Чим відрізняється планова економіка від ринкової?

0
3477

Економіка більшості сучасних країн — ринкова. Але є держави, в яких господарська система вибудовується за плановим принципам. У чому їх специфіка? Чим відрізняється планова економіка від ринкової?

Зміст статті

Факти про плановій економіці

Основний ознака планової економіки — відсутність механізму вільного формування попиту і пропозиції. Те, якими вони повинні бути (як у динаміці, так і за структурою), прораховує і встановлює держава. Органи влади, що відповідають за економічний розвиток, у плановій економічній системі вирішують, які саме підприємства і в якому обсязі повинні виробляти той чи інший товар чи надавати послуги.

Основне джерело даних для розрахунку попиту та встановлення пропозиції у плановій економіці — статистика. Крім того, структура обороту товарів і послуг в економіці держави формується з урахуванням поточних політичних завдань. Влада може вирішити, що громадянам, приміром, ні до чого високотехнологічні товари, і почати віддавати розпорядження випускати на підприємствах лише традиційну продукцію.

У плановій економіці, як правило, немає приватних фабрик, точок продажів і надання сервісів, оскільки їх діяльність здатна порушити розрахунковий баланс попиту і пропозиції. До того ж підприємницька діяльність громадян часто суперечить ідеологічним принципам функціонування державної системи.

У плановій економіці немає конкуренції, що обумовлює збереження за підприємством місця на ринку. Вона буває на рівні галузевих змагань, ініційованих державними органами, і переможцям можуть діставатися якісь нематеріальні преференції — наприклад, грамоти та подяки. Або матеріальні, але не мають прямого відношення до виробничої діяльності — наприклад, грошові премії або путівки в санаторії працівникам.

Ціни в економічній системі планового типу, як правило, також визначаються державою. При цьому враховуються різні чинники — не тільки розрахункові попит і пропозицію, але також і структура потреб громадянина. Вона, знову ж таки, у чому повинна відповідати ідеологічним принципам, на які спирається держава.

Планова економіка, як правило, є соціально орієнтованою. Тобто створення нових підприємств в ній може бути в значній мірі обумовлено прагненням держави забезпечити зайнятість громадян. Зарплати в організаціях, що функціонують в рамках планової економіки, зазвичай не дуже сильно залежать від рівня посади і кваліфікації працівника. Оклад директора може бути не набагато вище, ніж у керівника відділу. Інженер, і робітник на верстаті також можуть мати подібну зарплату.

У планової економіки є ряд переваг. У числі основних:

 • мінімальна безробіття (внаслідок того, що багато підприємств створюються в першу чергу для забезпечення зайнятості громадян);
 • справедливий розподіл доходів, одержуваних підприємством, серед робітників і службовців;
 • мінімальна ймовірність виникнення кризи надвиробництва товарів або сервісів.

Є у планової економіки також і недоліки:

 • відсутність конкуренції може стати фактором зниження якості товарів і послуг, нездійснення їх своєчасної технологічної модернізації;
 • досить висока ймовірність виникнення дефіциту товарів і послуг внаслідок недостатньої опрацьованості формули визначення попиту;
 • фактична збитковість (як наслідок — дотаційність) багатьох підприємств, оскільки собівартість випуску продукції в конкретному регіоні може бути вище тих цін, які визначаються в середньому для держави.

Планове господарство існувало в СРСР, багатьох інших соцкраїнах. Сьогодні єдиною державою з практично повністю плановою економікою є Північна Корея.

до змісту ?Факти про ринковій економіці

Основний ознака ринкової економіки — наявність механізму вільного формування попиту і пропозиції. Якщо він є, то державі немає необхідності бути ключовим суб’єктом господарського розвитку країни. Але при цьому воно може втручатися в економічні процеси. Наприклад — в частині антимонопольного регулювання, прийняття законів у системі трудового, цивільного права.

Основа ринкової економіки — приватні засоби виробництва, торговельні та сервісні точки. Звичайно, частка державних бізнесів в національному господарстві також може бути значною, але підприємницька ініціатива, як правило, не обмежена, і в потенціалі це забезпечує переважання приватних компаній у структурі економіки. Активи держпідприємств продаються недержавним бізнесам допомогою механізмів приватизації.

Структура попиту в ринковій економіці зазвичай більш різноманітна, ніж в плановій, оскільки вона практично не зазнає впливу ідеологічного фактора. Громадяни країни самі вирішують, що їм треба купувати і в яких кількостях.

Ціни в ринковій економіці встановлюються виходячи із співвідношення попиту і пропозиції. У деяких випадках (наприклад, при недостатній конкуренції) вони можуть формуватися за монопольним принципам.

Але, як правило, в ринковій економіці практично завжди є конкуренція за місце на ринку. Якщо фірма її не витримає — вона просто збанкрутує. Цей аспект багато в чому обумовлює присутність на ринку мінімальної кількості підприємств, які створюються тільки з метою формування робочих місць (як це може відбуватися в плановій економіці). Хоча, як зазначають експерти, соціальна орієнтованість бізнесу в сучасних ринкових системах поступово стає трендом. Це обумовлено як моральними принципами підприємців, так і прагматичним підходом: працевлаштовану, а значить, платоспроможне населення в кінцевому рахунку сприяє динамічному розвитку економіки в цілому та зростанню всіх бізнесів.

Основні переваги ринкової економіки:

 • конкуренція між підприємствами стимулює підвищення якості товарів та сервісів;
 • невисока ймовірність виникнення дефіциту — при наявності попиту завжди знайдуться постачальники;
 • відносно невелика частка збиткових підприємств в економіці.

Є у ринкової господарської системи і недоліки:

 • наявність безробіття (внаслідок того, що відкриття нових підприємств і появу робочих місць може відбуватися темпами, недостатніми для працевлаштування жителів конкретного міста чи регіону, а діючі фабрики нерідко закриваються через банкрутство або перенесення виробництва в інші місця);
 • досить висока ймовірність надвиробництва товарів і сервісів, як результат — виникнення криз в окремих галузях та економіці в цілому.

до змісту ?Різниця між плановою та ринковою економікою

Головна відмінність планової економіки від ринкової в тому, що в господарській системі першого типу механізм вільного формування попиту і пропозиції відсутня, у другій — є і є основою економічного розвитку. Дана обставина зумовлює інші відмінності між розглянутими типами господарства: в рівні залученості в економічні процеси держави, ступеня соціальної орієнтованості підприємств, аспекти конкуренції, в особливостях формування попиту у громадян, як і динаміку пропозиції на ринку.

Варто відзначити, що планова і ринкова економіка здатні співіснувати одночасно. Звичайно, при цьому може переважати якась конкретна модель господарства, але в ній будуть помітні елементи і іншого. Подібна ситуація склалася, наприклад, в економіках Куби, В’єтнаму.

Визначивши, в чому різниця між плановою та ринковою економікою, відобразимо основні висновки в таблиці.

до змісту ?Порівняльна таблиця

Планова економіка
Ринкова економіка

Характеризується відсутністю вільного механізму формування попиту і пропозиції
Заснована на функціонуванні механізму вільного формування попиту і пропозиції

Нові виробництва і сервіси створюються державою виходячи з розрахункового попиту і пропозиції, іноді — з урахуванням ідеологічного фактора
Нові виробництва і сервіси створюються як державою, так і приватними особами — виходячи з фактичного попиту і пропозиції, не піддаються, як правило, впливу ідеологічного фактора

Ціни встановлюються державою
Ціни при достатньої конкуренції формуються виходячи з попиту і пропозиції

Є в значній мірі соціально орієнтованою економікою, безробіття відсутнє або зведена до мінімуму
Соціальна орієнтованість підприємств не настільки виражена, є безробіття

 

Загрузка...

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here