Аналіз і підготовка вихідних даних здійснюється на підставі річних звітів будівельних організацій, форм статистичної звітності, даних нормативно-дослідних станцій, документів первинного обліку роботи машин (накопичувальні відомості, наряди і ін) і ППР.

При поточному (річному) і перспективному плануванні механізації будівництва вихідні дані повинні враховувати досягнуті показники за ряд попередніх років і за звітний період, резерви, виявлені при аналізі, основні напрямки розвитку будівництва на перспективу.

При поточному плануванні вихідних даних враховуються фактично досягнуті показники базового року. За базовий рік приймається найближчий рік, по якому є статистична звітність.

Фізичні обсяги будівельно-монтажних робіт для плану комплексної механізації

Фізичні обсяги будівельно-монтажних робіт визначаються і підсумовуються за основними видами робіт на основі технічної документації, проектів організації будівництва, проектів виконання робіт.

У випадку відсутності технічної документації планову величину фізичного обсягу робіт рекомендується встановлювати, виходячи з питомих обсягів робіт, тобто за фізичними обсягами даного виду робіт, що припадають на 1 млн. крб. будівельно-монтажних робіт, фактично виконаних за звітний період (базовий рік) з урахуванням динаміки їх зміни.

Питомі фізичні обсяги робіт приймаються по звітно-статистичних даних, за формами: 1-нт (будівельна) «Звіт про механізації будівництва і використанні будівельних машин», 1-кс (річна) «Звіт про виконання плану введення в дію потужностей і плану підрядних робіт».

 

Після визначення фізичних обсягів за видами робіт, виходячи з планованого рівня механізації робіт, визначають загальні обсяги механізованих робіт. Далі, в залежності від технічної можливості наявного парку машин та економічної доцільності, обсяги механізованих робіт розподіляються за способами їх виконання. При цьому враховуються сформовані способи виробництва робіт, повне завантаження наявного парку машин і засобів механізації.

Одночасно слід враховувати передові об’ємно-планувальні і конструктивні рішення, прогресивну технологію, підвищення рівня індустріалізації будівництва, а також завдання з розвитку механізації основних видів будівельно-монтажних робіт.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here