Слово «анархія» запозичене у французів і позначає «безвладдя». Корені цього слова походять від грецького «anarhia» – «без керівника».

Анархія – це добре чи погано?

У багатьох анархія асоціюється зі злом, насильством і боротьбою. Так думає більшість і винна в цьому системна машина влади, яка пропечатала в людській свідомості огиду і страх до самого слова «анархія». Насправді ж початкове значення цього поняття – свобода і безвладдя. По суті, анархія – це внутрішня свобода, а анархіст – людина, звільнений від зовнішніх впливів на свій внутрішній світ і розвиток, він самодостатній.

У фільмах або книгах анархіст зазвичай показаний агресивної особистістю, небезпечною для суспільства, покушающейся на чуже майно з метою його знищення. Образ такої людини асоціюється з терористами. На Заході безліч організацій, які вважають себе анархичными, давно перейшли до тактики створення масових заворушень і вбивств. Таким чином вони сподіваються порушити державну систему, але викликають лише огиду у суспільства. Не можна сказати, що ці організації не є анархичными. Насправді анархія – це ціла філософська система. Немає однозначно правильної відповіді на питання: анархія – це добре чи погано.

Витоки анархізму

Ідеї анархізму були сформульовані ще задовго до нашої ери. Перші філософи, які задумалися про таке поняття, як анархія, були Діоген у Стародавній Греції і Лао-Цзи у Старокитайському державі. Вони перші, хто сформулював, що анархія – це форма правління.

Теорія сучасного анархізму починається з 1793 року, коли Вільям Годвін написав свою працю «Політична справедливість». У 1844 році Максом Штирнером була визначена базова цінність анархіста – егоїзм.

У російській літературі поняття анархії з’явилося в XIX столітті. У той час багато політичні діячі і мислителі стали розглядати ідею анархії як новий тип політичної свідомості. Деякі вважали, що принцип даного поняття необхідно впроваджувати в діяльність самої держави, а інші мислителі і філософи доводили, що анархія і держава – поняття несумісні.

Професор Б. А. Кістяківський вважав, що держава – це інструмент подолання анархізму.

Князь Е. Н. Трубецькой, філософ і юрист, в анархії бачив тільки заворушення. Він також вважав, що анархізм порушить принцип ієрархії держави в суспільній свідомості. На його думку, анархія – це хаос.

С. Л. Франк, професор університетів (Московського і Саратовського), юрист, називав анархізм своєрідним вибуховою речовиною для руйнування «здорового державного сенсу».

Петро Кропоткін

Мабуть, найбільш відомим представником політичної теорії анархізму є Петро Кропоткін. Він був князем, представником російської інтелігенції, вченим і філософом. Хоч його політичні погляди були утопічними, він вклав чималий внесок у розвиток ідей соціалізму і комунізму, заснованих на анархизме. Він писав, що анархізм – це альтернатива соціалізму, чи наступна за ним щабель. Анархічна утопія надихала князя Кропоткіна, але в той же час він завжди залишався реалістом, вважаючи, що до такого рівня свідомості потрібно «дорости». Філософ і вчений був проти будь-якого терору, навіть здійснюваного заради комунізму.

Петро Олексійович Кропоткін вважав, що кожен може заради великих цілей пожертвувати своїм життям, але грати долями мільйонів недозволено нікому.

Кропоткін завжди залишався борцем за безвладдя і свободу, виступав проти будь-якої диктатури. Духовні цінності, за які боровся князь, мають загальнолюдське значення.

Італійський вчений Ломброзо і його роботи

До недавнього часу роботи італійського вченого не сприймалися всерйоз російськими мислителями і філософами. Однак його роботи внесли значний внесок у розвиток теорії анархізму. Він розглядав анархізм як повернення назад, до первісного, але уточнював, що розвиток суспільства відбувається по спіралі, повернення – це не завжди регрес.

Ломброзо бачив в ідеї анархії як позитивні якості, так і негативні. Він вважав, що всі анархісти – це затяті фанатики, готові далеко піти заради своєї мети. В своїх роботах він розглядав окремі пласти населення та говорив, що до анархизму більш схильні молоді люди, ніж зрілі й відбулися. У той же час в неблагополучних районах анархії схильна велика частина населення, так як людям нема чого втрачати і вони борються за свободу і безвладдя.

Поняття анархії в марксизмі

Більшовицька і соціал-демократична література внесла ряд уточнень до розуміння анархізму. Марксисти ставилися різко негативно до самої ідеї анархії.

В. І. Ленін у своїх працях приділив досить багато уваги анархизму. Його інтерпретація даного поняття досить цікава і дає нам можливість побачити ставлення до анархії і самому анархизму революціонерів того часу.

У розумінні Леніна поняття анархії і близько не мають нічого спільного. Анархією, говорив він, можна називати заперечення будь-якої державної влади, а солдатських і робочих депутатів – це державна влада.

Так що ж таке анархія?

Хоча під анархізмом зазвичай розуміють якесь антидержавне рух, насправді анархізм – набагато більш тонке і повне своїх нюансів поняття. Це ціла філософія, якій присвятили свої життя ряд мислителів. Це складніше, ніж просто опозиція державної влади. Анархісти протистоять ідеї про те, що влада і домінування необхідні для суспільства, і замість них пропонують анти-ієрархічні форми політичної, суспільної та економічної організації.

Анархізм – політична ідея, яка ґрунтується на свободі. Головна його мета – знищити всі типи примусу і придушення. Він пропонує замінити співпрацею особистостей влада, яка існує за рахунок придушення одних людей іншими, а також завдяки привілеям одних по відношенню до інших.

Таким чином, на переконання анархістів, влада повинна бути ліквідована у всіх її проявах.

Анархія – це такий спосіб життя. Анархізм – це політичний лад.

Виходить, що свобода і анархія – це схожі поняття.

Структура анархічного суспільства

Насправді як такої структури анархічного суспільства немає. Головні концепції анархізму – це взаємодопомога і співпраця, а не боротьба за власність і конкуренція. Вони вважають, що суспільство існує заради благ індивідуума, але не навпаки. Анархія – це свобода. Свобода думки, способу життя. Ті, хто вважає, що анархія – це погано, не праві.

При анархії, чим вище організація, тим менше відповідальності їй дається знизу. Звичайно, це утопія, суспільство має дійти до такого рівня свідомості, коли йому не потрібна чиясь допомога в управлінні. Історії відомі анархичные держави, щоправда, існували вони досить давно.

Анархія – це що за субкультура, і якою вона буває?

Існує кілька напрямків анархізму:

Анархо-індивідуалізм

Головними представниками цього напряму є Б. Таккер, А. Боровий, М. Штирнер. Головною ідеєю анархо-індивідуалізму є підтримка поняття приватної власності.

Мутуалізм

Даний напрямок було створено в XVIII столітті французькими робітниками. Головними ідеями мутуалізму є підтримка свободи асоціацій, взаємодопомога, федералізм. Згідно з цим напрямом анархізму, кожен робітник повинен отримувати гідну оплату за свою працю.

Соціальний анархізм

Це одне з основних напрямків анархізму. Головні принципи: відмова від приватної власності, взаємодопомога.

Колективістський анархізм

Інша назва даного напрямку – революційний соціалізм. Представники: І. Міст, М. Бакунін. Вони вважали, що всю приватну власність потрібно зробити колективної.

Анархо-комунізм

Представники цього напряму вважали, що яка-небудь робота повинна виконуватися людьми добровільно, в результаті усвідомлення вигоди громадського володіння підприємствами.

Анархо-синдикалізм

Представник – Рудольф Рокер. Головні принципи: самоврядування робітників, робітнича солідарність.

Посткласичний анархізм

Представники: С. Ньюман, Т. Мей, Ф. Гваттарі. Включає в себе поєднання принципів постмодернізму, постлевого анархізму, ситуаціонізму та ін.

Зелений анархізм

Представники: Ф. Перлман, М. Букчин, Б. Морріс та ін Вони приділяють особливу увагу проблемам навколишнього середовища та екології.

Замість висновку

Таким чином, можна сказати, що анархія – це філософія мас народу в кризові періоди. У спокійний час політика анархізму не надає особливого впливу на свідомість людей. Анархія – це що таке? Це те, що піднімає людей проти держави заради покращення умов існування: політичних, економічних і соціальних.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here