Правила обчислення вироблення наведені в «Інструкції про порядок складання статистичної звітності з капітального будівництва», затверджену ЦСУ СРСР 31 грудня 1971 р. № 6-8.

При визначенні продуктивності праці працівників окремої будівельно-монтажної організації враховуються лише ті роботи, які виконуються власними силами. При планових розрахунках багато будівельні організації обчислюють поряд з виробленням на одного працюючого також і вироблення на одного робітника.

Вироблення в натуральному вираженні

Вироблення в натуральному вираженні — показник, що визначає фізичний обсяг виконаної продукції за певний час (зміну, місяць, рік) одним працівником. Вона обчислюється шляхом ділення фізичного обміну виконаних робіт на середньооблікова кількість працівників або на кількість людино-днів, витрачених на їх виконання. Застосовується зазвичай для наочного зіставлення вироблення в бригадах (окремих робітників), що виконують однакові роботи в аналогічних виробничих умовах. Найбільш правильно відображається рівень продуктивності праці при зіставленні натуральної вироблення будівельної організації (дільниць, робіт), що виконують однорідні роботи. У цьому випадку натуральна вироблення наводиться у вимірювачі кінцевої продукції (квадратний метр житлової (корисної) площі, погонний метр дороги тощо).

Приклад. Домобудівний комбінат у II кварталі здав в експлуатацію 5 будинків загальною площею 30742 м2, при цьому за весь час будівництва цих будинків витратив за їх табелями 60278 чол.-днів.

Натуральна вироблення в середньому на одного робітника визначається за тією ж формулою:

 

Нв = 30 742 / 60278 = 0,51 м2.

Натуральна вироблення найбільш об’єктивно характеризує рівень продуктивності праці. Однак вона може бути розрахована і порівнянна тільки в тому випадку, коли організація (дільниця) виконує однорідні роботи або ведеться спеціальний облік відпрацьованого часу за видами робіт. Показники виробітку, виражені в різних натуральних одиницях виміру, не можуть підсумовуватися, тому узагальнюючі показники рівня продуктивності праці за будівельним організаціям (ділянках робіт), що здійснюють різні види будівельно-монтажних робіт, не можуть бути визначені натуральним методом. Цей метод рекомендується для визначення рівня продуктивності праці бригад або окремих робітників.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here