Як оформляти список використаної літератури?

0
8125

Написання письмової роботи будь-якого виду – курсової, дипломної, реферату або просто статті – вимагає присутності такого елемента, як список використаних джерел і літератури. Він, як правило, розташовується в кінці творчої праці є не тільки нумерованим переліком бібліографічних описів. Тут міститься своєрідний ключ, який може дати уявлення про такі якості автора, як коректність, етичність по відношенню до чужої творчої праці, акуратність і послідовність.

Що собою являє

Список використаної літератури містять детальну інформацію про те, на що спирався автор у своєму дослідженні. Тут можна знайти вичерпні дані про джерела:

 • Відомості про автора.
 • Місце і рік видання.
 • Який вид інформації, що міститься.
 • Найменування видавництва.
 • Кількість сторінок.
 • Номер журналу або книги.

Вся ця сукупність відомостей, розташованих у чітко визначеному порядку, має назву бібліографічного опису та формує список використовуваної літератури по ГОСТу. Саме він є тим спеціальним нормативним документом, який містить усі правила оформлення.

Для чого складають списки використаної літератури

По-перше, список використаних джерел і літератури – це органічна складова будь-якої наукової роботи. Без них фундаментальність тої чи іншої творчої праці стає сумнівною. Адже ні для кого не секрет, що свої знання і відомості про будь-який процес, предмет або явище автор бере з будь-якого джерела, в якості якого може бути:

 • раніше проведені дослідження в тій або іншій області;
 • наукові праці інших авторів;
 • навчальні посібники і довідники;
 • статті, опубліковані в спеціалізованих наукових журналах і т. д.

Перелік цей можна продовжувати.

По-друге, списки використаної літератури містять цінну інформацію про те, на чиї твори, наукові праці спирався автор у своєму дослідженні. Можна отримати уявлення про те, якої думки він дотримується в тому чи іншому питанні.

По-третє, для тих, хто продовжує дослідження в розглянутій або суміжній проблематиці, списки використаної літератури дають точну інформацію про те чи інше джерело.

Особливості оформлення

Це, мабуть, самий складний момент, пов’язаний з цією частиною творчої роботи, оскільки включає ряд тонкощів, які випускають з уваги недбайливі студенти, дипломники або аспіранти. Про те, як оформити список використаної літератури, є безліч інформації: приклади, відповідні нормативні документи та багато іншого. Отже, про що слід пам’ятати, приступаючи до оформлення.

Розташування джерел

Тут можна використовувати такі варіанти:

 • в алфавітному порядку, розташовуючи джерела виходячи з даних авторів або назв;
 • по мірі посилань або цитування – досить простий спосіб, але тільки на перший погляд, оскільки ускладнює пошук необхідного джерела, тому може використовуватися в невеликих за обсягом працях;
 • відповідно з типом документу список складається виходячи з виду використовуваного видання (нормативні акти, статті, книги і т. д.), ділиться на частини, всередині яких джерела розташовуються за алфавітом;
 • за хронологією, якщо мова йде про історичних дослідженнях і потрібно звернути увагу на періодизацію і дату публікації джерела.

Як правило, студенти у своїх роботах використовують перші два варіанти.

Бібліографічні тонкощі

Наступним моментом, на який потрібно звернути увагу, розглядаючи оформлення списку використаної літератури, є бібліографічний опис. Він містить низку складових, які розташовуються в чітко визначеному порядку.

 1. Зазначення прізвища автора з ініціалами. Тут може бути і псевдонім.
 2. Без лапок наводиться назва книги, підручники, статті чи іншого твору.
 3. Розміщуються додаткові відомості, які характеризують назву.
 4. Після знака пунктуації тут знову наводиться прізвище автора. З тією лише різницею, що ініціали стоять перед нею. Якщо автора два або три, то аналогічно розміщуються елементи відомостей про них.
 5. Наводиться інформація, що стосується видання, яка включає місце або вказівку міста, назву видавництва і рік випуску.
 6. Йдуть дані про загальну кількість сторінок або номерів, якщо була використана лише частина книги або журнальна стаття.

Приблизно таким чином формується список використовуваної літератури по ГОСТу. Проте є ще ряд елементів, які можуть включатися в опис. Це вказівка на те, що інформація являє собою електронний ресурс. Наводиться воно, як правило, у квадратних дужках і слід за назвою. В кінці бібліографічного опису розташовують URL-адресу або режим доступу.

Література в дипломі: що потрібно знати, щоб правильно оформити

Тут потрібно згадати про те, що для дослідження такого рівня передбачається наявність певних джерел. Їх тип і зміст повинні відповідати тематиці роботи.

Як відомо, структура дипломної роботи складається з вступу, кількох розділів, висновків, списку використаної літератури. Останній певним чином пов’язаний з усіма перерахованими елементами. У вступі вказуються автори, які займалися заявленою проблематикою. Якщо при написанні використовувалися їх роботи, то у тексті обов’язково повинні бути посилання, які і приведуть до бібліографічних описів та дозволять сформувати список використаної літератури дипломної роботи. Він розташовується в самому кінці пояснювальної записки, слідуючи за висновками, але перед додатками.

