Ефективність комплексної механізації будівництва

0
310

Ефективність комплексної механізації будівництва визначається шляхом зіставлення декількох варіантів і схем механізації.

Порівняльна оцінка економічної ефективності варіантів комплексної механізації будівельних і монтажних робіт здійснюється за такими основними показниками:

  • собівартості виконання комплексномеханизированного процесу або виду будівельних робіт, яка визначається на одиницю виміру даного виду робіт (1 м3 ґрунту, 1 т змонтованих конструкцій і т. і.), або на одиницю виміру будівель і споруд в цілому (1 м2 корисної житлової площі, 1 м2 виробничої площі тощо);
  • трудомісткості механізованих робіт, яка визначається на одиницю виміру, прийняту при визначенні собівартості, вартості використаних виробничих фондів (вартість парку будівельних машин і його ремонтуо-експлуатаційної бази);
  • потреби у капіталовкладеннях на додаткове придбання засобів комплексної механізації та автоматизації;
  • тривалості виконання механізованих робіт; величині приведених витрат, розрахованих стосовно до обсягу механізованих робіт на об’єкті.

Тривалість виконання механізованих робіт при порівнянні варіантів комплексної механізації основних видів робіт має велике значення, так як по ній визначається термін обсягу введення в експлуатацію.

Для оцінки економічної ефективності порівнюваних варіантів комплексної механізації робіт поряд з основними показниками ефективності необхідно використовувати і додаткові. До них відносяться термін окупності додаткових капітальних вкладень на придбання засобів комплексної механізації (коефіцієнт ефективності), питома витрата електро-, теплоенергії, ступінь полегшення і оздоровлення умов праці робітників та ін. Основні показники комплексної механізації робіт на планований період порівнюються із відповідними показниками вихідного рівня (базисними показниками).

Економічна ефективність плану комплексної механізації будівництва в цілому визначається як сума економічного ефекту по кожному виду робіт. При визначенні економічної ефективності варіантів комплексної механізації будівельно-монтажних робіт повинні застосовуватися планово-розрахункові ціни на експлуатацію машин, визначаються за калькуляциям, у відповідності з конкретними умовами виробництва робіт.

Економічну ефективність впровадження запланованих заходів розраховують у відповідності з «Інструкцією по визначенню економічної ефективності капітальних вкладень у будівництві». СН 423-71.

 

Розрахунок оптимальної потреби машин, план механовооружения великих будівельних організацій на перспективу рекомендується розробляти з застосуванням економіко-математичних методів і електронно-обчислювальної техніки.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here