Розгортання світової фінансової кризи почалося з середини 2007 р. і особливо помітно вона проявилась у вересні 2008 р. з крахом ряду потужних американських, а згодом і європейських фінансових інститутів. Втрати у фінансовому секторі і скорочення масштабів торгових відносин викликали зниження темпів зростання і навіть падіння ВВП у розвинених країнах світу. В кінці вересня 2008 р. фінансова криза охопила європейські банки, внаслідок чого уряди європейських країн змушені були надати їм екстрену допомогу.

Актуальність даної теми пов’язана з тим, що на сучасному етапі розвитку економіки України в цілому і банківської системи зокрема відбуваються глибокі зміни, обумовлені загальними процесами глобалізації та світовою фінансовою кризою.

Метою даної статті є визначення ступеня впливу світової фінансової кризи на банківську систему України та заходи щодо подолання фінансової кризи в Україні та оздоровлення в кінцевому підсумку діяльності банківських установ.

Аналіз досліджень і публікацій

Питанням розгортання світової фінансової кризи, функціонування банківських установ України в умовах цієї кризи присвячені наукові роботи та аналітичні дослідження багатьох учених-економістів і практиків в Україні: А. Барановського, Ст. Бобиль, в. І. Борейко, П. Гайдуцького , О. Дзюблюк, В. Ільїна, Р. Корчева, Ст. Кременя, В. Мазуренко, Ю. Пахомова, В. Пинзеника, Ю. Полунєєва, С. Тігіпко, А. Філіпенка, В. Черняка, Юрія С. та багатьох інших. Але, незважаючи на активне дослідження проблем фінансової кризи, теоретико-методологічні підходи до формування механізмів антикризового управління поки що не знайшли достатнього відображення в науковій літературі.

Виклад основного матеріалу. Як відомо, фінансова криза у США почалася з іпотечної кризи ще у 2006 р., саме з зростання обсягів неповернених житлових кредитів ненадійними позичальниками.

На момент початку світової фінансової кризи економіка України була на підйомі. Так, з 2000 р. до третього кварталу 2008 р. економіка країни зростала в середньому на 7,5% на рік. Фіскальна політика залишалася досить помірною – дефіцит бюджету не перевищував 1,5% ВВП. Крім цього в 2005-2008 рр. чисті прямі іноземні інвестиції в Україну в середньому становили 8 млрд. дол. США в рік. Це дозволило НБУ накопичувати валютні резерви, які в кінці вересня 2008 р. склали 37 млрд. дол. США. Однак міжнародна криза ліквідності, яка швидко поширилася по світу восени 2008 р. перервала цикл зростання України і багатьох інших країн з економікою, що розвивається. У свою чергу зросла зовнішня заборгованість країни, яка на кінець вересня 2008 р. становила 67,6 млрд. дол. США, а після підписання Україною у жовтні угоди «стенд-бай» з МВФ на суму 16,5 млрд. дол. США загальна заборгованість зросла до 84 млрд. дол. США., або більш ніж удвічі перевищила резерви НБУ.

Зауважимо, що в умовах погіршення зовнішнього економічного середовища України, країна зазнала однієї з найглибших економічних спадів і однією з найсильніших девальвацій валют, при самих важких етапах кризи. Восени 2008 р. національна валюта знецінилася більше, ніж на 50% відносно долара США, фондовий індекс ПФТС скоротився більш ніж на 70%, а реальний ВВП знизився на 8%.

Наступні причини покажуть, що економічна криза в Україні виник не раптово, і що в переважній більшості ці причини знаходяться всередині країни, а не ззовні від неї.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here