Економічний ефект Ес в результаті впровадження комплексу заходів розраховується за формулою: Ес=Эзр+Емк+Эзм+Энр-Дз.

В цю формулу зі знаком мінус входить величина додаткових витрат Дз, пов’язаних з виконанням прийнятих заходів. До них відносять всі поточні витрати з придбання малоцінного і быстроизнашивающего інструменту, інвентарю, пристосувань, а також фактичні додаткові витрати по виробництву всіх необхідних робіт, викликаних впровадженням запропонованих заходів.

У тому разі, коли для реалізації запланованих заходів потрібні капітальні витрати, то необхідно зменшити загальну суму экономикческого ефекту на величину цих витрат, приведену до витраті на рік.

Під капітальними витратами (внесками), викликаними застосуванням запланованих заходів, слід розуміти витрати на придбання додаткових машин і механізмів, дорогих пристосувань, капітальний ремонт виробничих приміщень і т. п.

Сумарний економічний ефект ЭС1 від впровадження прийнятих заходів у зазначеному вище випадку визначається за формулою

Ес = Ео-Нк*Кз,

де Ео — загальний економічний ефект;
Кз — капітальні витрати (одноразові), пов’язані з впровадженням за-планованих заходів, крб;
Пк — нормативний коефіцієнт економічної ефективності, який прийнятий (СН 423-71) в будівництві — 0,12 в один рік.

Приклад 1. В плані організаційно-технічних заходів РМВ, в розділі покращення і вдосконалення організації виробництва і праці або в плані наукової організації праці (НОТ) передбачено комплекс заходів, проведених у прикладах на стор. 268-280.

Сумарний економічний ефект від впровадження комплексу запланованих заходів визначається за формулою.

Ес = Езп + Емк + Ээм + Энр — Дз = 2266,88 + 1460 + 3275 + 1474 — 352 = 8122 руб. 12 коп.

Приклад 2. За планом НОТ і розрахунку загальний економічний ефект Э0 від впровадження комплексу заходів визначено у сумі 14 340 руб. У зв’язку з їх впровадженням придбані механізми вартістю 7520 руб. К3. У цьому випадку сумарний економічний ефект визначиться за формулою (28) і складе

Ес = 14 340 — 7520 . 0,12 = 13 437 руб. 60 коп.

 

Вихідні цифрові значення розрахунків повинні базуватися на наступних документах:

Енір та інших затверджених нормативів;
проектних матеріалах, кошторисах, картах трудових процесів;
бухгалтерської та офіційної статистичної звітності;
затверджених планових і звітних показниках організації;
нарядах, табелях і документів первинної звітності;
нормативних спостереженнях та інших робіт обслуговуючою нормативно – дослідної станції.

Розрахунки, виконані працівником з праці за участю відповідних відділів будівельно-монтажної організації (виробничого, технічного, планового, бухгалтерією) або ними підтверджені, затверджуються головним інженером цієї організації.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here