Спочатку він являв собою інструмент, який дозволяв оперативно оцінити поточний економічний стан країни (окремо взятих секторів економіки). Можна говорити про те, що індекс Доу-Джонса став результатом скрупульозного дослідження руху ціни в рамках фондового ринку.

Стало відомо, що діяльність найбільших компаній робить істотний вплив на обстановку в державі. В результаті вивчення, переробки, аналізу наявних статистичних даних виник світовий індикатор, без якого зараз неможливо було б уявити сучасний фондовий ринок.

Індекс Доу–Джонса: історія появи

В кінці XIX ст. Чарльз Доу при його складанні використовував 11 акцій, найбільша частина яких належала до першим великим ж/д держкорпорації. Він проводив порівняння індексу з паличками, розкладеними на пляжному піску, розміщеними біля кромки прибою для встановлення допомогою кожної хвилі настання припливу або відпливу. Так, у ситуації, коли піки, западини індексу досить сильно височіли, вважалося, що переважав так званий бичачий ринок, а якщо вони падали – ведмежий.

Це нововведення в той час стало потужним маяком: індекс Доу-Джонса з’явився орієнтиром для того, щоб порівнювати окремо взяті акції з ринковим курсом (загальним) або з іншими індикаторами поточного економічного стану.

Вже восени 1896 р. Чарльз виключив акції, що залишилися (нежелезнодорожные) з початкового індексу, потім змінив його до 20 ж/д акцій. Промисловий індекс Доу-Джонса виник лише до 1929 р. (через чверть століття після його смерті). А в 1970 р. відбулася зміна назви: індекс ж/д акцій перейменувався в транспортний.

Спочатку він з’являвся досить нерегулярно. Його почали публікувати щорічно тільки з 07.10.1896 р. в The Wall Street Journal. У 1916 р. індекс Доу-Джонса зазнав розширення до 20 акцій, з 1928 р. і по сьогоднішній момент – до 30. У цьому ж році редактори вищезгаданої газети почали розраховувати індекс, застосовуючи інший дільник, який замінив стандартний – кількість акцій, для того щоб уникнути спотворення зважаючи можливого зниження номіналу акцій компаніями або заміни однієї емісійної цінного паперу на іншу. Так, за звичкою цей показник продовжував сприйматися в якості усередненого.

На сьогоднішній день всі 30 фірм, чиї акції представлені в Dow Jones Industrial Average, виступають провідними у відповідних галузях. Більшість приватних, інституційних інвесторів – саме власники цих акцій. Частка даних 30 компаній становить приблизно 1/5 частина ринкової вартості існуючих американських акцій, що в грошовому вираженні дорівнює 8 трлн дол. США, а також близько ? вартості акцій, які котируються NYSE.

Цінність розглянутого нововведення

Відкриття, принцип його роботи дозволили перейти від хаотичного регулювання фондовими ринками до більш грамотному, прив’язаного до різних геополітичних подій. Це дало поштовх до виникнення більш розвиненого, науково обґрунтованого аналізу, процесу проведення торгів.

Індекс Доу-Джонса: як розраховується?

Він обчислюється досить просто. Його практичність доведена тривалою історією існування.

По мірі росту, вдосконалення фінансової аналітики визначення індексу багаторазово додавався ряд нових показників. Сьогодні американський індекс Доу-Джонса – це усереднене значення курсу акцій найбільших підприємств. Важливо відзначити, що зважаючи на прийняття до уваги індексом фактичної ціни емісійних цінних паперів компаній, а не їх капіталізації, коригування в ньому впливають лише на ціну, яку включено до його складу.

Спочатку фондовий індекс Доу-Джонса розраховувався як середнє значення всіх вхідних в нього компонентів. Приміром, в його реєстр входять 4 фірми, вартість яких А = 26, В = 20, = 45, D = 17. Середній показник до кінця дня дорівнює 27 дол.

Можна припустити, що корпорація З, чиї акції складають 45 дол. за одиницю, злилася з іншою компанією, а потім випустила акції Е, ціна яких становила 37 дол. При простому перерахуванні буде спостерігатися різкий стрибок до 25 дол.

Для запобігання спотворення показників, їх відповідності ринковим реаліям був впроваджений умовний показник, що отримав назву деноминатор (дільник). У представленому прикладі це Х. Його застосовують при відповідності ціни відкриття нового дня ціною закриття попереднього.

Все вищесказане можна записати наступним чином:

(A + B + D + E) : X = 27.

При впровадженні деноминатора отримаємо:

X- (26 + 20 + 37 + 17) : 27 = 3,704.

Розглянутий показник сьогодні

Зараз у його розрахунок береться вартість акцій (простих) 30 найбільших корпорацій США, зайнятих у різних галузях. Сюди входять і промислові корпорації, та телекомунікаційні підприємства, організації хімічної, фармацевтичної, харчової промисловості, нафтогазові компанії, мережа ресторанів громадського харчування, компанія індустрії розваги, кредитна, страхова, фінансова фірми, платіжна система тощо

Найвідоміші підприємства, чиї акції входять до складу індексу:

  • American Express.
  • Coca-Cola.
  • Microsoft.
  • Procter & Gamble.
  • Walt Disney.
  • Boeing.
  • Johnson & Johnson.
  • Nike.
  • Mcdonald’s.
  • Visa.

