Журнал обліку інструктажу з техніки безпеки на робочому місці зберігається у начальника дільниці, виконавця робіт, механіка і т. п. на правах документа суворої звітності. Сторінки журналу повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою будівельної організації. Записи ведуться чорнилом із заповненням усіх граф журналу, з підписами проводить і отримав інструктаж.

Для якісного проведення інструктажу розробляється і затверджується головним інженером будівельної організації програма, в якій викладаються порядок, тематика і методи проведення інструктажу.

Програма для проведення інструктажу складається в залежності від специфічних особливостей і місцевих умов праці на даному об’єкті, але в обов’язковому порядку повинна відображати наступне: організацію і технологію виробництва робіт на території будівельного майданчика; права, обов’язки і відповідальність робітника при виконанні дорученої роботи; правильну організацію та утримання робочого місця для створення умов для продуктивної і безпечної праці (складування будівельних матеріалів, конструкцій, подача і укладання їх, робота на висоті, в траншеях, на лісах, риштованні та інших засобах підмощування, правила користування проходами тощо); пристрій і безпечне обслуговування будівельних машин, механізмів та іншого обладнання, на якому належить працювати вступника; порядок звернення та користування ручним і електрифікованим інструментом; користування засобами індивідуального захисту; призначення захисних пристроїв, огороджень та правила користування засобами сигналізації та зв’язку; правила поводження з електроустаткуванням і питання електробезпеки; характеристики виробничих шкідливостей і правила особистої гігієни; правила поведінки при аваріях і нещасних випадках на будівельному об’єкті.

З робітниками комплексних бригад виробничий інструктаж слід проводити по всім видам робіт, які виконує комплексна бригада.

Допускати робочих до самостійного виконання робіт без інструктажу на робочому місці забороняється.

Інструктування робітників не обмежується проведенням первинного інструктажу. Всі робітники, незалежно від кваліфікації і стажу роботи, щоквартально проходять повторний (періодичний) інструктаж на робочому місці для закріплення та засвоєння отриманих знань з безпечних методів і прийомів роботи.


«Профілактика травматизму у будівництві»,
Р. В. Лесенко, Ю. В. Борисполець, А. Д. Гапоненко

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь