Громадські бюро (поради) економічного аналізу беруть активну участь у роботі з економічного аналізу діяльності організації і окремих сторін її роботи, надають практичну допомогу по виявленню прихованих резервів будівельного виробництва. Керує всією роботою з аналізу первинної організації керівник або головний інженер. У трестах і прирівняних до них організаціях керівництво цією роботою здійснюють заступники керівників (начальників) з економічних питань-сам або головні економісти.

Обов’язковою умовою дієвості економічного аналізу є його документальна обґрунтованість.

Вихідними матеріалами аналізу повинні бути:

 • статистична, бухгалтерська та оперативна звітність; первинна документація, облікові документи та регістри бухгалтерського обліку;
 • планові, кошторисні нормативні документи;
 • джерела внеучетного характеру (акти ревізій, матеріали обстежень Будбанку та інших організацій, протоколи нарад, листування, дані хронометражних спостережень, періодична печатку тощо);
 • результати ознайомлення з досвідом передових споріднених будівельно-монтажних організацій для порівняння з показниками роботи аналізованої організації;
 • результати відвідування об’єктів будівництва, ознайомлення з роботою організації безпосередньо на виробництві.

При проведенні аналізу використовуються наступні методи: порівняння, групування показників і обчислення середніх величин, графічні розрахунки коефіцієнтів, прийом ланцюгових підстановок, балансові зіставлення і ін.

За допомогою перерахованих прийомів ведеться аналітична обробка показників звітності та первинного обліку, яка розкриває взаємозв’язок факторів і їх вплив на той чи інший показник.

Результати аналізу узагальнюються в аналітичних таблицях, пояснювальних записках і на цій основі розробляються пропозиції по поліпшенню діяльності організації.

Аналіз виробничо-господарської діяльності

Аналіз виробничо-господарської діяльності рекомендується проводити за такими розділами:

 • загальна характеристика організації;
 • забезпеченість проектно-кошторисною документацією і договорами підряду; забезпеченість матеріально-технічними ресурсами; виконання плану по праці;
 • виконання плану введення в дію об’єктів та потужностей і обсягу будівельно-монтажних робіт;
 • використання основних виробничих фондів;
 • виконання плану по прибутку і фінансовим показникам;
 • виконання плану по собівартості будівельно-монтажних робіт;
 • стан економічної роботи.

«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь