Слова з подвійними приголосними: приклади

0
2157

Слова з подвійними приголосними – одні з найбільш складних з точки зору орфографії. Вся справа в тому, що ці літери не вимовляються як пара. Як правило, на їх місці звучить лише один звук. Звідси складність – неможливість помітити орфограмму. Саме тому правопис слів з подвійними приголосними починають проходити з початкової школи і закінчують тільки у 7 класі. Правил, що регулюють дану орфограмму досить багато: вони стосуються правопису різних частин слова. Особливу увагу слід приділяти тим словам, де подвоєні приголосні знаходяться на стику морфем.

Докорінно

Слова з подвійними приголосними в корені, як правило, відносяться до розряду словникових (їх написання слід запам’ятати). В російській мові це поєднання жж і сс.

Так, слова «печіння», а також «віжки» або «дріжджі» необхідно запам’ятати – вони не підкоряються жодному правилу. Тут потрібно бути особливо уважним і мати на увазі, що коріння з чергуванням приголосних –зг(д)/-зж-, при тривалому вимові [ж] слід все ж писати [зж]. Наприклад: виски (їм. п., од. ч. ) – ти визж[жж].

Що стосується поєднання —сс-, то воно вживається в слові «сварка» і словах, що сталися від нього (посваритися). Також слід писати —сс— в корені —рос-: Росія, західно-російський, Малоросія.

Слід запам’ятати, що —рус- слід писати з одного –з-, якщо після не варто суфікс —ськ-: русовед, але російська. Виняток – Білорусія.

Не варто забувати і про числівників. Так, у слові «одинадцять» докорінно пишеться подвоєна н. Вся справа в тому, що лексема походить від словосполучення віч-на-дцять (десять).

На стику приставки і кореня

Слова з подвійними приголосними на стику приставки і кореня в російській мові досить численні. Тут слід враховувати кілька правил.

По-перше, якщо перший звук кореня дзвінкий – на кінці приставки необхідно вживати букву, що позначає дзвінкий звук: беззвездный, роздратувати, переддень.

Тут теж важливу роль відіграє чергування, так, у слові «печія» не буде писатися подвійний ж (хоч він і чується), тому що має місце особливе чергування.

І прямо протилежний принцип: подвійний глухий приголосний вживається в тому випадку, якщо корінь починається з глухого: бессонница, розосередити, безсовісний, вичерпатися. Важливо дотримуватися основного принципу вживання подвійних приголосних: вони можуть вживатися виключно парою, ні в якому разі не трійкою. Якщо спосіб словотвору передбачає збіг трьох однакових букв поруч – одна з них скорочується.

Розберемо приклад: розсварилися. Дане слово утворене від дієслова сварилися з допомогою приставки рас-. Відповідно, в ряд повинно стояти три з: дві від кореня сваритися й одна від приставки рас-. Однак, за відомим принципом орфографії, одна з них скорочується.

Слід запам’ятати, що в слові «розрахунок» пишеться одна с. Це ж правило зберігається і в похідних словах, наприклад: розважливий, розрахунковий.

У суфіксі

Слова з подвійними приголосними в суфіксі – це прикметники і причастя. Так, слова типу провокаційний або журавлинний будуть писатися з подвоєною н. Вся справа в суффиксах –енн- і —онн-.

Наведемо приклад ще 3 слова з подвійними приголосними у суфіксі: конституційний, позиційний, революційний. Звернемо увагу, що всі ці прикметники утворені від с від іменників на –ція: конституція, позиція, революція.

Дві -н- мають у суфіксі три слова-винятки: скляний, олов’яний, дерев’яний.

У прикметників на –ованный/-еванный і похідних від них (наприклад, прислівники) пишеться також подвійний –н- (слова виключення – кований, жеваный): фарширований, балуваний, корчеванный, схвильований (схвильовано),

Що стосується дієприкметників, то в цих частинах мови зустрічається суфікс –нн-. Він має місце в тому випадку, якщо перед нами страдательное причастя, стоїть в минулому часі. З цим правилом часто плутаються, адже дані слова складно відрізнити від віддієслівних прикметників, у яких пишеться одна буква н.

