Будівельно-монтажні організації зазвичай приймають підвищені у порівнянні з раніше затвердженими планові завдання з метою збільшення прибутку у розмірах, необхідних для утворення фондів економічного стимулювання.

Додаткові зобов’язання по збільшенню прибутку (як правило не більше 2-2,5% обсягу робіт) передбачаються за рахунок використання внутрішніх резервів — скорочення термінів будівництва, зниження собівартості будівельно-монтажних робіт, зростання продуктивності праці та інших — без зміни виділених за планом матеріально-технічних ресурсів і фондів заробітної плати. Для цієї мети складається план організаційно-технічних заходів з обгрунтуванням їх ефективності.

На будівництвах, які мають особливе значення для народного господарства, можуть бути прийняті додаткові зобов’язання по збільшенню прибутку також за рахунок включення в план додаткового обсягу робіт з відповідним збільшенням фонду заробітної плати. При цьому не повинне погіршуватися прийняте в затвердженому плані співвідношення між темпом зростання середньої заробітної плати і продуктивності праці.

Приблизний розрахунок суми додаткового прибутку (зобов’язань), виходячи з максимальних нормативів для утворення фонду матеріального заохочення (5,5%) і фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва (4%) від загального фонду заробітної плати організації (1500 тис. руб).

 • Максимальний розмір двох фондів матеріального стимулювання 1500,0 *(5.5 + 4,0)/ 100 =142,5 тис. руб., в тому числі 82,5 тис. руб.— I фонд; 60 тис. руб.— II фонд.
 • Наявні джерела утворення фондів: фонд організації (за фінпланом) — 126,2 тис. руб., з яких 80% направляється на утворення двох фондів — 101,0 тис. руб.; сума премії ІТП і службовців з фонду заробітної плати 18,6 тис. руб.
 • Необхідна додаткова прибуток для утворення перших двох фондів 142,5 – (101,0 + 18,6) = 22,9 тис. руб.
 • Загальна сума додаткового прибутку, необхідної для утворення трьох фондів, виходячи з умов відрахування 10% до бюджету, 15% на третій фонд розвитку виробництва і 75% на перші два фонду 22,9 * 100 /75=30,5 тис. руб. в тому числі: до бюджету (10%)-3,0 тис. руб.; у два фонду -22,9 тис. руб.; у третій фонд — 4,6 тис. руб.
 • Із суми додаткового прибутку до 90% направляється на збільшення фондів економічного стимулювання, а інша частина передається у бюджет. В фонд розвитку виробництва спрямовується 15% загальної суми додаткового прибутку.

  Приблизний розрахунок утворення і використання прибутку в нових умовах планування й економічного стимулювання.

  Вихідні дані:

  • обсяг незавершеного виробництва на початок планового року — 300,0 тис. руб.;
  • обсяг будівельно-монтажних робіт, що підлягають виконанню власними силами у планованому році,— 6248,0 тис. руб.;
  • обсяг незавершеного виробництва на кінець планованого року — 200,0 тис. руб.;
  • досягнуте зниження собівартості робіт у попередньому році (включаючи планові накопичення) — 10,1%;
  • завдання по зниженню собівартості робіт на планований рік (включаючи планові накопичення) 10,6%.


  «Довідник будівельника», М. С. Екельчик

  НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here