Величезну роль у формуванні сучасного середнього класу в Західній Європі грали вільні городяни. Основним двигуном реформ в середньовіччі були люди, що проживають у великих населених пунктах, кожен з яких називав себе «бюргер». Це слово пізніше стало універсальним позначенням вільних і заможних людей, які проживають в європейських містах.

Бюргери в ранньому середньовіччі

У ранньому середньовіччі бюргер – це житель укріпленого поселення або живе поруч з собором або кірхою. У ті лихі часи храми і церкви служили не лише для богослужіння, але і відігравали роль самого безпечного місця під час набігів, воєн і стихійних лих. Церкви та храми зміцнювалися для більшої безпеки, а ті, хто шукав захисту в їх стінах, мимоволі самі ставали захисниками священного місця так поступово трансформувалося значення слова “бюргер” – із звичайного жителя укріпленого населеного пункту він стає його захисником.

Бюргер в високому середньовіччі

Починаючи з тринадцятого століття, поняття бюргерства поширилося на всі міста північної і центральної Європи. У поняття “бюргер” тепер вкладається зовсім інший зміст. Бюргер – це член економічно самостійного цивільного стану; громадянин, який бере участь в управлінні своїм містом і навіть державою. Burgertum об’єднує суспільство середнього класу, що представляє інтереси вільних городян, торговців, ремісників. Бюргер, як вільна людина, протиставляється васалові – людині залежному. По мірі розширення торговельних зв’язків все більше міст отримували міське (Магдебурзьке) право – а значить, і більше число громадян мали право називати себе бюргерами. Вони не належали ні плебейської маси, ні до старовинних дворянських родів. В основному цей середній клас міг стати організованою опозицією середньовічного феодалізму і церкви.

Протистояння церкви

При феодалізмі головна мета, яку ставив перед собою бюргер – це привілеї та вольності рідного міста, участь у місцевому самоврядуванні. Крім цього, бюргерство направляло свої протести проти пишних і церемоніальних католицьких обрядів. Бюргери, як і буржуазія, домагалися простий, дешевої церкви з богослужіннями на зрозумілій мові. Невдоволення католицтвом широких мас освіченого міського населення і послужило причиною виникнення знаменитих “95 тез” Мартіна Лютера. Так виникло протестантське /лютеранське/ протягом християнської церкви.

Рух Реформації з подальшим виникненням лютеранської церкви було б неможливим без участі бюргерів. Бюргерство дало початок буржуазії – третього класу. Починаючи з XIII століття, про те, хто такі бюргери, найкраще скажуть відомі пам’ятники мистецтва і архітектури, чудово збереглися в численних німецьких містах. Спонсори і благодійники вчених, літераторів і художників, вони залишили глибокий слід в історії саме завдяки своїй підтримці видатних майстрів свого часу.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here