Питання з постановкою наголосу деколи виникають навіть у часто вживаних словах. Наприклад, прислухаючись до мови оточуючих, можна виявити, що в слові «кілометр» наголос ставлять на «О» у другому складі, то на «Е» в третьому. Який з цих варіантів відповідає нормам російської мови?


Как правильно ставить ударение в слове «километр»

На який склад падає наголос у слові «кілометр»

У слові «кілометр» наголос треба ставити на третьому складі – воно падає на голосну «О». Саме цю літературну норму вказують всі без винятку словники російської мови, як розумні, так і орфоепічні.

При цьому при зміні слова «кілометр» наголос буде залишатися незмінним у всіх відмінках як однини, так і множини:

  • бігти крос на два кілометри,
  • відстань від Ніцци до Парижа по прямій становить 687 кілометрів,
  • одному кілометру відповідає 100 метрів,
  • нульовий кілометр – початкова точка відліку відстаней.

Постановка наголосу в слові «кілометр» на другий склад (а цей варіант досить часто можна почути промови, зустрічається він і в поезії радянського періоду) вважається помилкою, причому досить грубою. Багато вважають, що наголос «кілометри» відноситься до профессионализмам, однак автори словників не вважають його допустимим навіть у мовленні фахівців. Наприклад, в орфоэпическом словника Резніченко наголос «кілометр» наводиться з позначкою «неправильно!», а в словнику труднощів вимови Горбачевича – з коментарем «не рекомендується».

Таким чином, в будь-якій мовленнєвій ситуації єдино допустимим варіантом постановки наголосу буде «кілометр».

Чому в слові «кілометр» наголос треба ставити саме так

В російську мову слово «кілометр» прийшло з французької мови – разом з розробленою французами метричною системою. І, як і багато запозичені слова, російське слово «кілометр» зберегло той же наголос, що і kilom?tre в мові-джерелі. А у французькому ударним, як відомо, завжди є останній склад.

Аналогічним чином на останній склад ставиться наголос і в інших мір довжини, прийнятих в метричній системі (наприклад, сантимЕтр, міліметр, гигамЕтр і так далі).

Підпорядковується постановка наголосу в слові «кілометр» і логікою російської мови. У словах, утворених в результаті складання основ або шляхом приєднання «значущих» префіксальних частин, наголос у більшості випадків виявляється у кінці слова. Наприклад:

  • бюрократія,
  • монолОг,
  • шляхопровід,
  • ампермЕтр.

Того ж принципу підпорядковується і слово «кілометр», наголос в якому падає на другу частину слова, на корінь «-метр».

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here