Акції практичних всіх перерахованих вище компаній входять в біржовий список (лістінг) на NYSE, а 3 компаній – Nasdaq. Сумарна капіталізація підприємств, що входять в індекс сталого розвитку Доу-Джонса, дорівнює 15 % капіталу всіх фірм, що котируються на фондовій біржі.

Що показує розглянутий індекс?

Він демонструє зміну вартості акцій 30 найбільших корпорацій США. Індекс являє собою головний індикатор американської економіки, показник бізнес-активності як в США, так і в цілому світі, оскільки вхідні в неї підприємства широко відомі у всьому світі.

У ситуації збільшення індексу спостерігається зростання ділової активності, поліпшення інвестиційного капіталу, підвищення попиту на акції підприємств США з боку інвесторів. Останні набувають акції, прогнозуючи їх майбутній зростання, а отже, і доход в якості дивідендів. Можна говорити про те, що зростання індексу свідчить про збільшення прибутку компанії, а отже, і посилення та американської і світової економіки. А ось падіння індексу Доу-Джонса вимальовує абсолютно протилежну картину.

Динаміка аналізованого показника

З точки зору довгострокової перспективи індекс постійно зростав. Самим першим опублікованим значенням стало 40,94. Сьогодні воно вже перевищило 18 000. Тобто більш ніж за 100 років свого існування показник Доу-Джонса збільшився приблизно в 440 разів.

У 1966 р. індекс вперше пробив позначку 1000. Особливо бурхливе зростання спостерігалося у 80-90-х рр. минулого століття. У 1995 р. подолана така оцінка, як 5000, а до 1999 р. – 10 000. Найбільше середньострокове падіння розглянутого індексу було відзначено у 2008-2009 роках, у часи світової фінансової кризи. Після досягнутого значення в 14 000 він обрушився до 7000, після чого відновився, продовжив зростання, що спостерігається і на сьогоднішній день.

Найбільш істотне денне падіння (22,6 %) було зафіксовано в чорний понеділок (19.10.1987 р.). Після 11 вересня індекс знизився на 7,1 %.

Недоліки розглянутого показника

Головний недолік – мала кількість підприємств, чиї акції включені в розрахунок. У зв’язку з цим для забезпечення більш точних висновків інвестори, аналітики розглядають цей показник разом з індексом S&P 500, куди входять 500 американських компаній.

Крім цього навіть при зміні методів обчислення індексу Доу-Джонса деякі вважають його далеко не досконалим. Наприклад, зважаючи на те, що в ході проведення розрахунків до уваги береться тільки сьогоднішня вартість акцій, тобто відсутня зіставлення з її початковим значенням або базовою величиною, встановленою на конкретну дату. Також на нього впливають не всі цінні папери однаково, а виключно найдорожчі.

Застосування розглянутого індексу

Він виступає показником, який завжди перебуває під пильною увагою інвесторів усього світу. Зміни цього індексу побічно впливають на курс долара, який, в свою чергу, впливає на всі інвестиційні активи.

Крім цього він сам є біржовим активом: трейдери купують його, а потім продають допомогою ф’ючерсних контрактів, заробляючи на змінених котируваннях.

Комунальний індекс Чарльза Доу-Джонса

Він визнаний наймолодшим серед його індексів. Дебют даного показника відбувся в січні 1929 р. З точки зору аналітиків, зростання курсу акцій саме комунальних корпорацій демонструє, що інвестори прогнозують падіння процентних ставок. Пояснити це можна тим, що комунальники – великі позичальники, їх прибуток зростає при низькому рівні процентних ставок, і навпаки.

Коли інвестори чекають збільшення процентних ставок, спостерігається тенденція зменшення даного показника. Через такого роду чутливості комунальний індекс сприймається деякими як провідного індикатору для всієї фондової біржі.

Висновок

Резюмувавши все вищесказане, варто ще раз нагадати, що існує кілька індексів Доу-Джонса: промисловий, комунальний, транспортний, складовою. Перший – простий середній показник динаміки курсів акцій 30 найбільших промислових корпорацій. Другий включає 15 підприємств, які зайняті електро-, газопостачанням. Третій характеризує рух цін на емісійні цінні папери 20 транспортних фірм (залізничних, автодорожніх, авіакомпаній). Четвертий встановлюється на базі 3 попередніх. Якщо говорити точніше, аналізуються вже 65 компаній.

У статті також представлений графік, на якому показано, як поводився індекс Доу-Джонса (динаміка показника) починаючи з 1985 р. Методологія обчислення індексів протягом тривалого часу не змінювалася, але що входять в біржовий список акції неодноразово коригувалися. Серед багатьох емісійних цінних паперів лише General Electric виділяється завидною стійкістю. Всі інші періодично входили, виходили з лістингу або взагалі зникали.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here