Башкири і татари – два споріднених тюркських народу, здавна живуть по сусідству. І ті і інші – мусульмани-суніти, їх мови близькі настільки, що вони розуміють одне одного без перекладача. І все-таки відмінності між ними є. Отже, розглянемо детально – чим відрізняються башкири від татар. Почнемо з екскурсу в історію.

Зміст статті

Історичне минуле башкирів і татар

Тюркські народи (точніше, тоді це були не народи, а, швидше, племена) здавна кочували на всьому просторі Великої Степу – від Забайкалля до Дунаю. У перші століття нашої ери вони витіснили або асимілювали відомих нам за античними джерелами кочівників – іраномовних скіфів і сарматів, і з тих пір безроздільно панували на цій території, по черзі грабуючи сусідів або воюючи один з одним. І до пізнього Середньовіччя (14-15 ст.) говорити про існування башкир або татар як етносів не можна – національна самосвідомість в сучасному сенсі склалося пізніше. «Татари» руських літописів – це не зовсім ті татари, яких ми знаємо сьогодні. У той час численні тюрки ділилися на роди чи племена. Вони називалися по-різному, і «татари» – як раз один з таких племен, пізніше дало назву сучасному народу.

Етнонім «татари» фонетично перегукується з грецькою назвою підземного світу – «Тартар». Кочівники, що вторглися з Батиєм в Європу на початку 1240-х років, своєю безстрашністю, всерозтрощуючою силою і жорстокістю нагадували знавців грецької міфології вихідців з пекла, тому назва народу услід за Руссю закріпилося і в європейських мовах. Відмінність башкирів від татар в тому, що їх етнонім сформувався раніше – приблизно в середині 9 століття нашої ери, коли вони вперше під своїм ім’ям фігурували в записках одного з мусульманських мандрівників. Башкири вважаються автохтонним населенням Південного Уралу і прилеглих територій, і, незважаючи на багаторічне сусідство з близькородинними татарами, асиміляції не виникло. Швидше було взаємодію і культурний обмін.

Татари, в етногенезі яких взяли велику участь булгари – стародавній тюркський народ, держава у якого (Волзька Булгарія) виникло в останні століття першого тисячоліття нашої ери, – досить швидко перейшли від кочівницького до осілого життя. А башкири аж до 19 століття залишалися переважно кочівниками. При першому контакті з монголами башкири чинили запеклий опір, і війна тривала цілих 14 років – з 1220 за 1234 роки. Зрештою башкири увійшли в Монгольську імперію з правом автономії, але з обов’язком військової служби. В «Потаємне оповіді монголів» вони згадані як один з народів, які найбільш сильний опір.

до змісту ?Різниця між башкирами й татарами

Сучасні башкирська і татарську мови розрізняються дуже небагато. І той і інший належать до поволжско-кипчакский підгрупи тюркських мов. Ступінь розуміння – вільна, більше навіть, ніж у російського з українцем чи білорусом. Та й у культурі народів багато спільного – від кухні до весільних звичаїв. Однак взаємної асиміляції не відбувається, так як і татари, башкири сформувалися народи зі стійкою національною самоідентифікацією і багатовіковою історією.

До Жовтневої революції і башкири, татари користувалися арабським алфавітом, а пізніше, в 20-е роки минулого століття, була зроблена спроба ввести латинську графіку, але в кінці 30-х років від неї відмовилися. І зараз ці народи використовують графіку на основі кириличної писемності. І башкирський, і татарську мови мають по кілька діалектів, а розселення і чисельність народів відрізняються досить сильно. Башкири переважно проживають у республіці Башкортостан та прилеглих регіонах, а ось татари розпорошені по країні. Діаспори татар і башкирів є і поза межами колишнього СРСР, а чисельність татар у кілька разів перевищує чисельність башкирів (див. таблицю).

до змісту ?Порівняльна таблиця

Підводячи підсумок, в чому різниця між башкирами й татарами, можна додати, що, незважаючи на близькість культур і походження, у цих народів є антропологічні відмінності. Татари переважно належать до європеоїдної раси з невеликою кількістю монгольських рис (згадуємо популярного актора татарина Марата Башарова); це пов’язано з тим, що татари активно перемішувалися зі слов’янами та фінно-уграми. А ось башкири – в основному монголоїди, і європейські риси серед представників даного народу зустрічаються значно рідше. У наведеній нижче таблиці підсумовано, в чому різниця між ними.

Башкири
Татари

Мова
Тюркська сім’я, кіпчакской група, поволжско-кіпчакской підгрупа
Тюркська сім’я, кіпчакской група, поволжско-кіпчакской підгрупа

Чисельність
1,6 млн
7 млн

Релігія
Іслам суннітського толку
Іслам суннітського толку

Писемність
Кирилиця
Кирилиця

Антропологічний тип
Переважно монголоїдний
Переважно європеоїдну

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here