додому Поради Чим відрізняється перевірка від ревізії?

Чим відрізняється перевірка від ревізії?

0

Робота державних контролюючих органів, аудиторів або подібних до них структур, які створюються усередині компаній, може виражатися в проведенні перевірок і ревізій. Що вони собою являють? Чим відрізняється перевірка від ревізії?

Зміст статті

Факти про перевірки

Перевірка — це метод контролю діяльності організації, який полягає у вивченні її документів і оцінці якості звітності за конкретний період. Головна мета контролюючих органів у даному випадку — виявити формальні невідповідності джерел, що відображають фінансові і господарські операції фірми, вимогам законодавства і локальних нормативних актів.

Перевірки можуть бути плановими і позаплановими, виїзними та камеральними. В чому особливості кожного їх типу?

Планові перевірки проводяться згідно з графіком, який заздалегідь відомий перевіряється фірмі. Якщо дані заходи виконуються державними органами, то їх розклад зазвичай завчасно опубліковується — наприклад, на сайті відомства.

Позапланові перевірки, в свою чергу, проводяться не за графіком, а з внаслідок об’єктивної необхідності. Приміром, якщо в контролююче відомство надійшла інформація про те, що підприємство щось порушує.

Виїзні перевірки припускають візит контролюючих осіб на територію об’єкта, що перевіряється, вимагають забезпечення доступу інспекторів до документів, які знаходяться в архіві організації і в загальному випадку не передаються за межі фірми.

Камеральні перевірки — ті, які проводяться без виїзду контролюючих осіб на територію організації, яка перевіряється. У цьому випадку вивчаються документи, що знаходяться в розпорядженні відомства, що здійснює контроль.

до змісту ?Факти про ревізіях

Ревізія, як і перевірка, також є методом контролю діяльності організації. Але її особливість в тому, що контролюючі органи можуть не тільки дивитися документи та звітність фірми, але і вивчати фактичне утримання її господарських операцій. При ревізії нерідко використовується велика кількість інструментів — починаючи від формальної звірки документів і закінчуючи контрольною закупівлею товарів.

Головні мети ревізії — виявлення помилок у системі фінансового і господарського управління організацією, а також допущених порушень норм законів, під юрисдикцію яких потрапляє комерційна діяльність фірми. При цьому для їх досягнення в числі інших заходів, як правило, застосовується аналіз документів — тобто проводиться перевірка, яка стає частиною ревізії.

Як і перевірки, ревізії можуть бути плановими і позаплановими. Але практично завжди вони виїзні, оскільки контролюючим органам, як правило, потрібен доступ у виробничі приміщення перевіряються організацій.

до змісту ?У чому принципова різниця між перевіркою та ревізією?

Основна відмінність перевірки від ревізії в тому, що перший метод контролю — в достатній мірі вузьке за змістом, а другий — широкий. При перевірках досліджуються головним чином документи. При ревізії можуть вивчатися також і господарські процеси, фактичне утримання господарської діяльності фірми.

Але варто відзначити, що на практиці зміст перевірок (особливо якщо мова йде про роботу державних контролюючих органів) може бути дуже ємним. Наприклад, візит інспекторів Росспоживнагляду нерідко буває досить грунтовною. Відомство здатне перевірити не тільки документи, але також, як варіант, і якість товарів або послуг, що робляться компанією. Перевірка Росспоживнагляду буде, таким чином, фактично ревізією.

Ще один важливий нюанс, на який корисно звернути увагу, — розмежування контрольних заходів на перевірки і ревізії властиве головним чином бюджетній сфері. Тобто якщо мова йде про контроль над діяльністю приватних підприємств (з боку державних, аудиторських або внутрішньо корпоративних структур), для позначення відповідних заходів майже завжди використовується термін «перевірка».

Вивчивши те, в чому різниця між перевіркою та ревізією, відобразимо виявлені нами критерії в невеликій таблиці.

до змісту ?Порівняльна таблиця

Перевірка
Ревізія

Що спільного між ними?

Перевіряються документи

Перевірка може бути елементом ревізії

У чому різниця між ними?

Фактичне утримання фінансових і господарських операцій не перевіряється
Перевіряється утримання фінансових і господарських операцій

Може бути планової, позапланової, виїзної та камеральної
Вкрай рідко буває камеральної, так як перевіряючим особам потрібен доступ в приміщення перевіряються організацій

Може бути методом контролю як у бюджетній сфері, так і в бізнесі
Властива головним чином бюджетній сфері

БЕЗ КОМЕНТАРІВ

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here