Здійснюючи виробництво товарів, підприємство має 2 види затрат — прямі і непрямі. Що вони собою являють? Чим відрізняються прямі витрати від непрямих?

Що являють собою прямі витрати?

Під прямими прийнято розуміти витрати, які мають безпосереднє відношення до випуску товару і є визначальними з точки зору його собівартості або мають виражену економічну зв’язок з об’єктом виробництва.

Основні види прямих витрат, що характеризують більшість типів виробництв:

  • закупівля сировини, комплектуючих, що використовуються для випуску товарів підприємством;
  • оплата експлуатаційних витрат — комунальних послуг, ліцензій на ПЗ;
  • зарплата персоналу, зайнятого на фабричних лініях, компенсації підрядникам.

до змісту ?Що являють собою непрямі витрати?

Під непрямими прийнято розуміти витрати, які другорядні з точки зору собівартості випуску підприємством товарів або не мають вираженої економічної зв’язку з об’єктом виробництва. Такими витратами можуть бути:

  • оплата курсів по підвищенню кваліфікації співробітників фабричних ліній;
  • витрати на проведення ремонту у виробничих цехах, кабінетах;
  • витрати на рекламу, просування фірми-виробника товарів;
  • оплата відсотків за корпоративними кредитами;
  • витрати на офісне обладнання, засоби зв’язку.

до змісту ?Різниця між прямими і непрямими витратами

Головна відмінність прямих витрат від непрямих — ступінь впливу на собівартість продукції. Інший критерій різниці — наявність економічної взаємозв’язку з об’єктами виробництва. При цьому одні і ті ж витрати можуть ставитися в одних випадках до прямих, у інших — до непрямим, в залежності від конкретної стадії виробничого процесу.

Наприклад, витрати на закупівлю обладнання для виробництва товарів будуть прямими по відношенню до фабричної лінії (тобто будуть мати з нею тісний економічний зв’язок), але непрямими по відношенню до собівартості випуску відповідних товарів на даній лінії.

Зарплата персоналу, який працює на виробництві, швидше за все, буде ставитися до прямих витрат. Але оплата праці спеціалістів інших підрозділів фірми (бухгалтерії або, наприклад, рекламного відділу) — це вже непрямі витрати.

Для чого в принципі виникає необхідність в класифікації витрат фірми на прямі і непрямі?

На практиці це найчастіше пов’язано з тим, що подібний поділ витрат встановлено в положеннях Статті 318 Податкового кодексу і застосовується при визначенні строків зарахування витрат в рахунок зменшення податкової бази.

Ті види витрат, які НК РФ відносить до прямих, можуть відображатись у податковій звітності за поточний період тільки з реалізацією товарів. Непрямі витрати допустимо зафіксувати у відповідних документах в повному обсязі. Але якщо фірма надає послуги і не займається випуском товарів, то обидва види витрат можуть бути відображені в одному періоді. Завдяки цьому підприємець отримує можливість використовувати складові їх суми для зменшення податкової бази одночасно.

Визначивши, в чому різниця між прямими і непрямими витратами, а також розглянувши то її практична значущість, зафіксуємо висновки в таблиці.

до змісту ?Порівняльна таблиця

Прямі витрати
Непрямі витрати

Що між ними спільного?

Одні і ті ж витрати можуть бути прямими для одних ділянок виробництва і непрямими — для інших

У чому різниця між ними?

Являють собою витрати, які мають виражену економічну зв’язок з тим чи іншим виробничим процесом
Являють собою витрати, які не мають вираженої економічної зв’язку з виробничими процесами

Визначальною мірою впливають на собівартість випускаються фірмою товарів
Обмежено впливають на собівартість випускаються фірмою товарів

Можуть бути прийняті до зменшення податкової бази по мірі реалізації випускаються фірмою товарів
Можуть бути прийняті до зменшення податкової бази в межах звітного періоду без обмежень

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here