Форма нашої планети – сфероид або куля, сплюснутий з полюсів і має довжину екватора близько 40000 кілометрів. Географічні оболонки Землі – це системи планети, де всі компоненти всередині взаємопов’язані і визначені відносно один одного. Виділяють чотири типи оболонок – атмосферу, літосферу, гідросферу та біосферу. Агрегатні стани речовин у них зустрічаються всіх типів – рідкі, тверді та газоподібні.

Оболонки Землі: атмосфера

Атмосфера є зовнішньою оболонкою. До її складу увійшли різні гази:

  • азот – 78,08%;
  • кисень – 20,95%;
  • аргон – 0,93%;
  • вуглекислий газ – 0,03%.

Крім них зустрічаються озон, гелій, водень, інертні гази, але їх частка в загальному обсязі становить не більше 0,01%. До складу цієї оболонки Землі також входить пил і водяна пара.

Атмосфера, у свою чергу, ділиться на 5 шарів:

  • тропосфера – висота від 8 до 12 км, характерна присутність водяної пари, формування опадів, рух повітряних мас;
  • стратосфера – 8-55 км, містить озоновий шар, що поглинає УФ-випромінювання;
  • мезосфера – 55-80 км, низька порівняно з нижньої тропосферою щільність повітря;
  • іоносфера – 80-1000 км, в склад входять іонізовані атоми кисню, вільні електрони та інші заряджені молекули газів;
  • верхня атмосфера (сфера розсіювання) – понад 1000 км, молекули рухаються з величезними швидкостями і можуть проникати в космос.

Атмосфера підтримує життя на планеті, оскільки вона сприяє збереженню тепла на Землі. Також вона не допускає проникнення прямих сонячних променів. А її опади вплинули на почвообразовательный процес і формування клімату.

Оболонки Землі: літосфера

Це тверда оболонка порід, що складають земну кору. До складу земної кулі входять декілька концентричних шарів з різною товщиною і щільністю. Також вони мають неоднорідний склад. Усереднене значення щільності Землі – 5,52 г/см3, а у верхніх шарах – 2,7. Це свідчить про те, що всередині планети знаходяться більш важкі речовини, ніж на поверхні.

Верхні літосферні шари мають потужність 60-120 км. В них переважають магматичні гірські породи – граніт, гнейс, базальт. Більшість з них протягом мільйонів років піддавалося процесів руйнування, впливу тиску, температур і перетворилося в пухкі породи – пісок, глина, лес і т. д.

До 1200 км знаходиться так звана сигматическая оболонка. Основними складають її речовинами є магній і кремній.

На глибинах 1200-2900 км знаходиться оболонка, яка отримала назву середня полуметаллическая або рудна. В основному тут містяться метали, зокрема залізо.

Нижче 2900 км розташовується центральна частина Землі.

Гідросфера

Склад цієї оболонки Землі представлений всіма водами планети, будь то океани, моря, річки, озера, болота, ґрунтові води. Розташовується гідросфера на поверхні Землі і займає 70% усієї площі – 361 млн. км2.

В океані зосереджено 1375 млн. км3 води, на поверхні суші і в льодовиках – 25, в озерах – 0,25. На думку академіка Вернадського, великі запаси води знаходяться в товщі земної кори.

На поверхні суші води задіяні в безперервному водообміні. Випаровування відбувається в основному з поверхні океану, де вода – солона. За рахунок процесу конденсації в атмосфері суша забезпечується прісною водою.

Біосфера

Структура, склад та енергія цієї оболонки Землі обумовлюються процесами діяльності живих організмів. Біосферні кордону – поверхня суші, ґрунтовий шар, нижня атмосфера і вся гідросфера.

Рослини розподіляють і накопичують енергію Сонця у вигляді різних органічних речовин. Живі організми здійснюють міграційний процес хімічних речовин у грунті, атмосфері, гідросфері, осадових породах. Завдяки тваринам в цих оболонках відбуваються газообмін, окислювально-відновні реакції. Атмосфера є також результатом діяльності живих організмів.

Оболонка представлена біогеоценозами, які є генетично однорідними ділянками Землі з одним типом рослинного покриву і населяють тваринами. Біогеоценози мають властиві для них грунти, рельєф і мікроклімат.

Всі оболонки Землі знаходяться в тісному безперервному взаємодії, що виражається як обмін речовинами та енергією. Дослідження в області цього взаємодії і виявлення загальних принципів важливо для пізнання ґрунтоутворювальні процеси. Географічні оболонки Землі – унікальні системи, характерні тільки для нашої планети.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь