Дієслово доконаного виду: визначення категорії, основні характеристики

0
1507

Вид глагола – дуже важливий морфологічна ознака. З цієї категорії визначається не тільки смислове наповнення даної частини мови, але і те, які слова будуть утворені у подальшому. Наприклад, відбуваються дієприкметники від дієслів доконаного виду.

Категорія виду

У російській мові, на відміну від романських, всього три часи: теперішній, минулий і майбутній. Смислові відтінки регулюються категорією виду. Один з них – недосконалий, повідомляє, що яку-небудь дію не закінчено, воно має або яку-небудь тривалість або повторюваність. До такого дієслова задається питання «що робити (чи робить, робив, буде робити)?».

Інша справа — дієслово доконаного виду. Він вказує на завершеність дії. Питання, яке ми задаємо: «що зробити (зробив, зробить)?».

Наведемо приклад:

Вона вчила вірш цілу ніч. – Я вивчила байку в два рахунки!

У першому реченні перед нами дієслово недоконаного виду. Якщо детальніше розглянути його значення, то слово «вчила» означає, що дія протікало, було тривалим. Але от чи вдалося досягти результату, закінчити його, не повідомляється. Тепер розберемо смисловий відтінок дієслова «вивчила» у другому реченні. Він повідомляє читачеві, що вчинено, результат досягнутий (байка вивчена). Таким чином, тут вживається дієслово доконаного виду.

Бувають випадки, коли дієслова різних видів відрізняють лише відтінки значень: підписувати – підписати; робити, зробити. Також зустрічаються мовні ситуації, коли лексичні значення кардинально різні: писати – переписати; стрибати – перестрибнути; їхати – заїхати.

Освіта досконалого виду

Розберемо процес словотворення даної категорії дієслова. Зазвичай, щоб утворити досконалий вид дієслова і недосконалий, використовуються приставки і суфікси. Іноді перехід з одного виду в інший досягається шляхом повної зміни основи. Дієслова доконаного виду утворюються від недосконалого:

  • Префіксальним способом: робити – доробити, малювати – намалювати, готувати – приготувати, саджати, посадити, їхати – виїхати.

  • Заміною або усіканням суфіксів: вирішувати – вирішити; досягати – досягти; загортати – загорнути, уявляти – уявити; забувати – забути; обіймати – обняти.
  • Зміною наголосу: насипати (наголос на останній склад) – насипати (наголос на другий склад).
  • Суплетивні дієслова: казати – сказати, шукати – знайти, брати – взяти.

Це найпоширеніші способи, якими можна утворити досконалий вид дієслова. Однак іноді в цьому процесі можуть брати участь дві морфеми одночасно. Такий спосіб називається приставочно-суффиксальным. Як правило, приєднується необхідна приставка і замінюється суфікс. Так, з дієслова недоконаного виду «чіплятися» утворився досконалий вид – «вчепитися». При цьому додалася приставка «у-» суфікс «-я-» був замінений на «і».

Освіта недоконаного виду

Щоб утворити недосконалий, використовується дієслово доконаного виду. Як правило, в цьому процесі беруть участь суфікси:

  • -іва-/-ыва-: запитати – запитувати; налити – наливати; забити – забивати;
  • -ва-: взути – взувати; одягти – надягати;
  • -а-/-я-: поклонитися – поклонятися, зібрати — збирати.

Значення

Розберемо, які значення може приймати досконалий вид дієслова і недосконалий. Для зручності складемо опорну таблицю.

Недосконалий вигляд

Досконалий вигляд

Дія характеризується як регулярне: читати, замикати, літати.

Одноразове дію: поклонитися, проковтнути, стрибнути

Дія перебуває лише в процесі: вчити, кидати, варити, досягати, вирішувати.

Дія повністю закінчено, є результат: вивчити, закинути, зварити, досягти, вирішити.

Використовується для повідомлення фактичних відомостей:

— Що ти робила в минулому місяці?

— Відпочивала на морі, каталася на водних лижах, робила заготовки.

Цей пункт аналогічний недосконалого виду.

Вид і час

Категорії часу і виду у дієслів тісно пов’язані між собою. Якщо у недоконаного виду можуть бути присутні всі три часові форми, то дієслово доконаного виду вживається виключно в минулому і майбутньому.

Розберемо приклади. «Співати» – дієслово недоконаного виду, «я співав» (минуле), «я співаю» (теперішнє), «буду співати» (майбутнє). Тепер утворимо за допомогою приставки «з-» дієслово «співати». Змінимо його за часами: «заспівав» (минуле), «заспіваю» (майбутнє).

Також характерно, що форма майбутнього часу в скоєному і недосконалому вигляді утворюється по-різному. Майбутнє просте характерно для першого (намалюю, зварю, вирощу, поллю), друге – майбутнє складне (буду малювати, буду варити, буду доглядати, буду поливати).

 

Загрузка...

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here