ВВП держави може обчислюватися в номінальному і реальному вираженні. У чому специфіка обох підходів до визначення даного економічного показника? Чим відрізняється реальний ВВП від номінального ВВП?

Факти про реальний ВВП

Під реальним ВВП розуміється вартість вироблених в державі товарів і послуг, обчислена з поправкою на коефіцієнт-дефлятор, а також з урахуванням ряду інших макроекономічних параметрів, що дозволяють визначити обсяг ВВП в актуальних цінах.

Так, наприклад, якщо ВВП країни в 2010 році склав 1 трлн доларів, а в 2011-му — 1,5 трлн доларів при тому, що ціни в державі зросли на 50 %, то в реальному вираженні він буде близьким до нуля.

Реальний ВВП можна зіставляти з іншим близьким макроекономічним показником ВВП, що обчислюється з урахуванням купівельної спроможності економіки країни щодо інших національних господарств. Так, якщо 2 держави виробляють однаковий обсяг товарів і послуг з різною вартістю, то їх ВВП правомірно вважати однаковими виходячи з паритету купівельної спроможності їх економік.

Можна відзначити, що обсяг ВВП за паритетом купівельної спроможності найчастіше визначається не в національній, а в міжнародних валютах — зазвичай у доларах США.

Перевага обчислення реального ВВП держави полягає в можливості об’єктивно порівняти поточні обсяги його економіки з показниками минулих років і визначити, чи мав місце економічне зростання фактично.

Наприклад, ВВП Росії з 2000 року по 2014-й виріс приблизно в 8 разів. Але з урахуванням інфляції його реальне зростання — приблизно удвічі. У свою чергу, за паритетом купівельної спроможності ВВП Росії за вказаний період часу збільшився приблизно в 3 рази — даний показник досить близький, таким чином, до реального ВВП.

до змісту ?Факти про номінальний ВВП

Під номінальним ВВП прийнято розуміти вартість вироблених в державі товарів і послуг, без урахування будь-яких коефіцієнтів і поправок на зростання цін. Вона може виражатися як у національній валюті, так і в якій-небудь із зарубіжних — за поточним курсом Центрального банку або валютних бірж.

Номінальний ВВП дає досить обмежене уявлення про реальною величиною економіки, а також про фактичне її зростанні. Він буде інформативним головним чином тільки в тих випадках, коли в країні спостерігається низька або близька до нуля інфляція.

Поточний номінальний ВВП країни, як правило, значно відрізняється від ВВП, обчисленого з урахуванням паритету купівельної спроможності економіки. Справа в тому, що він може не враховувати різницю у вартості одних і тих же товарів, що випускаються фабриками в різних країнах.

Наприклад, номінальний ВВП Росії до 2015 року з урахуванням зростання курсу долара склав близько 1,2 трлн доларів США. Але при вирахуванні з урахуванням паритету купівельної спроможності ВВП Росії в 2015 році визначається як відповідний набагато більшого обсягу — близько 3,5 трлн доларів США.

до змісту ?Різниця між реальним ВВП і номінальним ВВП

Головна відмінність реального ВВП від номінального ВВП у тому, що при обчисленні першого в розрахунок беруться коефіцієнт-дефлятор та інші макроекономічні показники, що дозволяють об’єктивно визначити фактичний обсяг економіки і проаналізувати динаміку її реального зростання. Номінальний ВВП обчислюється без поправок на якісь показники.

Реальний ВВП більшою мірою, ніж номінальний, корелює з ВВП, обчисленим з урахуванням паритету купівельної спроможності економіки держави.

Визначивши, в чому різниця між реальним ВВП і номінальним ВВП, зафіксуємо висновки в таблиці.

до змісту ?Порівняльна таблиця

Реальний ВВП
Номінальний ВВП

Обчислюється з урахуванням коефіцієнта-дефлятора та інших параметрів, що відображають зростання цін в економіці
Обчислюється без урахування коефіцієнта-дефлятора та інших показників

В достатній мірі близький ВВП за ПКС
Може істотно відрізнятися від ВВП за ПКС

Дає об’єктивну оцінку динаміці зростання економіки
Дає поверхневу оцінку динаміці зростання економіки (як правило, береться в розрахунок, тільки якщо темпи інфляції в господарській системі держави невисокі)

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here