У будь ринкової економіки є конкуренція. Вона може бути досконалої чи недосконалої. У чому їх особливості? Чим відрізняється досконала конкуренція від недосконалої?

Зміст статті

Факти про досконалої конкуренції

Під досконалою конкуренцією сучасні економісти розуміють стан ринку, при якому:

  • у більшості сегментів бізнесу присутня безліч незалежних виробників, постачальників товарів і послуг;
  • жодне з підприємств не може встановлювати вигідні для себе ціни — або впливати на їх встановлення, оскільки вони регулюються попитом з боку покупців, а також загальним рівнем пропозиції на ринку;
  • ціновий демпінг гравців у масштабах ринку або хоча б сегмента практично не спостерігається, оскільки ціни нижче визначених ринком роблять бізнес нерентабельним.

Є ряд умов для формування ринку з досконалою конкуренцією. Це:

  • відсутність суттєвих бар’єрів (бюрократичних, фінансових) для приходу на ринок нових підприємців;
  • відсутність законодавчого регулювання цін;
  • в достатній мірі висока купівельна спроможність населення.

У чистому вигляді досконала конкуренція, якщо говорити про масштаби національних економік, практично не зустрічається. В господарській системі майже будь-якої країни є галузі, в яких присутні, так чи інакше, бар’єри для нових гравців або законодавче регулювання цін. Навіть у найбільш розвинених державах є регіони з невисокою купівельною спроможністю населення — що робить скрутним відкриття в них нових рентабельних виробництв.

Але практично завжди можна знайти в національній економіці галузі, в яких формується конкуренція, близька до досконалої. Наприклад, це IT-сфера. Розвинути успішний бізнес в ній цілком реально при мінімальних бар’єри і фінансових витратах, щоб потім почати продавати IT-рішення за цінами, які продиктує ринок. Щодо платоспроможності клієнтів — в більшості випадків можливо, вивчивши доступні IT-сегменти, налагодити випуск продукту в достатній мірі актуального, за який люди готові платити.

до змісту ?Факти про недосконалої конкуренції

Під недосконалою конкуренцією сучасні економісти розуміють стан ринку, у якому окремі постачальники товарів і послуг можуть тим чи іншим способом встановлювати комфортні для себе ціни. Наприклад, в силу низької насиченості сегмента або через свого монопольного становища на ринку.
Є ряд ключових чинників формування недосконалої конкуренції:

  • законодавче регулювання цін;
  • поширеність демпінгу, його підтримка великими гравцями ринку;
  • наявність суттєвих бар’єрів для вступу на ринок нових гравців;
  • нерівномірність доступу підприємств до ринків збуту.

Знову ж таки, складно знайти національну економіку, яка б повністю відповідала ознаками недосконалої конкуренції. Практично в будь-якій країні світу є сегменти ринку, у яких фактори, зазначені вище, не з’являються, і тому в них цілком може формуватися як раз таки досконала конкуренція.

до змісту ?У чому принципова різниця між досконалою і недосконалою конкуренцією?

Головна відмінність досконалої конкуренції від недосконалої в тому, що в першому випадку гравці ринку не можуть встановлювати комфортні для себе ціни. При недосконалій конкуренції подібні можливості є у окремих підприємств, які є монополістами, або у більшості — якщо ринковий сегмент не насичений.

Визначивши те, в чому різниця між досконалою конкуренцією і недосконалою, зафіксуємо виявлені нами факти в таблиці.

до змісту ?Порівняльна таблиця

Досконала конкуренція
Недосконала конкуренція

Постачальники товарів і послуг не можуть виставляти комфортні для себе ціни і орієнтуються на закони попиту та пропозиції
Постачальники товарів можуть виставляти зручні для себе ціни чинності монопольного становища або низької насиченості сегмента ринку

З’являється як результат формування вільної ринкової середовища — без законодавчого регулювання цін, без бар’єрів на вхід нових гравців, при наявності платоспроможного попиту
Виникає регульованої ринкової середовищі — коли ціни можуть встановлюватися законодавчо, є бар’єри на вхід нових гравців, а також при неплатежеспособном попиті, коли нові підприємства не відкриваються з-за низької рентабельності

Практично виключає демпінг з-за того, що ціни і без того мінімальні
Допускає появу демпінгу

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here