Місцеві норми часу, які систематично значно перевиконуються, підлягають перегляду методом технічного нормування.

У РМВ діюча місцева норма (Н. вр 3,4 чол.-години, Расц.— 1 крб. 77 коп. на 1 м3) на кладку простий стіни з каменю-черепашнику протягом останніх 6 місяців виконувалася мулярами на 140-150%. Нормативно-дослідна станція переглянула цю норму і визначила: Н.Вр. 2,72 чол.-години і расц. 1 крб. 43 коп. за 1 м3 кладки.

Нова місцева норма після затвердження її начальником БМУ за погодженням з построечным комітетом профспілки була введена в дію з 1 квітня 1973 р.

У період, що залишився до кінця року (9 місяців) за планом БМУ повинно бути виконано 3450 м3 такої кладки з каменю-черепашнику.

При впровадженні норми встановлюється планована економічна ефективність в результаті застосування нової місцевої норми, яка визначається за формулою

Езп = (Рс – Рн) * О,

де Езп — планована економія по статті «заробітна плата»;
Рс —стара місцева розцінка, діюча до перегляду норми;
Рн —нова місцева розцінка, введена в дію після перегляду норми;
Про —планований обсяг робіт, на який буде поширена нова ціна в поточному році.

Виходячи з наведених даних і користуючись формулою (16), визначаємо

Езп = (1 руб. 77 коп. -11 руб. 43 коп.) * 3450 = 1173 руб.

Економія накладних витрат, що залежить від: основної заробітної плати, Энз = 0,15* 1773 = 175 крб. 95 коп.; зниження трудомісткості, Ент = (3,4 — 2,72) • 3450 /8,2=* 0,6 = 171 руб. 60 коп.

Загальний економічний ефект (планований) складе

Еоп = Езп + Энз + Ент = 1173 + 175,95 + 171,60 = 1520 руб. 55 коп.

Після закінчення року слід провести розрахунок фактичного економічного ефекту на підставі звітних даних про виконання фактичного обсягу робіт, розрахованого за новою розцінці.

Припустимо, що за звітними даними (нарядам) за період з 1 квітня до кінця року було виконано 3280 мг кладки з каменю-черепашнику, сплаченої за розцінкою 1 руб. 43 коп. за 1 м3.

Фактичний економічний ефект визначиться в розмірі

 

Эзф = (1 руб. 77 коп. — 1 руб. 43 коп.) * 3280 = 1115 руб. 20 коп.

Економія накладних витрат, що залежить від: основної заробітної плати, 31нз =0,15 *1115,2 = 167 руб. 28 коп.; зниження трудомісткості, Знт = (3,4 — 2,72)* 3280/8,2*0,6 = 163 руб. 20 коп.

Загальний економічний ефект (фактичний)

Еоф = Эзф + Э1нз Э1нт = 1115,20 + 167,28 + 163,20 = 1445 руб. 68 коп.

Останній підсумок ще не кінцева цифра економічного ефекту. У тому випадку, якщо нова місцева норма поширена на інші РМВ, то економічний ефект повинен бути розрахований на об’єм робіт, виконаний всіма РМВ (комбінату, тресту) за кладки з каменю-черепашнику з застосуванням при розрахунках заробітної плати нової технічно обґрунтованої норми та затвердженої відповідно до п. 3 «Загальної частини» Енір.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here