Також дипломний керівник може зажадати використовувати в роботі «свіжі» джерела, дата видання яких була не раніше, ніж за п’ять років до написання диплому.

Слід також пам’ятати про те, що всі посилання повинні міститися у пояснювальній записці, розташованій до висновків та списку використаної літератури. У цих фінальних елементах дипломної роботи їх не повинно бути, оскільки перший містить власні висновки та пропозиції автора, а в другому розташовуються самі джерела.

Природно, що у кожної дисципліни або галузі науки є свої особливості оформлення. Зупинимося на деяких з них докладніше.

Юридичні тонкощі

Якщо потрібно скласти список використаної літератури по праву, потрібно звернути увагу на наступні моменти.

 • Черговість розташування джерел. Починається вона з нормативно-правових актів і документів. Далі йдуть матеріали юридичної практики. За ними вже в такому порядку розташовується інша література: книги, періодика, іноземні видання та інтернет-ресурси. У разі якщо якийсь елемент відсутній, наприклад, матеріали практики, то за нормативно-правовою документацією відразу буде слідувати інша література.

 • Ієрархія в розміщенні юридичних джерел. Вони розташовуються згідно з юридичною силою починаючи з Конституції, за якою слідують міжнародно-правові акти. У разі якщо за текстом роботи використовується міжнародний договір, в якому країна не бере участь, посилання на нього знаходиться відразу після переліку рішень судових органів.

Іноді юристу необхідно звертатися до нормативно-правових актів, які вже втратили свою юридичну силу. У цьому випадку вони обов’язково повинні бути присутнім у списку, але розташовуватися в кінці переліку чинної законодавчої бази. На ці джерела поширюються вище перераховані правила з тією лише різницею, що в дужках робиться відповідна відмітка.

Далі йдуть закони, укази, акти уряду і міністерств. Всередині групи нормативно-правових актів розташування здійснюється на підставі того, що за документ використовується. Якщо це накази або постанови, то використовують алфавітний порядок, якщо нормативні акти, то хронологічний.

 

Бухгалтерські особливості

Має свою специфіку і така сфера діяльності, як бухгалтерський облік. Список використаної літератури тут теж складається виходячи з юридичної значущості джерел. Першими розташовуються закони. За ними слідують положення, інструкції та матеріали практики. Далі йдуть навчальні посібники, книги та періодичні видання.

Що потрібно знати якщо робота з менеджменту

Тут діють правила, які були наведені вище, на їх основі складається список використаної літератури. Менеджмент, як особлива сфера діяльності може торкатися будь-яку галузь. У разі якщо питання стосуються юриспруденції, використовуються правила розташування нормативної документації. При характеристиці санітарних норм та охорони праці на підприємстві слід враховувати, що стандарти та інструкції слід розташовувати після актів більшої юридичної сили. Далі розміщують навчальні посібники, книги, періодику та інші видання.

Приклади оформлення літератури

Вони допоможуть остаточно розібратися в тому як слід приводити в порядок список використаної літератури.

Приклад оформлення навчального посібника або статті:

 • Свиридов П. Р. Особливості утворення юридичних осіб [Текст] / П. Р. Свиридов. – Москва: Княжий двір, 2013. – 280 с.
 • Петров Ф. К. Цар Петро як реформатор / Ф. К. Петров // Філософський огляд. – 2013. – № 9. – С. 33-38.

Як видно з прикладу, область авторства відділяється косою межею, після якої наводяться ініціали, а потім прізвище. Якщо в книзі згадується кілька авторів, то опис подається таким чином:

 • Вєтрова З. К. Фінансовий облік [Текст]: підручник для вузів / З. К. Вєтрова, Р. С. Балашова, К. В. Яркова. – Москва: Финансист, 2011. – 355 с.

Бібліографічний опис починається з назви, якщо у чотири твори автора, ініціали і прізвища яких наводяться після косою риси.

 • Діловодство [Текст]: методичний посібник до курсових робіт / Д. Р. Мітрохіна, В. А. Горюнова, З. В. Синіцина, П. Д. Картохін. – Красноград: Вид-во КраДТУ, 2011. – 265 с.

Як зробити правильний список використаної літератури, якщо є посилання на інтернет-видання? Тут потрібно знати про те, що такого роду джерела, як правило, завершують перелік і завжди вказують режим можливого доступу до них.

 • Досліджено в Україні [Електронний ресурс]: многопредмет. навч. журн. / Київськ. политехн. ун-т. – Електрон. журн. – Довготелесий: КПІ, 2008.- режим доступу до журн.: http://zhurnul.kpi.untti.ua

Якщо мова йде про технічну документацію, її оформлення буде таким:

 • Будівельні затверджені правила і нормативи: СНиП 2.02.09 97. Впливу та навантаження [Текст]: нормативний і технічний матеріал. – Москва: [б.і.], 1997. – 34 с.

 

 

 

 

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here