Поняття «країна» і «держава» не є тотожними. І хоча вони близькі за змістом, але не завжди застосовні одночасно до одного і того ж утворення. З’ясуємо, в якому контексті вживається кожен з термінів і чим відрізняється країна від держави.

Визначення

Країна – окрема географічна територія з населенням певної національності та своєрідною культурою.

Держава – автономна одиниця, існує на будь-якій території і володіє суверенітетом і власною системою управління.

Різниця між країною і державою

Щоб виявити відмінність країни від держави, розглянемо детальніше, який зміст вкладено в кожну з цих понять. Так, у терміні «країна» укладено насамперед географічний, культурний, історичний аспект. Країна характеризується такими категоріями, як чисельність населення, релігія, мова, менталітет. Сюди ж варто віднести кліматичні особливості, рельєф, корисні копалини, стан і протяжність водойм і т. д.

Під «державою» розуміється не тільки спільність людей, об’єднаних територіально, але й управління населенням за допомогою влади. Держава створюється саме в цілях політичної організації життя людей. У ній діють закони, обов’язкові для кожного громадянина, а також існує система їх виконання. Прийняті закони та норми відображаються у відповідних документах (конституція, військова доктрина).

 

У будь-якій державі є спеціальний управлінський механізм, що представляє собою багаторівневу систему установ і органів, на чолі якої стоїть верховна влада. Таким чином, держава – це насамперед не територія, а структури управління суспільством.

У чому різниця між країною і державою, крім сказаного вище? Відмінність полягає в тому, що країна може не тільки бути самостійною державою, але і, не маючи власного суверенітету, перебувати під чиєюсь політичною владою, будучи, наприклад, підопічною територією або колонією. Тобто держава, наприклад імперія, здатна об’єднувати в собі багато країн. Будь-яка держава, на відміну від країни, завжди самостійно і володіє суверенітетом.

 

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here