Розберемо подібні слова з подвійними приголосними. Приклади такі: читаная книга (віддієслівна прикметник) – читана весь вечір книга (причастя) – прочитана книга (причастя). Ще приклад: поранений солдат (віддієслівна прикметник) – поранений у важкому бою солдатів (причастя) – поранений солдат.

Дивлячись на ці приклади, нескладно зробити висновок, що причастя з подвійною -н- у суфіксі відрізняє наявність залежних слів або приставки. Ці ознаки можуть бути як сукупно, так і окремо: поранений у важкому бою солдатів.

На межі кореня і суфікса

Слова з подвійними приголосними можуть мати їх на стику кореня та суфікса. Це стосується, в першу чергу, прикметників і утворених від них прислівників. Вчителі стверджують, що в даному правилі школярі плутаються найчастіше.

Для прикладу розберемо словотворчі ланцюжки: туман – туманний – туманно. Як бачимо, прикметник туманний утворено від іменника, основа якого закінчується на –н-. звідси – подвійний приголосний у слові, який залишається в говіркою, утвореному від прикметника – туманно.

Сон – сонний – сонно — тут також має місце утворення прикметника від іменника з основою на -н- за допомогою такого ж суфікса (сонний). Причому, подвійна н присутній і в говіркою.

Ще один випадок, коли подвійний приголосний стоїть на стику кореня та суфікса – слова з коренем -ск-. Тільки в даному варіанті буде писатися -сс-. Наприклад: Одеса – одеський (третя -з- урізалася за принципом про неможливість збігу трьох однакових приголосних); Гудермес – гудермесский; Русь – руський, Котлас – котласький. Як бачимо, правило стосується всіляких топонімів.

Словникові запозичені слова

Словникові слова з подвійними приголосними, як правило, відносяться до розряду іншомовних. Слід пам’ятати, що в похідних від цих лексем подвоєна літера залишається. Наведемо кілька прикладів:

— група – груповий;

— компроміс – компромісний;

— бал – десятибалльный;

— тонна – двотонний;

— корозія – антикорозійний;

— маса – масивний.

Алгоритм написання та перенесення

Щоб правильно написати слово з подвоєною гласною, необхідно:

  1. Визначити, в якій частині слова воно знаходиться.
  2. З’ясувати спосіб утворення даного слова.
  3. Перевірити, чи не перебуває приголосна на стику морфем.
  4. Визначити частину мови (дієприкметник або віддієслівна прикметник).
  5. З’ясувати лексичне значення. Справа в тому, що є слова, подвоєна приголосна на стику кореня та приставки у яких залежить від значення. Такими є, наприклад: підробка (копія) – і виріб (виріб, створене своїми руками). У першому випадку дві літери д на стику морфем, а в другому – префікс по-. Ще приклад: оббігати (пробігти кілька разів) – оббігати (бути в декількох місцях за короткий термін). У першому слові префікс про-, у другому – про-

Перенос слів з подвійними приголосними підпорядковується наступним правилом: одна буква залишається на рядку, друга йде на наступну: утрен-ний, присвячений-ний, туман-але, рас-сердитися.

Місце в шкільному курсі

У шкільному курсі тема подвоєних приголосних вводиться поступово: у початковій школі хлопців знайомлять зі словниковими словами та їх похідними, такими як «група», «грам». Також молодші школярі засвоюють правила їх перенесення.

Далі, в середній школі, при вивченні морфології тема вводиться при вивченні правопису тієї чи іншої частини мови. У 8-9 класі відбувається закріплення вивченого матеріалу, його систематизація (наприклад, тема «Н та НН у різних частинах мови»), поглиблення знань (розбір найбільш важких випадків).

Слід зазначити, що в тестах ДПА і ЄДІ одне з питань завжди присвячений даній темі.

 

Загрузка...

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here