Виплата винагороди працівникам за підсумками за рік

0
264

Виплата винагороди працівникам за загальні результати роботи організації за підсумками за рік провадиться відповідно до отриманої ними заробітної платою з урахуванням тривалості безперервного стажу роботи в даній організації (або в даній системі у випадках переведення).

У трестах, що є органом господарського управління, утворюється централізований фонд матеріального заохочення в розмірі до 10% суми фонду, утвореного за рахунок відрахувань від прибутку всіх підвідомчих тресту організацій і підприємств. У тих випадках, коли трест переведений на нову систему господарювання як соціалістичне державне виробниче підприємство, що створюється в тресті резервний (регулюючий) фонд матеріального заохочення в розмірах 25-30% суми фонду матеріального заохочення тресту в цілому*.

Конкретний розмір відрахувань у цей фонд та порядок його використання визначається керівником тресту за погодженням з керівниками підвідомчих організацій, а також комітетами профспілки.

Загальносоюзні і союзно-республіканські міністерства і відомства СРСР, союзно-республіканські в республіканські міністерства і відомства союзних республік, а також головні будівельні управління при виконкомах местныхных Рад депутатів трудящих можуть утворювати резерви по фондах заохочення (фонду матеріального заохочення і фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва) в розмірі 5% від суми кожного з цих фондів, створюваних за рахунок прибутку.

Кошти резервів набавляются: на поповнення фондів заохочення будівельно-монтажних організацій у випадках, коли показники їхньої роботи тимчасово погіршуються у зв’язку з впровадженням нової технології, прогресивних матеріалів і конструкцій, нових типових проектів будинків і споруд та з інших, не залежних від діяльності організації причин; на поповнення фондів заохочення окремих підрозділів тресту, які виконують планові показники і мають хороші результати роботи у випадках, коли у тресту відсутні для цих цілей кошти у зв’язку з невиконанням ним планових показників.

Вищестоящі організації, яким безпосередньо підпорядковані будівельно-монтажні організації, можуть за їх згодою централізувати до 50% коштів фонду розвитку виробництва, що надходять у цей фонд за рахунок амортизаційних відрахувань, в тих випадках, коли цей фонд не може бути з будь-яких причин ефективно використано у повному обсязі.

 

*«Економіка будівництва», 1973, № 10.

«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

 

 

Загрузка...

 

 

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here