Добрий день, дорогі домосіди. Ми сьогодні дізнаємося, що за наука сучасна соціологія і яке її місце серед суспільних наук. Наука соціологія досить молода. Її прабатьками є Огюст Конт (1798-1857) і Герберт Спенсер (1820-1903).

Саме Конт запровадив у науковий вжиток термін «соціологія». Вперше він використав поняття в своїй роботі «Курс позитивної філософії» в 1842 році.

Цим терміном він замінив назву «соціальна фізика», яким спочатку позначав науковий характер вчення про суспільство.

Французький вчений не тільки створив термін для позначення науки суспільстві. Саме тому Конта називають батьком соціології.

Зміст статті

Наука соціологія і її місце серед суспільних наук

Завдяки діяльності Герберта Спенсера соціологія поширилася в англомовних країнах, а пізніше набула загальносвітове значення. Соціологія спочатку сформувалася як наука на противагу філософському знанню в дослідженні суспільства. Якась полемічність щодо філософії супроводжує весь період становлення соціології.

Будь-яка наука – це суспільний інститут з виробництва об’єктивно істинного знання, наданого в теоретичній формі. Для існування науки необхідні предмет, об’єкт, методи та наукова спільнота. Наукове знання є не тільки системним, але і спрямованим на своє постійне примноження.

Об’єкт науки можна визначити як фрагмент дійсності, на який спрямована пізнання.

Предметом ж вважають аспект об’єкта, який вивчає окрема наука.

На початковому етапі предмет і об’єкт соціології розглядалися як збігаються. Наприклад, Герберт Спенсер вважав, що соціологія повинна відкривати загальні, окремі й специфічні закони суспільного життя.

Нові науки виникають тільки в результаті діяльності їх засновників. Теорії, що розвиваються вченими, пов’язані між собою і розвиваються як цілісна система. Контекстом кожної науки є наукова картина світу, ідеали і норми науки.

Саме такі дослідницькі руху відбулися в науці в 17-18 столітті. Цей період був періодом становлення нового математичного природознавства. Першими науками, які були удостоєні наукового статусу, були математика і механіка. Саме з ними зв’язувався перший ідеал науковості Нового часу. Його особливою рисою була орієнтація на точні методи отримання фактів для наукових узагальнень.

Також природознавство Нового часу включилося в процес суспільних перетворень. Цей процес отримав назву модернізація. Модернізація – це перехід від суспільства традиційного, аграрного, до суспільства індустріального. Нові знання були необхідні для створення нових технологій.

Новий ідеал науковості поступово входив у суперечність із станом суспільства в цілому. В суспільствознавстві в той час домінували філософські та історичні підходи. Філософія прагне отримати загальнонаукове знання. Дає висновки, які неможливо перевірити. Історії навпаки характерна эмпиричность, ув’язнення на підставі багатовікових дослідів.

В 17-18 столітті хід історії дає все більше матеріалу для переконання в самостійності різних товариств. У країнах Європи відбуваються революції, але на перший план виходять народні маси, а не елітні класи. У мирний період виникають промислові кризи.

У світлі цих подій образ суспільства формується як цілісна реальність. В цей час виникають підстави для створення уявлень про суспільство як про об’єктивну реальність, яка існує через людську діяльність, але підвладні незалежним від волі окремих людей законам.

Наукові знання про суспільство можна використовувати для створення громадських технологій.

Погляд Огюста Конта на соціологію в контексті всього наукового знання слід визнати правильним і заслуговує на розвиток.

Сучасна соціологія

Сучасна соціологія позиціонується в межах соціальних наук. У соціології є риси характерні і для гуманітарних, і для природничих наук, соціологія є наукою суспільною.

Всі суспільні науки можна поділити за двома критеріями. До першого класу можна віднести науки, які прагнуть зрозуміти суспільство як цілісну систему, а до другого-ті, які вивчають лише окремі підсистеми суспільного життя.

Сучасна соціологія належить до першого класу. Її завданням є створення наукової картини суспільства як цілісності.

Коли ми ведемо мову про функції соціології в суспільстві. То розглядаємо соціологію як суспільний інститут. Який здійснює певну діяльність, необхідну для існування суспільного цілого.

Головною функцією соціології є пізнавальна. Вона повинна отримувати нове об’єктивне знання про суспільство. Пізнання є багаторівневою спеціалізованої діяльністю.

З пізнавальною функцією тісно пов’язана методологічна функція. Постійно поглиблюючи і змінюючи картину суспільства. Сучасна соціологія впливає на інші суспільні і гуманітарні науки, показуючи їм нові шляхи пізнання.

Освітня функція поширює нові знання про суспільство серед людей і тим самим робить суспільне життя більш осмисленим. Цю функцію соціології також називають просвітньої.

Соціологія виконує виховну функцію. Адже вона дозволяє зіставити свої життєві проблеми з громадськими в цілому.

Спираючись на пізнавальну функцію, сучасна соціологія виконує ряд прикладних функцій. Перш за все. Це діагностична функція, адже соціолог виступає діагностом соціальних проблем. Далі йде функція прогнозування.

Соціолог повинен показати тенденції розвитку суспільства або конкретної соціальної спільності, а також та перспективи розвитку виявлених проблем. Також соціолог повинен виконувати соціально-технологічну функцію. Через неї далі реалізується функція соціального управління.

Завдяки комплексу своїх функцій соціологія виконує критичну і гуманістичну функції в суспільстві. Завдяки постійній критиці суспільство може більш успішно і раціонально бути змінені.

Діагностуючи соціальні травми і хвороби, соціолог пропонує ліки від них, а значить сучасна соціологія впливає на поліпшення життя суспільства і окремих людей.

© 2015,

0 0 голосів
Рейтинг статті
Підписатися
Сповістити про
guest

0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі