Визначення потреби в окремих видах будівельних машин

0
300

Потреба в окремих видах будівельних машин П (в одиницях головного параметра або шт.) для організацій, які виконують будівельно-монтажні роботи у декількох галузях народного господарства, визначається за формулою

П=О-НУ/100,

де Про — обсяг будівельно-монтажних робіт, що виконується власними силами даною організацією, млн. руб.; Н — норматив потреби в даному виді машин на 1 млн. крб. будівельно-монтажних робіт, виражений в шт. або в одиницях головного параметра (м3 місткості ковша, т вантажопідйомності, кет потужності, м3/хв продуктивності); У — питома вага будівельно – монтажних робіт даної галузі в загальному обсязі робіт в організації, пзо.

Приклад. Необхідно визначити потребу в стрілецьких кранах для організації, що здійснює багатогалузеве будівництво. Програма будівельно-монтажних робіт, що виконується будівельною організацією власними силами, становить 32,4 млн. руб. Питома вага окремих галузей в загальному обсязі робіт становить, відс.:

  • Машинобудування 56.
  • Будівельна індустрія 12.
  • Житлове та комунальне будівництво (у містах з населенням до 500 тис. жителів) 32.

У відповідності з формулою загальна потреба в стрілових кранах складе

П=32,4 (24,06* 56 + 19,62* 12 + 15,09* 32) /100 = 670 т.

У разі істотної зміни питомих фізичних обсягів, способів механізації робіт і річного виробітку будівельних машин в планованому році порівняно з базисним (1969) роком, прийнятому для розрахунку норм, потреба в будівельних машинах повинна коригуватися.

Уточнена середньорічна потреба Пк в цьому випадку визначається за формулою

ПКсКо/Кв,

 

де Кс — коефіцієнт, що враховує зміну питомої ваги даного способу виробництва робіт. Він визначається діленням питомої ваги, проц., робіт, виконуваних даним видом машин у плановому (розрахунковому) році, питома вага цих робіт у базовому році; Ко — коефіцієнт, що враховує збільшення (зменшення) загального або питомої фізичного обсягу будівельно-монтажних робіт і визначається діленням питомої фізичного обсягу планованого (розрахункового) року на питому фізичний обсяг базового року; Кв — коефіцієнт, що враховує зміну річної експлуатаційної продуктивності (виробітку) машин і визначається діленням вироблення машин планового (розрахункового) року на вироблення машин базового року.

При необхідності потреба в землерийних і підйомно-транспортних машин, розрахована за нормативами, може коригуватися шляхом заміни одних видів іншими машин з перерахунком по продуктивності.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here