Перевірка засвоєних знань є невід’ємною частиною освітнього процесу. Навчання в школі не обходиться без контрольних робіт, тестів і домашніх завдань. Не можна також забувати про доповідях і рефератах, потребують самостійної переробки та систематизації інформації по заданій темі. Після вступу до вузу вчорашні школярі знову стикаються з необхідністю виконання контрольних робіт. Проте в це поняття вкладається вже дещо інший сенс. І тут у студентів виникає цілком закономірне питання, чим відрізняється від контрольна реферату. Поговоримо про це більш детально.

Зміст статті

Визначення

Контрольна – форма перевірки і оцінки накопичених у процесі навчання знань. У контексті внз є одним з видів самостійної роботи студентів-заочників, що включає в себе теоретичну і практичну частини. Перша припускає виклад відповідей на поставлені питання в рамках навчальної дисципліни, друга – розв’язання задач і виконання завдань. Зміст контрольної роботи може бути різним. Серед її основних цілей варто виділити розвиток навичок поглибленого аналізу літературних джерел, систематизації та узагальнення матеріалу, аргументованого і грамотного викладу висновків, ведення творчої і дослідницької роботи. Контрольні виступають відмінною можливістю закріплення отриманих знань з практикою.

Контрольна робота

Реферат – доповідь на певну тему або висвітлення змісту наукової праці, статті, різних літературних джерел. Являє собою авторське дослідження з розкриттям суті проблеми і відображенням власного погляду на неї. Тематика роботи може визначатися як викладачем, так і самостійним вибором автора, зробленим на основі своїх інтересів і здібностей. Сам термін походить від латинського стосується, що означає «повідомляти», «доповідати». Нерідко реферат передбачає публічний захист. Робота має чітку структуру і складається з вступу, основної частини та висновків.

до змісту ?Різниця між контрольною і рефератом

Насправді у двох з вигляду схожих типів робіт чимало відмінностей. Якщо контрольна є способом перевірки отриманих знань, то реферат скоріше можна назвати творчим проектом, який передбачає самостійне вивчення теми. Автор доповіді може проявити себе, блиснути додатковими знаннями. Тому написання реферату нерідко виступає особистою ініціативою студента з метою справити враження на викладача, поліпшити репутацію і т. д. Тоді як контрольна робота виконується виключно на вимогу педагога на основі розробленого ним плану. Зміст реферату визначається не викладачем, а самим автором. Що ж стосується обсягу розглянутих робіт, то в більшості випадків він є плаваючим.

Реферат

Головна відмінність від контрольної реферату полягає в тому, що останній складається лише з теорії. Перевірочна робота включає в себе і практичну частину. Вона здається викладачеві і не передбачає публічного захисту. Після перевірки ставиться відмітка «зараховано» або «не зараховано». При успішній здачі контрольної студент допускається до складання іспиту. У більшості випадків реферат вимагає публічного прочитання матеріалу перед аудиторією. В залежності від якості роботи автору виставляється оцінка за п’ятибальною системою. І, нарешті, контрольні можуть виконуватися студентами прямо в аудиторії. Найчастіше вони передбачають спільне вирішення якихось ситуаційних завдань. Реферати ж завжди готуються дистанційно без безпосередньої участі викладача.

Підіб’ємо підсумок, в чому різниця між контрольною і рефератом.

Контрольна
Реферат

Є способом перевірки отриманих знань
Являє собою доповідь на певну тему

Пишеться на основі пройденого матеріалу
Передбачає самостійне вивчення питання

Виконується на вимогу педагога
Нерідко стає власною ініціативою студента

Включає теоретичну та практичну частини
Складається тільки з теорії

Читається лише викладачем
Часто вимагає публічного захисту

За результатами ставиться відмітка «зараховано» або «не зараховано»
Оцінюється за п’ятибальною шкалою

Може виконуватися в аудиторії під керівництвом викладача
Готується дистанційно без участі педагога

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here