітників у бригаді 16 чол. кількість бригадирів становить 1820: 16 = 112 чол.

 

Планується в 1973 р. збільшити середню чисельність робітників у бригаді до 18 чол. В цьому випадку бригадирів буде 1820: 18 = 101 чол. Вивільниться 112— 101 = 11 бригадирів.

Встановлено, що продуктивність праці бригадира на 25% вище середньої по тресту.

У цьому разі умовно вивільняється 11* 1,25 = 14 робітників. Запланований захід підвищить продуктивність праці на

14* 100/1820-14 = 0,77%.

При доплати бригадиру за керівництво бригадою у середньому 30 руб. в місяць пряма економія за рік буде 11* 12 * 30 = 3966 руб.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here