Для того щоб отримати сторонні вкладення в бізнес, суб’єкт господарювання повинен бути привабливим для потенційних інвесторів. У чому вимірюється ця привабливість? Давайте спробуємо розібратися.

Що таке аналіз чутливості

Кожен інвестиційний проект досить ризикований, і для того щоб зрозуміти, наскільки він буде проблемним або прибутковим, проводиться ряд процедур з виявлення тонких місць.

Одне з таких досліджень називається аналізом чутливості. Він застосовується в тому випадку, якщо необхідно виявити стабільність і силу впливу однієї зі складових проекту. Із загальної ланцюжка в закономірній послідовності змінюються величини элеиентов, і визначається, наскільки ці зміни вплинули на весь механізм в цілому. При цьому базовий критерій, на якому ґрунтується весь аналіз чутливості, – NPV (чистий дисконтований дохід) – кожен раз обчислюється заново.

В результаті експерти мають величину відхилення в процентному співвідношенні, яка показує, наскільки зміна тієї чи іншої складової на одну соту вплинула на проект в цілому. Після кожен елемент ранжується залежно від ступеня важливості, і виводиться загальна картина тонких місць.

Необхідність даної процедури

Аналіз чутливості проекту допомагає виявити найбільш критичні складові, які мають найбільшою мірою вплив на життєздатність бізнес-ідеї. Крім цього, процедура дозволяє перевірити значимість послідовного їх зміни в процесі втілення задуму в життя.

Також аналіз чутливості часто називають однофакторным, і для його проведення відбираються процедурою раніше при якісній оцінці проекту. Даний процес впливу тієї чи іншої складової елементарний у своєму виконанні, тому має кілька незначних недоліків:

  • методика відноситься до експертних, тому різні фахівці можуть на виході отримати свої індивідуальні дані;
  • ну і при проведенні процедури не вимірюється кореляційна взаємозалежність між складовими елементами.

Алгоритм проведення аналізу

Незважаючи на свою элементарность у виконанні, аналіз чутливості проекту проводиться в кілька етапів:

 

  • Вибирається показник, відносно якого будуть вестися розрахунки. Найчастіше це чистий дисконтований дохід (NPV), рідше – норма прибутковості (IRR).
  • Далі вибираються складові, в яких експерт найменш впевнений – це можуть бути як інвестиції в оборотні активи, витрати на капітальне будівництво, так і різного роду ринкові фактори – кількість реалізованої продукції і її ціна.
  • Після встановлюються граничні числові значення цих показників з обох сторін.
  • Розраховується чистий дисконтований дохід або норма рентабельності при кожній величиною змінною.
  • Аналіз чутливості завершується побудовою графіка, який охоплює показник кожної розглянутої складової, що дозволяє наочно оцінити найбільш критичні місця в інвестиційному проекті.

 

Роль в аналізі беззбитковості

Кожен з нас напевно неодноразово чув про таку процедуру, як знаходження точки беззбитковості, але мало хто замислювався, що в основу проведення даної процедури лягає саме елементарний аналіз чутливості.

Для чого це потрібно робити? Кожному підприємцю необхідно знати граничний показник обсягу виробленої продукції, при невдалій реалізації якого компанія напевно не втратить оборотні кошти, тому вираховується якась точка беззбитковості. Таким чином, оцінка ефективності проекту звужується до єдиного показника, що вказує на умови, при яких сукупність всіх постійних і змінних витрат дорівнює отриманими доходами. Іншими словами – в даній точці підприємець не одержує ніякого прибутку, але і отримані збитки його не плюндрують, оскільки повністю покриваються заробленими коштами.

Точка беззбитковості виражається у двох еквівалентах – кількісному, що вказує на необхідний обсяг виробництва, та грошовому, який дорівнює отриманому доходу.

Що ще потрібно знати про оцінку інвестиційного проекту

Не варто забувати про те, що вкладення інвестицій – це процес, який розтягується далеко не на декілька місяців, і навіть не на один рік. Тому аналіз інвестиційної чутливості в свою основу завжди повинен брати довготривалу перспективу. А це означає, що при вкладенні чималої суми грошових коштів на довгострокове будівництво бажано дотримуватися кілька негласних правил:

  • перед запуском проекту необхідно розглянути будь-які інші способи отримання доходів, які будуть мати таку ж ступінь ризику – можливо, знайдуться ідеї з куди більшим прибутком, ніж поточна;
  • до речі, пара слів про ступінь ризику – не варто забувати про те, що даний показник зростає в залежності від тривалості терміну окупності, і навпаки – чим він коротший, тим менше ризиків в ідеї;
  • і важливо не забувати про часової вартості грошових коштів – вони мають властивість знецінюватися.

Основні показники оцінки проектів

Як ми вже говорили вище, метод аналізу чутливості заснований на будь-якому з ключових показників, які вибираються в залежності від мети дослідження.

Найбільш поширений – це чистий дисконтований дохід (NPV). Він береться за еталон у тому випадку, коли підприємець має намір дізнатися величину абсолютного потоку грошових коштів від запуску проекту. Незважаючи на свою популярність, методика далека від точності, оскільки досить складно спрогнозувати наперед, якою буде основна ставка капіталу через кілька місяців.

Наступний по поширеності – це показник внутрішньої норми рентабельності (IRR). Незважаючи на те, що дана методика враховує знецінення грошових потоків у часі, вона нездатна показати на найбільш прибутковий проект з ряду поданих. Тут ми можемо побачити лише, якою мірою та чи інша ідея зможе окупитися за певний період.

Також іноді за ключову змінну беруть звичайну бухгалтерську норму прибутку. Методика проста у виконанні і може показати, яка кількість грошових коштів підприємець зможе виручити від запуску проекту, але знову ж таки без урахування знецінення фінансових потоків і форс-мажорних обставин на виробництві.

Аналіз чутливості – приклад графіка

Для предметного розуміння цієї, на перший погляд, складної процедури давайте спробуємо проаналізувати один із графіків, який складається на останньому етапі проведення аналізу чутливості інвестиційного проекту.

На малюнку зображено результат обчислення, згідно з методикою чистого дисконтованого доходу: по черзі наполовину знижувався і підвищувався кожен з показників з кроком в десяту частину, причому при кожній зміні змінної величина NPV перераховувалася заново.

Припустимо, що червона лінія виражає кількість реалізованої продукції, зелена – прямі витрати на виробництво, фіолетова – непрямі витрати, синя – заробітну плату персоналу, ну а коричнева – це безпосередній обсяг інвестицій.

Як бачимо з представленого малюнка, проект залишається рентабельним у тому випадку, якщо прямі витрати зростуть на 30%, а обсяг випущеної продукції знизиться практично наполовину.

Додаткові фактори впливу

Безсумнівно, аналіз чутливості ризиків відіграє важливу роль в ухваленні рішення про доцільність запуску того чи іншого інвестиційного проекту, але його результат не є остаточним показником.

При будь оцінці експертами звертається увага на доцільність запуску ідеї в цілому і на те, в якій мірі вона відповідає стратегічним планам суб’єкта господарювання на найближче майбутнє. Важливу роль відіграє і маркетинговий аспект – адже навряд чи хтось схвалить запуск проекту, якщо соціологічні дані вказують на те, що передбачуваний випуск продукції не знайде належного визнання у споживача.

Не варто також забувати про тимчасові фактори – будь-якої миті платежі можуть затриматися, ну а на виробництві трапиться поломка, що додасть кілька годин, а то й днів до випуску партії готової продукції.

Ви здивуєтеся, але і управління запасів можна віднести до неконтрольованих факторів, що впливають на реалізацію інвестиційного проекту. Жоден підприємець не зможе заздалегідь передбачити обсяг їх псування на складах, у процесі доставки, а також виробничого браку.

Тому чистого аналізу чутливості, який не враховує ряд неконтрольованих нами процесів, недостатньо для прийняття рішення про доцільність втілення в життя тієї чи іншої ідеї.

Про що ще потрібно пам’ятати до інвестування

Всі ми прекрасно розуміємо, що в сучасних ринкових умовах представлена величезна маса пропозицій для вкладення власних коштів у чиєсь молоде виробництво. У підприємців недостатньо власних коштів, щоб втримати бізнес на плаву, тому багато з них вдаються до послуг спонсорів.

Але кожному суб’єкту господарювання недостатньо запропонувати свою ідею на огляд, потрібно ще й відповідати заявленим вимогам, іншими словами – нарощувати свій інвестиційний портфель.

Тому в першу чергу оцінка ефективності проекту повинна проводитися підприємцем, і якщо знайдуться якісь недоцільні фактори ризику, то простіше їх виправити до того, як вони будуть виявлені потенційними інвесторами.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here