І кріпосні селяни, і раби представляли собою категорії залежного населення, що не володіли особистою свободою і які перебували у власності інших осіб. Згідно загальноприйнятої історичної теорії, наявність кріпосного селянства характерно для феодальної суспільно-економічної формації, а рабів – для рабовласництва. Чим відрізняється кріпак від раба, якщо і той і інший є власністю? Може, між ними немає ніякої різниці? Насправді відмінності між цими категоріями невільних людей є і суттєві відмінності.

Зміст статті

Формування класу рабів

Рабство як соціальний інститут виникло з розкладанням первісно-общинного ладу. Спочатку воно було відносно м’яким (так зване патріархальне рабство), і раб з плином часу міг або повернутися в своє плем’я (якщо він був військовополоненим), або стати повноправним членом роду, власністю якого спочатку був. Але по мірі розвитку держав Стародавнього світу рабство ставало все більш поширеним, і найвищого розвитку досягла в Римській імперії. Джерелами поповнення рабів були насамперед переможні війни; крім цього, в рабство нерідко звертали злочинців.

Відповідно до Законів 12 таблиць, рабами могли стати неспроможні боржники. Правда, досить рано, в 4 столітті до нашої ери, приймається «Закон Петелия», за яким обертати в рабство римських громадян було заборонено (за винятком тих, хто вчинив деякі особливо тяжкі злочини). Цікава особливість патріархального Риму: глава роду мав право тричі продавати в рабство своїх дітей (передбачалося, що вони могли самостійно викуплятися). Під час завойовницьких походів вартість рабів була порівняно невелика: після підкорення в 38 році до нашої ери Сардинії, наприклад, навіть з’явилася приказка «дешевий, як сард».

Згодом, коли завойовницькі походи перестали бути джерелом рабів, поповнення здійснювалося в основному за рахунок природного приросту. Причому раб, народжений в неволі, цінувався досить високо, так як він не знав іншого стану, крім рабства, і не був схильний до бунту. Поводження з рабами стає м’якше, до них все частіше застосовують «не батіг, а пряник». Поступово рабовласницькі господарства стають економічно неефективними, і господарі починають міняти ставлення до рабів. Тепер їх селять на невеликих ділянках землі, які ті зобов’язані обробляти і віддавати частину врожаю.

Ця категорія залежних людей у пізньому Римі одержала назву «колони», і по положенню вони були дуже близькі до кріпаком. Отже, відміну кріпосного селянина від раба в тому, що другі були відчужені від результатів своєї праці, не мали власності і не були зацікавлені в тому, щоб працювати краще. Саме тому, коли ресурс «батога» вичерпується, змінюється економічний устрій. На зміну рабовласницького типу господарювання приходить феодальний, більш ефективний. Ні, раби ще залишалися, але вони грали в економіці невелику роль.

до змісту ?Різниця між кріпаком селянином і рабом

Після краху Римської імперії в новоутворених варварських королівствах кріпаків практично не було. Закріпачення спочатку піддавалися мешканці земель, завойованих успішними феодалами. Рабство в тому масштабі, в якому воно існувало в Римі, не відновився. Феодали зрозуміли, що праця кріпаків ефективніше, ніж праця рабів. Селяни, хоч і були підневільними, мали значно більше прав, ніж раби:

  • право на приватну власність;
  • право на здійснення торгових угод (частина рабів також мала таке право, але це було швидше виняток з правила, і воно характерно для останніх століть Риму);
  • право на частину своєї праці (феодал отримував зазвичай від чверті до половини врожаю);
  • право на захист у суді.

Статус кріпака в різних країнах і в різний час відрізнявся досить сильно, тому даний перелік можна було б доповнити. Однак наведені пункти характеризують найбільш значущі відмінності.

На завершення хотілося б сказати кілька слів про кріпосне право в Російській імперії. Число кріпаків (приватновласницьких селян) тільки в окремі періоди нашої історії трохи перевищувала половину всього населення імперії, частіше воно було значно нижче. З кінця 18 століття російські поміщики експериментують із звільненням селян, як, наприклад, фаворит Катерини II Григорій Орлов (правда, вже після того, як імператриця дала йому відставку). У 19 столітті, з сходженням на престол Олександра I, відбувається поступове звільнення кріпаків національних окраїн (Прибалтики, Закавказзя і так далі). Треба думати, починати звільнення з російських селян самодержець побоювався, так як це могло призвести до непередбачуваних економічних і соціальних наслідків.

У 1861 році, напередодні «Маніфесту від 19 лютого», ліквідувало в країні феодальні відносини, число кріпосних селян у Російській імперії, за різними даними, становила від 30 до 35 відсотків населення. Деякі викупилися з кріпосної залежності ще за кілька десятиліть до історичної дати, як, наприклад, засновник знаменитої торгової династії Морозових, Сава Васильович. За свободу своєї сім’ї (у нього було п’ятеро синів) він заплатив збиті підприємництвом 17 тисяч рублів – величезну на той час суму. Цікаво, що скасування рабства в США відбулася майже на два роки пізніше, 1 січня 1863 року, а на окремих територіях – лише у грудні 1865 року.

до змісту ?Порівняльна таблиця

Розібравшись, у чому різниця між кріпаком селянином і рабом, залишається додати, що останні прояви цих залежних станів були ліквідовані порівняно недавно. Кріпосне право офіційно існувало в королівстві Бутан (невелика держава в Гімалаях) до 1956 року. А останнім місцем на Землі, в якому було юридично закріплено рабство, стала Мавританія, де остаточна його скасування відбулася лише в 2007 році. Хоча у міжнародних правозахисних організацій, як і раніше, є чимало претензій до цієї країни.

Раб
Кріпак

Юридичний статус
Є власністю рабовласника
Є власністю феодала

Права
Не має
Має деякі права на володіння знаряддями праці та іншим майном, на судовий захист, на ведення господарської діяльності)

Ставлення до власності
Власності не має, знаряддя праці надаються рабовласником
Є власником; зазвичай це сільгоспінвентар, худобу, знаряддя праці для ведення різноманітної господарської діяльності (торгівля, кустарне або промислове виробництво і так далі)

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here