Рекомендується наступний спосіб розрахунку економічного ефекту по широкому колу запланованих організаційно-технічних заходів, в тому числі і з наукової організації праці, в результаті впровадження яких знижується собівартість будівельно-монтажних робіт.

Сумарна економія Ес за основними статтями собівартості по заходам, пов’язаним з скороченням витрат по заробітній платі, матеріалів і конструкцій, експлуатації машин і накладних витрат, визначається по наступній формулі:

Ес = Эзр + Емк + Эзм + ЭНр — Дз,

де Эзр — економія з основної заробітної плати робітників;

Емк — економія витрат на матеріали і конструкції;

Эзм — економія витрат на експлуатацію машин і механізмів;

Энр — економія за накладними витратами;

Дз — додаткові витрати, пов’язані з виконанням запланованих заходів.

Для того щоб обчислити сумарну економію (приклад наведено на стор 284), слід спочатку визначити економію але кожній статті витрат окремо.

Економія по статті «Основна заробітна плата робітників» При відрядній оплаті робочих витрати по статті «основна заробітна плата» можуть бути знижені в результаті впровадження таких розроблених заходів, які приводять до зниження трудомісткості (витрат часу), що тягне за собою зменшення норми часу і відрядних розцінок на конкретні види робіт.

У такому разі для обчислення економічного ефекту застосовується наступна формула:

Эзр = (Рд — Рп)* О,

де Рд — розцінка до впровадження запропонованого заходу;

Рп — ціни після його впровадження;

О — обсяг робіт на рік, який буде сплачено за новою розцінці.

Приклад. Запланований захід з комплексної механізації штукатурних робіт на будівництві школи, де обсяг поліпшеної штукатурки стін і перегородок 12 320 м2. До цього штукатурні роботи проводилися вручну.

Рд — розцінка на 1 м2 поліпшеної штукатурки стін 35,4 коп. (відповідно до Енір § 8-7, табл. 2, № 2, а);

Рп — розцінка на 1 м2 поверхні нанесення шарів обризга і грунту розчинонасосом -10,8 коп. (відповідно до Енір § 8-6, табл. 2, № 3, а) + нанесення накрываемого шару розчинонасосом і затирка з допомогою затирочної машинки — 08,6 коп. (місцева норма Київської. НІК, а всього 10,8 + 08,6 = 19,4%).

Виходячи з наведених даних та застосовуючи формулу (23), визначаємо зменшення витрат з основної заробітної плати робітників

 

Эзр = (0 — 35,4 — 0 — 19,4)* 12 320 = 1971 руб. 20 коп.

Зменшення накладних витрат складе (1971,2 *0,15) = 295 руб. 68 коп., а всього 1971,2 + 295,68 = 2266 руб. 88 коп.

При погодинній оплаті праці витрати на заробітну плату можуть бути зменшені, якщо запропоноване захід призводить до зменшення чисельності допоміжних робочих, оплачуваних з погодинного розрахунку.

В цьому випадку розрахунок економії здійснюється за формулою П=Чвр*100/Чсо-Чвр. Приклад розрахунку наведено на стор 274.

Захід щодо переведення робітників з погодинною оплати праці на відрядну, в тих випадках, коли це можливо, звичайно не відноситься до числа розраховуються на економічний ефект у грошовому вираженні, хоча очевидно, що цим дією досягається зростання продуктивності праці.

У разі необхідності такий розрахунок може бути проведений прямим рахунком на основі конкретних звітних даних по кожному окремому заходу.


«Довідник будівельника», М. С. Екельчик

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here