Нотна грамота: ази

0
4362

Будь-який музикант, будь то новачок або професіонал, в обов’язковому порядку повинен для себе чітко уявляти, що таке нотна грамота. Це є основа, без якої, як кажуть, нікуди.

Поняття нотної грамоти

На жаль, далеко не всі люди, що намагаються долучитися до музичного світу приділяють належну увагу цьому предмету. Погодьтеся, звичайне бринькання на гітарі в підворітті або біля багаття на природі до професіоналізму не має ніякого відношення, хоча і припускає хоча б мінімальне знання акордів і їх аплікатуру розташування на грифі. Але для більш широкого розуміння музики цього явно недостатньо.

Нотна грамота є базовим предметом, з якого, власне, і починається навчання в музичних школах при грі абсолютно на будь-якому інструменті або при заняттях вокалом. Вона тісно пов’язана з такими специфічними предметами, як сольфеджіо та гармонія, які дають про музику більш широке уявлення. Сама ж нотна грамота для початківців включає декілька основних аспектів. Це розуміння нотного стану, звукоряду, тривалості нот та пауз, принципів побудови гам, тризвуків і акордів, використання ключових знаків і особливостей виконання.

Нотоносець і позиції нот

Перше поняття, яке повинен засвоїти кожен початківець музикант, це нотний стан, його іноді ще називають нотоносцем. Це 5 горизонтальних лінійок, або між якими розташовуються ноти та знаки альтерації.

Тут потрібно зауважити, що система запису нот для деяких інструментів може відрізнятися. Так, наприклад, нотна грамота для фортепіано в розташування нот на лінійках нотного стана відрізняється від аналогічного процесу, скажімо, для гітари, де відбувається зсув на одну октаву.

Ноти розташовуються на основних лінійках або між ними, а також на нижніх і верхніх додаткових лінійках. Якщо говорити про основний нотному стані, на ньому можна розташувати ноти від «ре» першої октави до «соль» другої октави. Для нот з тонами вище і нижче, і використовуються додаткові лінійки.

Нотні ключі

Для вказівки діапазону, в якому відбувається виконання нотного партії, нотна грамота використовує спеціальні ключі: скрипковий і басовий. Незважаючи на однакове розташування на нотному стані, граються різні ноти.

Що стосується звукоряду, нотна грамота для початківців трактує таке поняття, як послідовність звуків, наступних один за іншим. Найпростішим звукорядом можна назвати послідовність «до, ре, мі, фа, соль, ля, сі» (латинське позначення C, D, E, F, G, A, H і окремо «сі-бемоль» B). Ці сім нот і є тими “цеглинками”, з яких будується все музичний твір.

При всьому цьому потрібно знати позиції нот не тільки на лінійках нотного стану, але і на самому інструменті. Наприклад, нотна грамота для фортепіано передбачає клавіатуру, для гітари – лади грифа і струни.

Тривалості нот

Також необхідно знати тривалості нот. По суті, тривалість ноти – це, так би мовити, час її звучання. Ноти бувають цілими, половинними, четверными, восьмими, шістнадцятими і т. д.

Як видно з цього прикладу, тут є кратність двох як мінімум. Іншими словами, ціла нота по тривалості в такті дорівнює двом половинним, чотирьом четвертним, восьми восьмим і т. д., так само як і одна четвертна нота дорівнює двом восьмим або чотирьох шістнадцятим.

Розміри

Ще нотна грамота передбачає використання розмірів, які вказують максимально можливий вміст нот в одному такті. У стандартних розмірностях можна виділити наступні: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 і т. д. Існують і більш складні розмірності типу 12/4, 12/8, 5/4, 5/8, 7/8, 9/8 та інші. Навчання нотній грамоті передбачає вивчення цих понять тільки після розуміння азів.

Темп

У цьому понятті регулюється швидкість виконання. Розрізняють повільні, помірні та швидкі темпи. Повільні: «анданте», «состенуто», «граве», «адажіо», «стрічки», «ларго». Помірні: «модерат», «анданте». Швидкі: «алегро», «аллегретто», «шкіра», «виваче», «престо».

Основні ступені при побудові гами

Гами є однією з основ нотної грамоти. При їх побудові треба враховувати не тільки нотний ряд, ключові знаки, підвищення або пониження тону певних нот (дієзи і бемолі) або знак скасування таких дій (бекар), але і ступені гами (стійкі, нестійкі, основні). Нестійкими називають східці, що прагнуть до вирішення вгору або вниз. Приміром, у гамі «до мажор» до стійким щаблях відносяться «до», «мі», «сіль» (1-я, 3-я, 5-я ступені), а до нестійких – «ре», «фа», «ля» і «сі» (2-я, 4-а, 6-а і 7-я ступені). Така послідовність характерна абсолютно для всіх гам.

 

Інтервали

На кожній ступені будуються інтервали. Основними зростання є такі інтервали і їх позначення (стандартні): прима (тільки чиста – ч1), секунда (мала і велика – б2 і м2), терція (мала і велика – м3 і б3) кварта (тільки чиста – 4), квінта (тільки чиста – ч5), секста (мала і велика м6 і б6), септіма (мала і велика – м7 і б7) і октава (тільки чиста – ч8).

Існують ще збільшені та зменшені інтервали, характерні інтервали і т. д. На основі інтервалів будуються тризвуки та акорди. Як вже зрозуміло, тризвук містить три ноти, а акорд – чотири.

Знаки

Вивчення нотної грамоти передбачає заучування знаків альтерації. Основними вважаються такі: «дієз» – підвищення звуку на півтону, «бемоль» – на півтону нижче, «бекар» – скасування підвищення або підвищення на півтону, «дубль-дієз»/«дубль-бемоль» – відповідно, підвищення і пониження на один тон.

Гучність виконання

Що стосується гучності виконання нот, послідовностей, тризвуків і акордів, нотна грамота застосовує спеціальні засоби. Серед них розрізняють і відтінки. До знаків відносяться такі поняття, як «форте» (голосно), «меццо-форте» (помірно голосно), «fortissimo» (дуже голосно), «сфорцандо» (різке посилення гучності, акцент). За аналогією: «піано» (тихо), «меццо-піано», «піаніссімо» і т. д.

До основних відтінків можна віднести «легато» (плавне виконання, невідривно виконання, коли один звук немов перетікає в інший), «стаккато» (різке уривчасте виконання), «синкопа» (затримка перед звучанням), «мордент» (послідовність нот навколо однієї основної) і т. п.

Висновок

Вище описані лише мінімальні основи нотної грамоти. Для розуміння побудови музичного твору в більш широкому аспекті, природно, потрібно вивчати спеціалізовані предмети типу сольфеджіо або гармонії. А вони викладаються в музичних школах, музучилищах та консерваторіях.

 

 

Загрузка...

 

 

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here