Завдання за рівнем механізації, комплексної механізації і автоматизації основних видів важких і трудомістких будівельно-монтажних робіт, а також завдання за рівнем комплексної механізації окремих видів будівництва (з комплексною механізацією всіх видів робіт) щорічно встановлюються планом комплексної механізації і автоматизації будівництва.

Держбуд СРСР встановлює завдання по комплексній механізації для союзних республік, міністерств і відомств, які їх диференціюють і доводять до будівельних організацій.

Комплексна механізація будівельно-монтажних робіт здійснюється за допомогою комплектів будівельних машин. У складі кожного комплекту є ведуча машина, що виконує головний технологічний процес. За провідною машині визначається продуктивність комплекту машин. Інші машини, що входять до складу комплекту, взаимоувязываются по основним параметрам так, щоб забезпечувалася безперебійна робота всього комплекту машин.

Комплекти машин складаються для виконання певного виду робіт на будівництві або зведення конструктивного елемента об’єкта, або всіх робіт по будівництву об’єкта в цілому. Вибір складу машин у комплекті проводиться в кожному окремому випадку, в залежності від конкретних умов будівництва.

Основні питання організації комплексно-механізованого способу виробництва будівельно-монтажних робіт вирішуються при проектуванні організації будівництва (ПОБ) і при розробці проектів провадження робіт (ППР).

План комплексної механізації будівництва

 

План комплексної механізації будівництва передбачає розробку конкретних заходів, спрямованих на скорочення ручної праці на важких і трудомістких роботах, на впровадження прогресивних засобів механізації та автоматизації робіт, поліпшення використання парку будівельних машин, що в кінцевому підсумку повинно сприяти прискоренню введення об’єктів в експлуатацію, підвищенню продуктивності праці, зниженню собівартості робіт.

  • У плані комплексної механізації і автоматизації будівництва передбачаються також завдання щодо вдосконалення структури парку машин, приведення його у відповідність з характером виконуваних і запланованих будівельно-монтажних робіт;
  • впровадження нових більш ефективних машин;
  • виявлення внутрішніх резервів щодо поліпшення використання наявного парку машин;
  • усунення недоліків в механізації робіт і подальшого посилення комплексної механізації будівництва.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here