Після закінчення розрахунку потреби в будівельних машинах визначається необхідна кількість машин для поставки на розрахунковий рік для поповнення парку новими машинами.

При розрахунку обсягу постачання засобів механізації для виконання зростаючих обсягів робіт враховується наявність (кількість або потужність) машин будівельної організації на початок розрахункового року, коефіцієнт рівномірності постачання машин протягом року, кількість або потужність вибувають у зв’язку з фізичним та моральним зносом машин.

Потреба в постачанні нових машин знаходиться як різниця між загальною потребою машин, необхідних для виконання запланованого обсягу робіт, та їх наявністю в будівельній організації на початок планованого періоду

Ппл = (Пср – Пн)Крп + Пзп (СНиП III-A. 4-62),

де Ппл — кількість або потужність (місткість, вантажопідйомність тощо) машин, яке має бути поставлене протягом планованого періоду; ПСр — середньорічна кількість або потужність (місткість, вантажопідйомність) машин, необхідних для виконання робіт протягом року; Ср — середньорічна наявність (кількість або потужність) машин на початок планованого року; Псп — середньооблікова кількість або потужність вибувають фізично зношених і морально застарілих машин; Крп — коефіцієнт, що враховує рівномірність поставки машин протягом року (планованого), при рівномірному постачанні машин протягом року — дорівнює двом, при нерівномірному — знаходиться і обґрунтовується розрахунком.

Кількість машин, що підлягають списанню, визначається Нормами амортизаційних відрахувань по основним фондам народного господарства», введеним у дію Держпланом СРСР з 1 січня 1975 р., термінами служби, а також виходячи з фактичного технічного стану наявного парку машин, так як практично будівельні машини вибувають як до нормативного терміну, так і після нього. За даними НДІБВ Держбуду УРСР за будівельним організаціям Української РСР в середньому списується 3-5% машин в рік від загального їх наявності.

За отриманим кількістю або загальної потужності машин, необхідних для великих будівельних організацій на планований рік, визначається потреба в машинах за марками, моделями, типорозмірами.

Приклад. Визначити загальний обсяг поставки нових стрілових кранів для організації, що має: середньорічну потужність стрілових кранів на початок розрахункового року Пн = 605 г; середньорічну потужність стрілових кранів, необхідну для виконання робіт протягом року Пср = 682 г; середньоспискову потужність стрілових кранів, які вибувають у розрахунковому році Псп = 24 т; велика частина машин поставляється протягом першого півріччя розрахункового року Крп = 1,5.

 

У відповідності з формулою загальний обсяг поставки стрілових кранів у розрахунковому році складе

Ппл = (682 — 605) 1,5 + 24== 139,5 m.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here