Знання є основою нашого існування в цьому світі, створеному людиною за законами, сформованим людським соціумом. Величезні масиви інформації різного плану стали нашою спадщиною, завдяки відкриттям предків.

Знання і вміння – ось те, на що орієнтує нас та система, яку ми потрапляємо мало не відразу після народження. І це чудово, що ми можемо скористатися готовими даними, роблячи на їх основі свої висновки.

Але що таке знання? Визначення з суспільствознавства та інші поняття, супутні цьому, цікавлять нас в нашій статті. Сподіваємося, що зібрана інформація допоможе усвідомлено підійти до проблеми знань і прийняти їх значення в житті сучасної людини.

Що таке знання? Визначення з суспільствознавства

Одна з наук про всіх явищах, пов’язаних з суспільним життям людини, – це суспільствознавство. Вона дає нам зрозуміле визначення цього терміна. Отже, згідно з термінологією суспільствознавства, знання – це результат пізнавальної (в інших джерелах – когнітивної) діяльності людини.

Крім того, знання – це певна форма, в якій існують сформульовані висновки і фіксовані факти, систематизуються і зберігаються з метою передачі і використання.

Знання і пізнання

Крім безпосереднього питання, що таке знання (визначення з суспільствознавства ми навели вище) варто розібратися і в супутніх поняттях. Найактуальнішим для повного розгляду питання вважаємо поняття пізнання.

Пізнання – це процес, через який людина отримує ті чи інші знання. Факти про об’єктивної реальності відбиваються у свідомості людини, займаючи там своє місце. Суб’єктом пізнання є сама людина, а об’єктом – той масив фактів про явища і предмети дійсності, зібраний і представлений у певному вигляді.

Характеристики знань

Розшифровкою поняття “знання” займається не тільки суспільствознавство, але й філософія, психологія. Так, у сучасній філософії дотепер актуальні суперечки з приводу того, яка отримана інформація є знанням.

По думці сучасних мислителів, щоб перейти в цю категорію, інформація повинна володіти деякими ознаками, а саме, бути справжньою, підтвердженої і заслуговує довіри.

Як можна побачити, що всі критерії досить відносні і суб’єктивні. В цьому і причина відкритості даного питання для сучасних наук, до яких належать і питання з суспільствознавства.

Класифікації знань

Знання – велика категорія суспільствознавства. Тому неминуча і широка класифікація цього поняття. Воно включає безліч різних критеріїв, одні з яких – очевидні, інші ж – результат думки дослідників-філософів.

Так, одна з очевидних класифікацій знань – з носія, іншими словами, за місцезнаходженням знань. Як ми можемо уявити, зберігаються вони в пам’яті людей, друкованих виданнях, всіляких електронних носіях, в базах даних та інших.

Більш цікава, на наш погляд, класифікація знань, – за ступенем науковості. Згідно з нею, знання бувають науковими та ненауковими. Кожен вид має свої підвиди.

Так, наукові знання можуть бути емпіричними (отриманими в результаті власних спостережень, пізнання) і теоретичними (сприйняття істини абстрактних моделей даних про світі – таблиць, схем, абстракцій, аналогій).

Різновидів ненаукових знань більше, і вони самі по собі цікаві як категорії. До ненаукових знань відносяться ті, які є даними про елементарних побутових речах, – буденно-практичні. Псевдонаукові знання – ті, що оперують відомими науковими гіпотезами, ще не знайшли підтвердження або спростування. Лженаукові знання – це те, що ми називаємо забобонами, помилками, домислами. Існують також квазинаучные (насаджуються теоріями, але не підтверджені фактами), антинаукові (утопічні, підривають уявлення про реальність), паранаучными (яких поки не представляється можливості відшукати підтвердження).

Питання з суспільствознавства розглядають невелику частину видів знань. Однак з метою самоосвіти цікаво знати про існуючих теоріях і розділення інформаційних масивів, накопичених людством.

Висновок

Ми розглянули у нашій статті одне з основоположних визначень науки суспільствознавства – знання. Так що таке знання? Визначення з суспільствознавства говорить нам, що це результат пізнавальної діяльності людини, а також і форма, в якій зберігається і передається цей результат.

Сучасна класифікація знань дуже широка і враховує безліч критеріїв. І наші буденні, і професійні знання, і виключно наукові факти, і утопічні гіпотези – все це окремі види і підвиди знань.

Сподіваємося, наша стаття виявилася цікавою для вас.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь